Youngsters uitgelicht

by Arjan Klaver
October 26, 2021at 1:15PM

Inleiding

Samen met de Stadsbron en Amersfoortgezien (en mogelijk andere journalisten) gaan middelbare scholieren van het Vathorst College de komende tijd verslagen, podcasts en videonieuws maken. Hier volgt een pilot. Die bestaat uit een inleidend interview met docent maatschappijleer Rob Molenkamp en de eerste bijdragen van de leerlingen over het leven in de covidtijd.

De producten zijn tot standgekomen onder begeleiding van Rob Molenkamp. Hij gaf zijn leerlingen van HAVO 4 een brede opdracht mee: kijk om je heen en schrijf op wat je bezielt of beroert. Wat gaat er in je om? In een aantal korte werkstukken levert dat een mooi tijdsbeeld op, hoe leerlingen kijken naar de wereld om hen heen.

De Stadsbron biedt hun producten een plekje op onze website.

De komende tijd willen we graag deze pilot een vervolg geven op andere middelbare scholen. De opties zijn divers: we willen leerlingen inspireren op zoek te gaan naar wat er speelt op hun school, bij hun vereniging, in hun woonwijk etcetera.

Rob Molenkamp: Leren, bekijken en beleven in een relevante context

,,Bij ons op school, op het Vathorstcollege spreken de docenten van contextrijk onderwijs”, aldus Rob Molenkamp. ,,Leerlingen passen de lesstof wendbaar in de praktijk toe. Zo leren, bekijken en beleven zij maatschappelijke onderwerpen in een relevante context. En het project om hun resultaten op De Stadsbron te zetten? Dat vinden wij alleen maar positief. De leerlingen ervaren extra motivatie om zich in de materie te verdiepen en zo, met permissie, het eindresultaat via verslagen, films of podcasts te delen met de lezers van De Stadsbron.”

„Ik ben eigenlijk al 25 jaar bezig met contextrijk onderwijs”, duidt Rob Molenkamp. „In dit proces leren de jong volwassenen die ik onderwijs volwaardig mee te doen in de maatschappij. Kijk, je kunt leren droogzwemmen, zoals dat gewoonlijk gaat op school. Leren uit het boekje, dus. Maar je kunt de slagen ook leren in bijvoorbeeld een kabbelend of zelfs een deinend zwembad. In mijn vakgebied is in dit geval veel theoretische lesstof terug te vinden in hun dagelijkse omgeving, woonplaats of in ons land. De leerlingen leren dus in groepjes van twee het lesmateriaal in de praktijk kennen om voorts op onderzoek te gaan met analyses en een mening via het geschreven woord, filmpje of podcast als eindresultaat.”

,,Maar het vak maatschappijleer hoeft niet altijd als uitgangspunt gebruikt te worden. Het kan breder. Ook de docenten die geschiedenis, economie en Nederlands aanbieden kunnen in contextrijk onderwijs een flink aandeel krijgen. Al deze vakken kunnen eenvoudig aan elkaar gekoppeld worden. En dat gebeurt ook."

,,En dan is het interessant dat de maatschappelijke functie van De Stadsbron als digitaal medium waar achtergrondverhalen alsmede analyses, opinies, en onderzoeksjournalistiek gelezen kunnen worden, dit oppakt en ondersteunt. Journalistiek is de discipline van het verzamelen, controleren, rapporteren en analyseren van het nieuws. Voor mij als docent is het de kunst om voor de leerlingen de vertaalslag te maken tussen lesmateriaal en een maatschappelijk onderwerp dat zich buiten het klaslokaal heeft voorgedaan of nog zal voordoen.''

,,De website van De Stadsbron deelt de meningen van mijn leerlingen met haar lezerspubliek. Interessant voor de lezer is hoe de leerling van vandaag in het maatschappelijk leven staat. Heeft hij of zij oplossingen voor morgen en overmorgen? Om mij heen merk ik dat er meer scholen zijn die een dergelijke samenwerking met De Stadsbron willen aangegaan.”

Deel 1: Corona

method

Arjan Klaver is journalist.

    no comments yet

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!