home

de kunstcollectie van amersfoort

door Ron Jagers - 14 februari 2019

Amersfoort heeft een kunstcollectie. Maar wat doet de stad daarmee?

Lees meer >>

haikees 4

door Cees van Weerd -  11 februari 2019

De experts vonden ....

Lees meer >>


grimlach 17 armando hoort niet in wassenaar

door Arjeh Kalmann - 8 februari 2019

Amersfoorters, gaat allen onverwijld naar Wassenaar! 

Naar off all places Wassenaar? 

Ja, naar Wassenaar. Naar Museum Voorlinden. Vóór 10 maart! 

Lees meer >>


stadhuisplein 1

door Rob Lampe - 29 januari 2019

190129stadhuisplein.jpg

Stadhuisplein 1 Op 29 jan. lag er alleen een geweldige stapel besluiten die genomen moesten worden. Dat nam een hele lange avond in beslag en daarvan hierbij toch maar een impressie met wat hoogte- of hoge-nood punten zo u wil. 

Kijk hier >>


politieke geografie van amersfoort (2)

door Addy Stuurman - 2 februari 2019

Na een analyse van verkiezingen uit 1935 volgen nu verkiezingen uit 1986. Wat is er veranderd? En welke resultaten worden in de naoorlogse wijken geboekt?

Lees meer >>


het grote wij gevoel

door Ron Jagers - 1 februari 2019

grotewijgevoel.png

Kijk hier >>


en we noemen hem ...

door Ron Jagers - 30 januari 2019

De Stadsbron (7).png

kijk hier >>


straatpraat

door Rob Lampe - 26 januari 2019

straatpraat25jan.jpg

StraatPraat haalt haar nieuws rondom de Stadsbron. De plek waar dat vanouds werd uitgewisseld. Ontvangen we de koning en zijn vrouw straks gepast, of staan we met de rug naar hen toe vanwege onze selfie-zucht? StraatPraat vroeg 't alvast even op straat.

Kijk hier >>


politieke geografie van amersfoort 1

door Addy Schuurman - 26 januari 2019

In het kader van de komende verkiezingen, hier een eerste van drie artikelen over de politieke geografie van Amersfoort. Waar woonden de kiezers van de verschillende partijen? In dit eerste artikel: de verkiezingen voor de Provinciale Staten van 1935. 

Lees meer >>


grimlach 15 wonen op de stichtse rotonde

door Arjeh Kalmann - 25 januari 2019

Amersfoort gaat bouwen als een gek. Behalve in de sjieke wijken.

Lees meer >>


ingezonden brief aan de raadsleden

door Paul Heistein - 25 januari 2019

Op 18 december was er een rondetafelgesprek over een geschikte nieuwe locatie voor het stadhuis van Amersfoort. Schrijver van de brief zat op de publieke tribune en verwondert zich nog steeds over de gang van zaken tijdens dat gesprek.  

Hij eindigt zijn brief  aan de raadsleden als volgt:  "Dit waren mijn observaties van 18 december over de discussie tussen de Raad en wethouder Stegeman. Ik nodig u uit voor een kop koffie bij One Planet om naar aanleiding van deze observaties verder te praten."

Lees meer >>


wat tussen de oren zit ...

door Ron Jagers - 21 januari 2019

...strookt lang niet altijd met de feiten. Wat tussen de oren zit vertoont wél een zekere hardnekkigheid en laat zich niet snel verjagen, ook al wijzen de feiten anders uit.

Neem nu de kwestie van de fraktur. U weet wel, dat lettertype dat menigeen associeert met Nazi’s. Een onterechte associatie. Moet je daar nu een punt van maken? De kwestie is geen halszaak en makkelijk te omzeilen. Er zijn, sinds het digitale tijdperk, honderdduizenden lettertypen. En toch permitteeerde ik me de vrijheid om een fraktur te gebruiken als font voor het logo van De Stadsbron. Sommige lezers namen daar aanstoot aan. Een repliek mijnerzijds.

Wat tussen de oren zit...


hoge nood op het gemak lozen

door Ron Jagers - 14 januari 2019

Helma van den Berg verhaalt in De Stadsbron de geschiedenis met haar vader. Die wilde niet meer winkelen is Soest: te weinig mogelijkheden om zijn boodschap kwijt te geraken. Het winkelgebied in Amersfoort is groter dan Soest. En moderner. En meer gericht op het comfort van de bezoekers. Zou je denken. Hoe zit het met de kleine kamertjes in Amersfoort?

Hoge nood op het gemak


het zijgevoel presentatie van een logo

door Ron Jagers - 14 januari 2019

Een speciale feestdag verdient een speciaal logo. De Prins Bernhard Fanclub was de eerste die instapte: het ontwerpen van een logo voor Oranje Bitter. Ron Jagers voor De Stadsbron in gesprek met de voorzitter van de Prins Bernhard Fanclub.

Het zijgevoel presentatie van een logo


Interpellatie Dassenmotie

door Rob Lampe - 12 januari 2019

interpellatiedassenmotie.jpg

Kijk hier: Interpellatie Dassenmotie


soest laat het je in de broek doen

door Helma van den Berg - 12 januari 2019

In Soest zijn geen publieke wc's,  constateert Helma van den Berg. Is het in Amersfoort beter? Graag uw reacties.

Leer hier: Plasnood in Soest


schietbaan op de Leusderheide

door Johan de Kruijff en Ronald Polak - 10 januari 2019

Het voorbestaan van enkele bijna honderdjarige gebouwen bij de schietbaan op de Leusderheide staat onder druk. De eigenaar (defensie) kent de geschiedenis ervan niet meer en heeft er onvoldoende waardering voor. Bovendien biedt het monumentenbeleid van de gemeente Leusden onvoldoende mogelijkheden voor bescherming.

