Rein Leen krijgt een klein beetje gelijk

by Negin van den Berg
August 13, 2020at 1:50PM

Rein Leen uit Hoogland heeft niet alle documenten van de gemeente gekregen waar hij volgens de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) recht op had. Dat geeft het College toe in de uitspraak van de hoorzitting die hierover in juni werd gehouden.

Leen raakte tussen 2017 en 2019 verzeild in een juridisch steekspel met de gemeente Amersfoort. Hij wilde een dakopbouw op zijn woning aanbrengen om er daarna zonnepanelen op te kunnen plaatsen. Bij hem in de buurt hebben diverse huizen zo'n opbouw, maar ondanks toezegging na toezegging kreeg Leen zijn toestemming niet. Uiteindelijk mag hij een ander soort opbouw plaatsen die het hem niet mogelijk maakt in de zolderkamer rechtop te staan. In het eerste deel van zijn verhaal blikt hij uitgebreid terug op deze tijd.

Daarna heeft hij pogingen gedaan om met een procedure in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) zijn dossier in te zien. "Ik wilde weten wat er over mij en mijn vergunningaanvraag bij de gemeente bekend was. Ik kreeg na diverse contacten met verschillende ambtenaren uiteindelijk een paar vellen met mailwisselingen en brieven, maar dat vond ik te mager en ergens niet geloofwaardig."

Maar de gemeente zei dat er verder geen stukken waren. Leen geloofde dat niet en schakelde de toezichthouder voor gemeentelijke archieven, de provincie Utrecht, in om dit te checken. "Toen bleek er meer aanwezig te zijn dan men mij voorhield," zegt Leen. Hij diende opnieuw een WOB-verzoek in en schakelde een specialistische jurist in. Hij ontving nu meer informatie dan bij zijn eerste verzoek, maar was nog steeds niet tevreden. Er ontbraken naar zijn mening talloze stukken en de logische volgorde ontbrak. De hoorzitting van 24 juni ging daarover.

Het College verklaart het bezwaar van Leen gegrond en erkent dat hij niet alle stukken heeft gekregen waar hij recht op had. Aan ons laat de gemeente Amersfoort het volgende weten: “Er is hier geen sprake van een uitspraak van een rechter, maar een heroverweging van het college. Wat de gemeente hiervan vindt, ligt dus besloten in de beslissing op het bezwaar zelf. De eerste reeks documenten die de heer Leen ontving vanwege zijn WOB-verzoek, was niet compleet. Het bezwaar van de heer Leen in de WOB-procedure is om die reden gegrond verklaard door het college en hij heeft de documenten alsnog ontvangen. Een deel al tussentijds, vóór de beslissing op zijn bezwaar, en een deel volgend op de beslissing dat zijn bezwaar gegrond is. De mogelijkheid op bezwaar biedt ons de kans om eventuele fouten te herstellen. Dat is met deze heroverweging nu gebeurd." 

Hoewel het College dus erkent zijn lesje in deze zaak geleerd te hebben, voelt Leen zich niet echt een overwinnaar. "Ik voel mij door alle ontwikkelingen en de starre houding van bepaalde ambtenaren en ingehuurde deskundigen gedwarsboomd. De burger in Amersfoort staat bij een geschil met de gemeente al bij voorbaat met 0-3 achter, omdat zijn zaak niet inhoudelijk maar zuiver juridisch wordt bekeken. De gemeente denkt niet met de burger mee wanneer deze over een bepaalde zaak anders denkt."

Over de invulling van de uitspraak van de hoorzitting is Leen ‘matig tevreden’.  ,,Maar een gevoel van verbazing en zelfs ontzetting overheerst bij de eerste indruk van de verkregen informatie. Het rangschikken van de extra verkregen ruim 500 vel aan documenten roept ook weer veel vragen op over het gevoerde beleid. We moeten er nog goed voor gaan zitten. Dat er niets aan de hand is, zoals de gemeente heeft beweerd, lijkt me een understatement.’’

method

Negin van den Berg is betrokken bij De Stadsbron en het burgerjournalistiek project Tanden Erin!

    no comments yet

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!