1 comment

Akkeren met zonne-energie

by Arjan Klaver
November 22, 2020at 8:31PM

De Stadsbron houdt op donderdagavond 26 november a.s. van 20.00 uur tot 21.00 uur een paneldiscussie: ‘Akkeren met zonne-energie’. Het gespreksonderwerp gaat over de inzet van duurzame energievoorzieningen in Amersfoort, in het bijzonder het project ‘Over de Laak’ nabij Vathorst. Het debat volgt op de uitzending van Straatpraat Wijkt Uit van 3 oktober 2020. 

Het onderwerp leeft behoorlijk in de stad. Dit blijkt ook uit het artikel van John Spijkerman. Binnen enkele dagen tijd waren het artikel en de aflevering van StraatPraat al enkele honderden malen bekeken. Bovendien werd door lezers veel op het onderwerp gereageerd. Redenen genoeg om rondom dit thema een stadsdebat te voeren. 

Laak Vathorst drone Didrone

Foto: Dirkjan van Unen, Didrone

Ook Amersfoort heeft de ambitie om in 2030 een energie-neutrale gemeente te zijn. Onder andere zonne-energie wordt gezien als een kansrijke mogelijkheid om bij te dragen aan een duurzamere (lokale) energievoorziening. Buiten de mogelijkheden voor zonnepanelen op daken en aan de gevels van bestaande gebouwen, zullen de komende jaren ook steeds vaker initiatieven ontstaan voor grote grondgebonden zonnevelden. Het opwekken van stroom in een zonneveld-opstelling is een nieuw verdienmodel. De vraag naar geschikte gronden voor zonnevelden groeit. Ook in Amersfoort waar in het perifere gebied van Vathorst plannen zijn om de zonnevelden ‘Over de Laak’ aan te leggen. Veel huiseigenaren in Vathorst kijken straks uit op de zogenoemde ‘zonnenpanelenstad’ in plaats van het rijke en inspirerende polderland. 

De bewoners zijn verenigd in De Stichting Behoud Over de Laak en verzetten zich tegen de aanleg van zonnevelden ‘Over de Laak’ vooral omdat die niet zou stroken met eerdere afspraken die zij hebben gemaakt met de gemeente over een groene en recreatieve invulling van het gebied en het behoud van het open polderlandschap. Inmiddels lijkt het erop dat de gemeente, marktpartijen en grondeigenaren de discussie over zonnevelden in het gebied ‘Over de Laak’ breder willen trekken en kijken naar een ‘westelijk park’ bij de stortlocatie tussen het bestaande Vathorst en Vathorst Bovenduist. Hoe belangrijk zijn die zonnevelden eigenlijk voor het opwekken van duurzame energie in Amersfoort? Deze vraag en anderen vormen de ingrediënten voor een discussieavond die onder voorzitterschap is van Conny van den Bor. Astrid Janssen, wethouder Duurzaamheid en RO, Chris Bruijnes, Stichting Behoud over de Laak, Christian van Barneveld, Groen in Amersfoort en René A.D. van der Borch tot Verwolde van Profin vormen het panel. 

Vanwege de protocollen die tijdens de coronacrisis zijn gesteld, kunnen geïnteresseerden de discussie-avond volgen vanaf 20.00 uur via een livestream vanuit SDGHub. De Stadsbron zal na de bijeenkomst een (video)verslag maken en op haar website plaatsen zodat geïnteresseerden naderhand alles over de discussieavond 'Akkeren met zonne-energie' kunnen lezen en zien.

Het debat is donderdag 26 november vanaf 20.00u te volgen via https://telefoon.planb.coop/zonnevelden of https://live.destadsbron.nl.

method

Het Stadsbrondebat wordt georganiseerd in samenwerking met BDU, RTVU, bibliotheek Eemland en SDGHub.

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!