Lees hier: schietbaan Leusderheide


grimlach 15

door Arjeh Kalmann - 9 januari 2019

De koninklijke familie komt op 27 april in Amersfoort Koningsdag vieren. En dus moest er, van onze belastingcenten, weer een nieuw logo komen, en een nieuwe slogan.

Lees hier: Grimlach 15 Zij Amersfoort


ingezonden brief spaanse griep

door mevr. van den Brink - 6 januari 2019

Het historisch verhaal van Addy Schuurman over Amersfoort en de Spaanse griep roept bij mevr. Van den Brink uit Hoogland herinneringen op aan haar eigen familie.

Lees hier: Ingezonden brief Spaanse griep


straatpraat

door Rob Lampe - 5 januari 2019

straatpraat5jan.jpg

StraatPraat haalt haar nieuws, nieuwtjes en roddels rond de Stadsbron in Amersfoort. De plek waar van oudsher het "nieuws" werd uitgewisseld.

Kijk hier >>


Ingezonden column: Kees Quaadgras schrijft

door Kees Quaadgras - 5 jan 2019

Wat bezielt politieke bestuurders om tegen beter weten in vast te houden aan onzalige plannen? Daar zijn tal van voorbeelden van. Zo wilde ooit iemand een verkeersweg tot midden in de Amersfoortse binnenstad aanleggen. Een ander wilde het Waterwingebied bebouwen. En nu dreigt het al vele jaren oude plan voor de Westelijke Rondweg tot uitvoering te komen. Kees Quaadgras denkt er het zijne van...

Kees Quaadgras schrijft


Voorlopige voorziening kap

door Rob Lampe - 5 jan 2019

190105voorzieningkap.jpg

De voorzieningenrechter is van mening dat er inderdaad een voorlopige voorziening nodig is om de gemeente te weerhouden van de voorgenomen kap ten behoeve van de Westelijke ontsluiting. Over een paar weken willen ze dat dossier met drie rechters eens nader tegen het licht houden. De gemeente wenste niet te reageren.

Voorlopige voorziening Kap


Houzee, triomf voor de NSB

door Addy Schuurman - 2 jan 2019

In het voorjaar zijn er Provinciale Statenverkiezingen. Ter gelegenheid daarvan een terugblik op de PS-verkiezingen in 1935, toen de Nationaal Socialistische Beweging in Amersfoort bijna 10 % van de stemmen haalde. Vooral in het Vermeer- en Leusderkwartier was de partij van Anton Mussert populair.

Houzee. Triomf voor de NSB.


de stadsbron leeft lang

door Rob Lampe - 2 jan 2019

181228destadsbronleeftlang.png

De Stadsbron Leeft lang.


de machtigen van amersfoort (2)

door Arjeh Kalmann - 30 dec 2018

Dat de overgrote meerderheid van de Amersfoortse topambtenaren niet in Amersfoort woont, weten we nu ook officieel. Een Apeldoorns staatje heeft ook Amersfoort doen besluiten met gegevens naar buiten te komen.

De machtigen van Amersfoort 2


gedenkrol(3): burgemeester inviteert rabbijn

door Arjeh Kalmann - 30 dec 2018

Geachte rabbijn Evers, beste Shimon,  

We kennen elkaar van de Amersfoortse synagoge waar jij voorganger bent en waar ik af en toe op shabbat aanschuif om het voor een eredienst vereiste aantal van tien joodse mannen vol te maken. Ik ben in het geheel niet gelovig, maar ik vind het een mooi idee dat er in mijn stad nog steeds een synagoge in gebruik is, na eeuwen van intensief joods leven.

Gedenkrollen 3


Straatpraat

door Rob Lampe - 29 december 2018

181229straatpraat.png

StraatPraat 29 dec 2018


Impressie: de Stadsbron leeft

door Rob Lampe - 28 december 2018

impressiedestadsbronleeft.png

Op 28 december organiseerde De Stadsbron, met medewerking van Radio Golfbreker, Bibliotheek Eemland, RTV Utrecht en omroep EVA, De Stadsbron leeft!. Dit was een heel middag- en avondprogramma in de koffiebar van de bibliotheek dat live werd uitgezonden.

Het programma werd afgewisseld met muziek en er waren live cartoons door Leo Immerzeel.

Impressie De Stadsbron Leeft


Kom 28 december naar: De Stadsbron Leeft

door Diana Wildschut en Arjan Klaver

Op 28 december organiseert De Stadsbron, met medewerking van Radio Golfbreker, Bibliotheek Eemland, RTV Utrecht en omroep EVA, De Stadsbron leeft!. Dit is een heel middag- en avondprogramma in de koffiebar van de bibliotheek dat live wordt uitgezonden. Iedereen is vanaf 13.30 uur welkom in het publiek.
Het programma wordt afgewisseld met muziek en er zijn live cartoons door Leo Immerzeel.

De Stadsbron leeft


Stadhuisplein 1

door Rob Lampe - 18 december 2018

stadhuisplen18dec2018.png

Stadhuisplein 1 18 dec. 2018


straatpraat

door Rob Lampe - 22 december 2018

181222straatpraat.png

StraatPraat 22 dec. 2018


In memoriam Gert van Reenen

door Rob Lampe - 21 december 2018

gertvangeenen.png

"Ik ben geen jongetje van het verfkwastje of zo, meer van het gevoel!"

Gert van Reenen is niet meer. Het is boven hoogstwaarschijnlijk een stuk gezelliger geworden. Want als er een ding was waar Gert voor stond, dan was het wel de gezelligheid die hij in al zijn horecazaken wist te bewerkstelligen. Gert was een man van kleuren zoals hij zelf zei en een kleurrijk man was hij zeker. Het ga je goed Gert.

In memoriam Gert van Reenen


geboorte van een volksbuurtje

door Addy Schuurman - 14 december 2018

Het buurtje dat bestond uit de Tolliusstraat en de Nicasius(dwars)straat, was een proeftuin voor de sociale woningbouw in Amersfoort. Ondanks dat de woningbouwvereniging nooit een beroep heeft gedaan op Rijksgeld of de gemeentekas, is het experiment een redelijk succes geworden.

geboorte van een volksbuurtje


mogelijkheid extra geld voor westelijke ontsluiting niet benut

door Eric van der Velden - 11 december 2018

De gemeente Amersfoort heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de duurder geworden aanleg van de Westelijke Ontsluiting (WO) te indexeren met een verhoogde bijdrage uit het VERDER-programma.

Mogelijkheid extra geld WO niet benut


grimlach 13

door Arjeh Kalmann - 10 december 2018

Borreltje uit eigen zak

Grimlach 13 Kniepers


buurtje 77 in verzet tegen aanbouw die karakter buurt aantast

door Siem Eikelenboom - 8 december 2018

Bewoners van Buurtje 77, het oudste sociaal woningbouwproject van Amersfoort, zijn in opstand gekomen tegen het plan van een nieuwe bewoner om een grote aanbouw achter zijn huis te bouwen. Het tast het karakter van de buurt teveel aan, vinden zij.

Buurtje 77 in verzet tegen ambtenaar


amersfoort in c verantwoordelijk voor onbezonnen avontuur moa

door Eric van der Velden - 5 december 2018

Een onderzoek naar het faillissement van het MOA, de Utrechtse opvolger van het Amersfoortse Armando Museum, pakt vernietigend uit voor Amersfoort in C. Deze museumkoepel heeft onbezonnen 1,6 miljoen gestopt in een slecht onderbouwd ondernemers- en huisvestingsplan. 

Onderzoek MOA


Second opinion westelijke rondweg was haastklus

door Eric van der Velden - 4 december 2018

De second opinion over de kostenraming van de aanleg van de westelijke rondweg is onder vrijheidsbeperkende voorwaarden tot stand gekomen. Zo hadden de onderzoekers maar vijf werkdagen de tijd en moesten zij hun bevindingen laten 'feitenchecken' door het college.

Second opinion


bouwen op de mooiste plek van amersfoort is minder makkelijk dan je denkt

door Joke Sickmann - 2 december 2018

Bouwen op de mooiste plek van Amersfoort – is minder makkelijk dan je denkt. Naar aanleiding van problemen bij de bouw van Eemerald.

Bouwen op de mooiste plek van Amersfoort is minder makkelijk dan je denkt.


Groen in de wijk

door Joke Sickmann - 30 november 2018

Vraag eens aan een Soesterkwartierder of hij iets zou willen vertellen over de geschiedenis van het Plantsoen.  De kans is groot dat je dan een bijzonder verhaal krijgt voorgeschoteld. Dat het gebied zoals we dat nu kennen als ‘de Groengordel’ indertijd als Plantsoen is aangelegd.  Dat het in de jaren ’30 een project was van de werkverschaffing. Als je werkeloos was, kon je je aanmelden en met behoud van je vroegere loon meewerken bij de aanleg van het Plantsoen.

Groen inde wijk


Mijmeringen over Sinterklaas en Zwarte Piet

door Alex Engbers - 27 november 2018

Gastschrijver Alex Engbers pleit in een mijmering voor een redelijk Pieten-pact dat de onverzoenlijke flanken de wind uit de zeilen neemt.

Mijmeringen over Sinterklaas en Zwarte Piet


Beetje hoop voor het joodse monument

door Arjeh Kalmann - 23 november 2018

Het Centraal Joods Overleg vindt dat de gedenkrol met namen van omgekomen joden zichtbaar moet zijn in de stad. Er zit nu beweging in de zaak.

Beetje hoop voor het joodse monument


De Spaanse griep van 1918: Amersfoort in rouw gedompeld?

door Addy Schuurman - 22 november 2018

"Tussen alle aandacht die er de afgelopen tijd is geweest voor (het einde van) de Eerste Wereldoorlog, kreeg ook de Spaanse griep enige belangstelling. Heeft de griep ook in Amersfoort rondgewaard? Hoe erg was het in onze stad? En wat deed het stadsbestuur?

Spaanse griep


stadhuisplein 1

door Rob Lampe - 20 november 2018

Stadhuisplein 20 november 2018

Stadhuisplein 1 20112018


Straatpraat

door Rob Lampe - 17 november 2018

straatpraat17nov.png

StraatPraat 17 nov 2018


workshop meetkastje

door Rob Lampe - 12 november 2018

Meten is weten, is de uitdrukking en bij de War voegde men de daad bij het woord. Amersfoort telt inmiddels 150 "meters" en dat aantal groeit. Ook in andere steden en zelfs andere landen wordt hun idee opgepakt. U kunt ook meedoen via meedoen@meetjestad.net

Workshop Meetkastje


grimlach12 blowen in de oude hoedjeszaak 2

door Arjeh Kalmann - 16 november 2018

Wel of geen koffieshop in de oude hoedjeszaak van Härtel? Burgemeester Bolsius mag er nog vijf weken over nadenken.

grimlach12 Blowen in de oude hoejeszaak 2


Het belang van de minimumtemperatuur bij een hittegolf – kan ik mijn huis nog wel koelen?

door Harmen Zijp - 15 november 2018

In deze eerste publicatie over data uit het Amersfoortse burgerwetenschapsproject 'Meet je stad!' wordt gekeken naar het temperatuurverloop van de warmste nacht van afgelopen zomer.

Kan ik mijn huis nog wel koelen


handdoek vergeten

door Arjeh Kalmann - 14 november 2018

Iemand zijn handdoek vergeten in het oude Sportfondsenbad?

Hij is op te halen aan de achterkant, bij de gymzaal...

handdoek vergeten


de ingezonden brief

door Diana Wildschut - 13 november 2018

Overwegingen van de redactie bij de ingezonden brief van mevrouw Brons, over GroenLinks en de westelijke ontsluiting.

de ingezonden brief


een familielandgoed ontsluierd

door Rob Lampe - 12 november 2018

In opdracht van Stg. Spitwerk schreef journalist Marco Willemse het boek "Een Familielandgoed Ontsluierd". Het boek geeft een inkijkje in de manier waarop Landgoed Den Treek - Henschoten in stand gehouden wordt en hoe de familie De Beaufort dat doet. Rob Gerritsen tekende voor de fotografie en AmersfoortGezien voor de impressie van de boekpresentatie.

stadsbronvideo1211.png

Een familielandgoed ontsluierd


Straatpraat 7

Door Rob Lampe - 4 november 2018

straatpraat7.png

StraatPraat 7


een half jaar stadsbron

Door de redactie van de Stadsbron - 5 november 2018

Omdat wij absoluut geen reclame willen op onze website en omdat wij De Stadsbron gratis willen houden, doen wij een beroep op U, onze lezers, om te doneren. Elk bedrag is welkom. Dit kan via planb.coop/betaal/stadsbron

een half jaar Stadsbron


de plek 4 een mysterieuze projectontwikkelaar

door Siem Eikelenboom - 5 november 2018

Een troosteloos graslandje vol onkruid. Hekken er omheen die schots en scheef zijn neergezet. Ooit stond hier, op de hoek Van Randwijcklaan/Neptunusplein, het wijkcentrum van Kruiskamp met daarin een dependance van de bibliotheek.

De Plek 4 Eenmysterieuze projectontwikkelaar


stadhuisplein 1 301018

door Rob Lampe - 30 oktober 2018


Stadhuisplein 1 301018


grimlach 11 wonen in de elisabeth

Door Arjeh Kalmann - 1 november 2018

Wonen met uitzicht op het zogenaamde Beekdal, wie wil dat nou niet? De stad snakt naar bouwlocaties; in deze Grimlach een constructieve suggestie.

Grimlach 11 Wonen in De Elisabeth


In memoriam Everard Verweij

Rob Lampe - 29 oktober 2018


Everard Verweij was 28 jaar lid van de Amersfoortse gemeenteraad, waarvan 12 jaar wethouder. Hij bleef zijn CDA altijd trouw en volgde de politiek de laatste jaren vooral via de krant. Vorig jaar sprak ik Everard Verweij vanwege de naderende gemeenteraadsverkiezingen. We herinneren ons Everard als een zeer gepassioneerd politicus en een aimabel mens.

In memoriam Everard Verweij


Straatpraat

Rob Lampe - 27 oktober 2018


StraatPraat 271018


woningcorporaties onder druk

door Addy Schuurman - 22 oktober 2018

Dit najaar is het woningbezit van de Stichting Stadsherstel Midden-Nederland overgegaan naar een (andere) particuliere onroerendgoedexploitant. Stadsherstel beheerde 240 monumentale panden in Amersfoort en Utrecht. Maar aan de activiteiten is een einde gekomen, omdat de aandeelhouders van Stadsherstel – de woningcorporaties Mitros (Utrecht) en De Alliantie (Amersfoort) – van de relatief hoge onderhoudskosten af wilden.

Lees meer >>


de grote super opper chef comes to town

door Ron Jagers - 22 oktober 2018


De Grote Super Opper Chef comes to town


stadhuisplein 1 16102018

door Rob Lampe -  16 oktober 2018


Kijk hier >>


verzet als thema van de maand van de geschiedenis

door Joke Sickmann - 19 oktober 2018

Dit artikel is geschreven naar aanleiding van de tentoonstelling over de Spoorwegstaking ’44-’45 in het Wijkmuseum Soesterkwartier. De tentoonstelling wordt gehouden in oktober, maar het onderzoek naar wat er gebeurd is in die tijd gaat verder.

Lees meer >>


grimlach 10 tobben met de wob

door Arjeh Kalmann - 19 oktober 2018

De Wet Openbaarheid van Bestuur is ooit in het leven geroepen om de overheid te dwingen méér openheid te betrachten. Vanuit de journalistieke beroepsgroep is daar jarenlang voor gevochten, en de afkondiging van de WOB in 1980 werd als een grote overwinning gevierd. Geen willekeur meer bij het wel of niet beschikbaar stellen van stukken, geen bestuurlijke angsthazerij meer, maar optimale openheid of transparancy, zoals dat tegenwoordig heet.

Grimlach 10 Tobben met de WOB


Straatpraat 5

door Rob Lampe - 13 oktober 2018


StraatPraat 5


His Masters voice

door Ron Jagers - 11 oktober 2018


Er is maar één weg.

His masters voice


Stadhuisplein 1

door Rob Lampe - 12 oktober 2018

Voor de aanleg van de Westelijke Ontsluiting is veel onderzoek nodig. De Raad wil weten hoe het zit met de onderzoekskap. Voor Hans Buijtelaar lijkt het steeds meer een echt hoofdpijn dossier.

 Stadhuisplein 1 09102018


Het joodse monument dat niemand mag zien

door Arjeh Kalmann - 11 oktober 2018

Oud-burgemeester Annie Brouwer van Amersfoort heeft postuum haar zin gekregen: Amersfoort heeft geen monument meer voor de in de oorlog omgekomen joodse Amersfoorters. De gedenkrol met hun namen staat achter slot en grendel.

 Gedenkrol


Straatpraat 4

door Rob Lampe - 6 oktober 2018

Straatpraat 4


Straatpraat 3

door Rob Lampe - 29 september 2018

straatpraat3

StraatPraat 3


De machtigen van Amersfoort

door Arjeh Kalmann - 28 september 2018

Van de 23 Amersfoortse topambtenaren woont de overgrote meerderheid niet in Amersfoort. Lees deel 1 in een onze serie over wie er in Amersfoort aan de touwtjes trekken.

De machtigen van Amersfoort


Grimlach 9 Niet meer zitten

door Arjeh Kalmann - 27 september 2018

De bankjes in de hal van het Amersfoortse station zijn weggehaald. Met het oog op ons aller veiligheid, zegt Prorail.

Grimlach 9 Niet meer zitten


Eerst het eten dan de moraal

door Ron Jagers - 25 september 2018

Klik hier voor de video

Eerst het eten dan de moraal


Collegevragen SP

door Rob Lampe - 24 september 2018

SP verdenkt de coalitie van geheime afspraken en stelt de vragen aan het college.

Collegevragen SP


straatpraat 2

door Rob Lampe - 22 september 2018

StraatPraat luistert rond de Stadsbron naar wat de mensen bezighoudt en wat zij te melden hebben. De Stadsbron was van oudsher de plek waar de nieuwtjes en de roddels werden uitgewisseld. 22 sept 2018 spraken we deze mensen.

Klik voor het zien van de videopagina

StraatPraat 2


ouden van dagen: weert u tegen de jeugd!

door Ron Jagers - 17 september 2018

De Oudjes op het Gras- en Klaverland in Leusden hebben het zwaar te verduren. De jonge garde komt eraan!.

ron


anarchie in de straten van Amersfoort

door Addy Schuurman - 16 september 2018

Oktober is de maand van de geschiedenis en heeft dit jaar als thema 'opstand'. In dat kader hier een artikel over een groepje anarchistische jongeren - provo's avant la lettre - die in 1924 de stad op z'n kop zetten.

anarchie in de straten van Amersfoort


Grimlach 8 Duitsers komen kijken hoe wij stilstaan

door Arjeh Kalmann - 16 september 2018

Zuidduitse zakenmensen komen in Amersfoort studeren op urban mobility. Ze zullen zich doodlachen als ze zien dat deze stad geen groene golf maar een rode golf voor automobilisten heeft.

Grimlach 8 Beiers bezoek


Amersfoort heeft voor ruim 81 mln aan hypotheken ambtenaren uitstaan

door Siem Eikelenboom - 13 september 2018

De gemeente Amersfoort heeft nog steeds voor ruim 81 mln euro uitstaan aan hypothecaire leningen aan (oud)ambtenaren. Hoeveel geld dit de gemeente jaarlijks aan rente kost, weet de gemeente niet.

Amersfoort heeft 81 mln aan hypotheken ambtenaren uitstaan


Raad 4 sept. 2018

door Rob Lampe - 7 september 2018

De gemeenteraad besprak oa.de moties die betrekking hebben op de Westelijke Ontsluiting. Geen boom gekapt zonder een volledig beeld, een second opinion over de financiën niet door het college maar in opdracht van de griffie namens de Raad.

Raad 4 sept. 2018


Straatpraat 1

door Rob Lampe - 9 september 2018

De Stadsbron, vanouds de plek om nieuws uit te wisselen. Wat hield de Amersfoorters bezig deze week?

De Stadsbron


Ook gemeente trekt handen af van dubieuze zorgaanbieder

door Siem Eikelenboom - 6 september 2018

Ook de gemeente Amersfoort verbreekt nu alle banden met zorgaanbieder Stichting Vitaal Zorg. Dat gebeurde twee dagen nadat De Stadsbron berichtte over misstanden bij deze zorgaanbieder voor met name oudere Turkse migranten.

Ook gemeente trekt handn af van dubieuze zorgaanbieder


Red de Boom Kap de Weg

door Rob Lampe - 4 september 2018

De stg Groen in Amersfoort probeert uit alle macht te voorkomen dat er ruim 3.500 gezonde bomen worden gekapt voor de Westelijke Ontsluiting. Een weg waarvan het nut, noch de noodzaak voor hen is aangetoond. Red de Boom Kap de Weg


Gemeente doet zaken met dubieuze zorgaanbieder

door Siem Eikelenboom - 3 september 2018

In januari 2016 sloot de gemeente Amersfoort een contract met een zorgaanbieder die toen flink onder vuur lag van de Inspectie Gezondheidszorg en jeugd. Recent bepaalde de inspectie dat bij de zorgaanbieder zulke veiligheidsrisico's zijn dat de klanten moeten worden overgedragen aan een ander zorgbedrijf. Zo diende een administratieve medewerker onbevoegd meerdere malen medicatie toe. Maar ook nu neemt Amersfoort geen stappen.

Gemeente doet zaken met dubieue zorgaanbieder


Govert Schilling Buitenaards

door Rob Lampe - 3 september 2018

Govert Schilling wetenschapsjournalist en -publicist, verzorgt een theatercollege over buitenaards leven. 6 okt vindt in het Eemhuis een DWDD-University-achtige lezing plaats. Centrale vraag: "Hallo, is daar iemand?" Govert Schilling Buitenaards


pakhuis De Spijker: een monument voor de morele economie van het volk

door Addy Schuurman - 2 september 2018

In het kader van Open Monumentendag, komend weekend. Een andere visie op (de sloop van) pakhuis De Spijker. pakhuis De Spijker een monument voor de morele economie van het volk


grimlach 7 benepenheid in ons dna

door Arjeh Kalmann - 30 augustus 2018

In het dna van Amersfoort zit een behoorlijke dosis benepenheid, betoogt Arjeh Kalmann in zijn nieuwe column. grimlach 7 benepenheid in ons dna


Zomercursus

door Ron Jagers - 29 augustus 2018

Het Politbureau van de Glorieuze stad Amersfoort heeft zich deze zomer goed voorbereid op de hete herfst. Zomercursus


Te veel horeca

door Joost Gruijters - 29 augustus 2018

De groei van de horeca in Amersfoort is zo onstuimig dat het volgens Joost Gruijters, zelf uitbater van een logement, tijd wordt dat de verschillende belanghebbenden de handen ineen slaan en afspraken maken. Te veel horeca


De Plek 3 een moedige boerderij op Isselt

door Siem Eikelenboom - 23 augustus 2018

Gaat daar ooit gebouwd worden? Wat is dat voor een pand? Van wie is het? Wat gebeurt daar eigenlijk? Deze en soortgelijke vragen worden beantwoord in de serie De Plek. De Plek 3 een moedige boerderij


Sloop Birkt 7

door Rob Lampe

23 augustus 2018

In 2014 probeerde Joke Sickmann tevergeefs de sloop van Birkt 7 te voorkomen. De manier waarop de gemeente met haar bezwaar omging heeft haar vertrouwen in die instantie niet vergroot. Sloop Birkt 7


haicees3

door Cees van Weerd

22 augustus 2018

Een haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarvan de eerste regel 5, de tweede regel 7 en de derde regel weer 5 lettergrepen telt. Voormalig stadsdichter Cees van Weerd geeft periodiek in haikuvorm zijn visie op de Amersfoortse actualiteit. haicees3


Koppelting

door Rob Lampe

22 augustus 2018

Een indruk van Koppelting 2018. Koppelting


een duurzame afvalberg 3

door Addy Schuurman

20 augustus 2018

De burgers van Amersfoort behoren tot de grootste afvalproducenten van Nederland. Toch kan de gemeente hier veel aan doen, als ze maar wat meer op onderzoek uitgaat. Dat leert het voorbeeld van gemeente Nijmegen. een duurzame afvalberg 3


Drie keer valse start Armandomuseum

door Rob Lampe

14 augustus 2018

Rob Lampe sprak met Eric van der Velden over zijn artikel: "hoe amersfoort een kunstschat van 22 miljoen verspeelde" Het zeer lezenswaardige artikel vindt u eveneens op deze site. Drie keer valse start


Het waargebeurde sprookje over kees van amersfoort

satire door René van der Velden

14 augustus 2018

Dit satirisch artikel is ons aangeboden. Het is een lokale bewerking van een van de  bekendste sprookjes van Andersen. Rene van der Velden


De Stadsbron News

door Rob Lampe

9 augustus 2018

De presentatie van de nieuwe Amersfoortse online krant "De Stadsbron" ging gepaard met een forumdiscussie over de zin en noodzaak van lokale onderzoeksjournalistiek. Zie hier de impressie die door Rob Lampe en Bert Werkhoven van AmersfoortGezien daarvan gemaakt werd. De Stadsbron info


Hoe Amersfoort een kunstschat van 22 miljoen verspeelde

door Eric van der Velden

8 augustus 2018

Amersfoort grijpt naast de eeuwigdurende bruikleen van een collectie Armando’s van circa 22 miljoen euro. Het gevolg van de verhuizing van het Armando Museum naar Utrecht, zo blijkt uit reconstructie naar aanleiding van het opheffen van dit museum. Hoe Amersfoort een kunstschat van 22 miljoen verspeelde


een duurzame afvalberg 2

door addy schuurman

6 augustus 2018

Goed nieuws. U gaat in de toekomst minder gemeentelijke afvalheffing betalen. Integendeel, uw huishoudelijk afval wordt geld waard! een duurzame afvalberg 2


Grimlach 6 De wrok van Vermeer

door Arjeh Kalmann

3 augustus 2018

Een door justitie en politie getolereerd illegaal gokhuis in de Krommestraat, en Amersfoorts burgemeester Anne Vermeer wist van niets. Wat was en bleef hij boos op de krant. Grimlach 6 De wrok van Vermeer


Anne Vermeer

door Fons Asselbergs

2 augustus 2018

Naar aanleiding van het overlijden van Anne Vermeer heeft oud-wethouder Fons Asselbergs een In Memoriam geschreven. Vermeer was van januari 1976 tot december 1981 burgemeester van Amersfoort. Anne Vermeer


Haicees 2

door Cees van Weerd

1 augustus 2018

Een haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarvan de eerste regel 5, de tweede regel 7 en de derde regel weer 5 lettergrepen telt. Voormalig stadsdichter Cees van Weerd geeft periodiek in haikuvorm zijn visie op de Amersfoortse actualiteit.  Haicees 2


Requiem voor een burgerinitiatief

door Hans Heerings

1 augustus 2018

Ze hadden dolgraag op het terrein van het Sportfondsenbad willen bouwen, maar het plan van de bewoners van het aanpalende buurtje De Luiaard werd uitgeloot. De maatschappelijke meerwaarde van Blijf in de buurt heeft niet genoeg gewicht in de schaal geworpen.   Requiem voor een burgerinitiatief


Spoffin

door Rob Lampe

1 augustus 2018

Een nieuwe aflevering van Spoffin staat voor de deur. Als opwarmertje hierbij een aantal sfeerimpressies van de afgelopen jaren.

Rob Lampe


De Plek 2 Het raadsel van de Vinkenhoef

door Siem Eikelenboom

27 juli 2018

Gaat daar ooit gebouwd worden? Wat is dat voor pand? Van wie is het? Wat gebeurt daar eigenlijk? Deze en soortgelijke vragen worden beantwoord in de serie De Plek. De Plek 2 Het raadsel van de Wieken


Haiku 1

door Cees van Weerd

24 juli 2018

Een haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarvan de eerste regel 5, de tweede regel 7 en de derde regel weer 5 lettergrepen telt. Voormalig stadsdichter Cees van Weerd geeft periodiek in haikuvorm zijn visie op de Amersfoortse actualiteit. Haiku 1


Wat nu

column door Ron Jagers

23 juli 2018

Hoe komt Amersfoort weer in het spoor met zijn kunstenaars? En niet met de kassa lade, maar met de kunst? Wat nu


Grimlach 5: zwart zwart

column door Arjeh Kalmann

22 juli 2018

Tijdens de herdenking van Armando in de Franciscus Xaveriuskerk op vrijdag 20 juli sprak Arjeh Kalmann deze column uit. zwart zwart


Waarin een kleinstad groot kan zijn; kroniek van een geestverruiming

column door Ron Jagers

21 juli 2018

Pinksteren. De dag dat wij allen het licht kunnen zien. Ook politici. Maar het feest ging toen niet door. The story of a store.  Nu vanaf 1 augustus op te snuiven in Grand Café Halewijn!  Waarin een kleinstad groot kan zijn


een duurzame afvalberg

door addy schuurman

16 juli 2018

Het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders is vol ambities aan het werk gegaan. “We streven naar afvalloos zijn in 2030”. Dat zinnetje in het coalitieakkoord (pag. 8) is om meerdere redenen opvallend. Het roept allerlei vragen en opmerkingen op.  een duurzame afvalberg


Armando en Van Lieshout

door Jan-Willem van Lieshout

10 juli 2018

In het Armando Genootschap hebben de liefhebbers van zijn werk zich verenigd. Bij het vertrek van de collectie uit Amersfoort in 2011 hield de voorzitter van het Genootschap, Jan-Willem van Lieshout, een afscheidstoespraak.  Armando en Van Lieshout


De Plek 1 Boeddha's braakland

door Siem Eikelenboom

09 juli 2018

Gaat daar ooit nog gebouwd worden? Wat is dat voor pand? Van wie is het? Wat gebeurt daar eigenlijk? Deze en soortgelijke vragen worden beantwoord in de serie De Plek.  De Plek 1 Boeddhas braakland


Er is wat geworsteld met Armando

door Arjan Klaver

09 juli 2018

Fons Asselbergs vindt het nog steeds een treurige zaak dat Amersfoort destijds niet in staat is geweest om de Armando-museum te behouden. Geld in het laatje was volgens de oud-wethouder belangrijker dan werken aan de reputatie om van de stad een florerende en renderende erfgoedstad te maken.  Asselbergs over Armando


Grimlach 4 Ons geld voor hun feestje

door Arjeh Kalmann

06 juli 2018

En weer gaan er miljoenen provinciegeld naar een feestje van de stad Utrecht: de start van de Ronde van Spanje.  Amersfoort heeft in Utrecht nauwelijks iets in de melk te brokkelen.  Ons geld voor hun feestje


Armando en Amersfoort

door Paul Coumans

05 juli 2018

Oud-directeur Paul Coumans van De Zonnehof blikt terug op de komst van het Armandomuseum. Armando en Amersfoort


en de kunstenaar ploegt voort

door: Ron Jagers

04 juli 2018

De verhouding in geld uitgedrukt tussen de officiële kunstinstituten en de uitvoerend kunstenaars zegt iets over hoe Amersfoort de funktie van kunst ziet. Goed voor citymarketing. Het trekt toeristen. Dat actieve kunstenaars het zuurdesem voor de stad vormen vindt Amersfoort klaarblijkelijk minder interessant.  En de kunstenaar ploegt voort


het armandomuseum na de brand

door: Rob Lampe

3 juli 2018

Een alles verwoestende brand maakte op 22 oktober 2007 een einde aan het Armandomuseum in de Elleboogkerk. In deze indringende film van Rob Lampe is de enorme ravage  te zien die het vuur aanrichtte.  Het Armando museum na de brand


hoe amersfoort zijn armandomuseum verloor

door: Miro Lucassen

3 juli 2018

Eerst haalde Amersfoort de gelauwerde kunstenaar Armando met tromgeroffel binnen, daarna stuurde ze hem met pek en veren de stad uit. Lees erover in bijgaande stukken van Miro Lucassen.  Armandomuseum


Sport 1880-1900

door: Addy Schuurman

1 juli 2018

Commercie, corruptie en doping. Sport is een  lange weg gegaan. Lees hier over het ontstaan van de sport in Amersfoort. Hoe scholieren van de HBS zich tegen hun ouders en opvoeders afzetten. sport 18801900


Het nieuwe college treedt aan

door: Rob Lampe

Videoverslag van het aantreden van het nieuwe college Het nieuwe college treedt aan


De Amersfoortse dierentuin is jarig

door: Ron Jagers

De Amersfoortse dierentuin viert haar verjaardag. Dat zal niemand ontgaan zijn, de faam van de dierentuin is internationaal. Hoe wordt daar in Noord-Korea tegenaan gekeken? Dierentuin jarig


Spijker: Het Amersfoortse pakhuis toekomst en geschiedenis deel twee

door: Joke Sickmann

Volgens degenen die in voorbije jaren iets te zeggen hadden over het behoud van monumenten in Amersfoort was het Spijkertje aan de Eem niet bijzonder genoeg om voorgedragen te worden voor de monumentenlijst. Desondanks wilden veel Amersfoorters ‘t Spijkertje niet kwijt. Over de laatste dagen van het Spijkertje, deel 2 van de continuing story. Spijker Het Amersfoortse pakhuisk toekomst en geschiedenis deel twee


grimlach (3) Pijlenpatroon

door: Arjeh Kalmann

De uitzetters van de Avondvierdaagse schilderen ieder jaar een nieuw, onuitwisbaar pijlenpatroon door de stad. Ze kunnen beter krijt gaan lenen van kunsthal KAdE. Grimlach 3 Pijlenpatroon


Een Elleboogstoot

door Gerard de Kleijn

Al elf jaar staat de Elleboogkerk leeg, na de fatale brand die een abrupt einde betekende van het Armando-museum. Een plan om de prachtig opgeknapte kerk ondergronds te verbinden met museum Flehite sneuvelde. Wat moeten we met de kerk? Vandaag deelt Gerard de Kleijn de eerste Elleboogstoot uit. Wie volgt? Elleboogkerk


Mini-onderzoek #1: Stemmen binnen de gemeenteraad

door: Diana Wildschut

De komende maanden zult u in de Stadsbron een aantal mini-onderzoekjes zien ontstaan op allerlei gebieden. Het eerste onderzoek in deze serie: Stemmen binnen de gemeenteraad.
Met een nieuw aanbrekende raadsperiode, hebben we de kans om van het begin af bij te houden hoe er gestemd wordt. Stemmen partijen naar de inhoud van een voorstel? Of stemmen ze zo dat de machtsbalans in stand blijft? Minionderzoek 1


Ambitieus coalitieakkoord

door: Eric van der Velden

Analyse: Twintig procent meer inwoners en tegelijk een stad die schoner, duurzamer en beter bereikbaar wordt. Gaat dat wel samen? Gebrek aan ambitie kan de opstellers van het Amersfoortse coalitieakkoord in elk geval niet worden ontzegd. Gedurft coalitieakkoord


Muurgedicht aan de Eem

door: Joke Sickmann

Een gedicht als aanleiding om de geschiedenis van de Oliemalen eens uit te pluizen. Muurgedicht aan de Eem


Waarom nog steeds geen coalitieakkoord?

door: Eric van der Velden

Analyse: Waarom heeft Amersfoort nog steeds geen nieuw college? En waarom die ongebruikelijke stap om eerst de wethouderskandidaten bekend te maken? De formatie nader bekeken. Waarom nog steeds geen coalitieakkoord


grimlach (2) En hup, weer een hap uit de polder

door: Arjeh Kalmann

Column: Wat ooit een onafgebroken groengebied was tussen Baarn, Bunschoten en Nijkerk kalft steeds meer af. Nu gaat Bunschoten weer een hap van 7 hectare van de  mooie polder Eemland afsnoepen. En niemand die zich er druk om maakt. Weer een hap uit de polder


Een stadspark in ruil voor de westelijke rondweg

door: Stichting Regionaal Spitwerk

Analyse: De vrijwel zekere komst van de Westelijke Rondweg is een overwinning voor de VVD. Wat maakt dat deze partij heeft kunnen doorzetten ondanks alle heftige milieuprotesten? De voornaamste reden blijkt een deal in 2010: in ruil voor een groen Beekdal gaven onder meer D66 en GroenLinks steun aan de komst van deze 3000 bomen kostende verbindingsweg. Stadspark voor rondweg


grimlach (1) Hoedje op hoedje af voor coffeeshop Härtel

door: Arjeh Kalmann

Column: De coffeeshop die eerst wel en toen weer niet kwam naast de Vue Bioscoop laat Amersfoort op zijn smalst zien. En roept ook wantrouwen op. Welke krachten spelen er op de achtergrond? grimlach1 coffeeshop


Het Amersfoortse pakhuis de Spijker, toekomst en geschiedenis

door: Joke Sickmann

Historie: Waar ooit het Spijkertje stond aan de Eemhaven komt de zoveelste horecagelegenheid. Reden om in de bijzondere historie te duiken van dit pakhuis. Opdat de herinnering niet verloren gaat. Spijkertje


Onderzoeksvraag: hoe gaat Amersfoort om met het cultuurbudget?

door: Harmen Zijp

Onderzoeksvraag: Mag Amersfoort zich ook cijfermatig een cultuurstad noemen? Een lastig te beantwoorden vraag, die we met met behulp van onze lezers willen uitzoeken. Hoe is het subsidiegeld verdeeld, en hoe verhoudt zich dat tot vergelijkbare steden. Onderzoek cultuurbudget


Ghetto’s in Amersfoort ?!

door: Addy Schuurman

Achtergrond: Wat zijn de feiten over allochtonen in Amersfoort? Wonen de nieuwkomers verspreid over de stad, of is er ronduit sprake van ghettovorming? De cijfers laten een genuanceerd beeld zien. Ghettovorming in Amersfoort


Hopelijk geen derde valse start

door: Miro Lucassen

Voorpublicatie: Onderzoeksjournalist Miro Lucassen komt met een update van zijn onthullende boek over de geldverspilling met de twee ambitieuze KAdE-musea in de stad. Alvast een voorproefje en een nieuwtje: Het zes meter bronzen beeld van een been voor de vroegere kunsthal aan het Smallepad verdwijnt uit Amersfoort. Hopenlijk geen derde valse start