verslag lijsttrekkersdebat

by Daan Bleuel
March 14, 2019at 11:07AM

Voor de provincie geld gaat reserveren voor thema’s als duurzaamheid en woningbouw moet het eerst de eigen financiële huishouding op orde brengen. Dat was misschien wel de belangrijkste conclusie na het verkiezingsdebat, woensdag in het Amersfoortse Eemhuis.

De provincie kampt met ernstige financiële problemen. Met name het echec rond de bouw van een snelle openbaar vervoersverbinding naar het universiteitsgebied De Uithof in de hoofdstad houdt de gemoederen in het Provinciehuis flink bezig.

debat 3 20190313_201640_resized.jpg

Tijdens het debat in Amersfoort -onder leiding van presentator Kees Hoogendijk (RTV Utrecht)-  werd gesproken van een ‘financieel zwart gat waarvan de omvang nog niet bepaald is’. Die financiële onzekerheid trok een wissel op de plannen van partijen op het gebied van duurzaamheid en woningbouw die woensdag in Amersfoort centraal stonden.

Tien van de veertien partijen gaven gehoor aan de oproep van de organisatie om deel te nemen aan het verkiezingsdebat. RTV Utrecht, nieuwsblad De Stad Amersfoort en de journalistieke website De Stadsbron zetten -samen met de bibliotheek- de schouders onder het evenement, dat naar schatting door zo’n 100 belangstellenden werd bezocht.

Voor de pauze werd uitgebreid gesproken over het thema duurzaamheid, aan de hand van een drietal stellingen. Er bleek in grote mate overeenstemming onder de partijen dàt er iets moet gebeuren, maar de vraag hóe verdeelt de partijen flink. Alleen de PVV zette bij monde van lijsttrekker René Dercksen vraagtekens bij de opwarming van de aarde. Hij vermoedde een complot, waarin zelfs het nationale meteorologisch instituut een dubieuze rol speelt. ,,Het KNMI heeft hittegolven weggefraudeerd’’, beweerde Dercksen. Wat hij daar precies mee wilde zeggen bleef overigens onduidelijk.

Maar of er weilanden met zonnepanelen moeten komen en waar dan, bleef goeddeels onduidelijk. De SP (Rob Molenkamp) vond dat het landschap moest worden beschermd en dat er daarom geen plaats is voor zonnepanelen. GroenLinks vond overigens dat zonnepanelen en natuurbehoud heel goed samen konden gaan.

De vraag of er windmolens moeten komen, werd ook dunnetjes beantwoord met de opmerking dat bewonersinitiatieven moeten worden gehonoreerd (Van Muilekom, PvdA) of dat er kleine windmolentjes bij boerderijen moeten kunnen komen (Hoek, 50Plus).

Het publiek liet weten de oplossing langs de A1 bij Eemnes (nabij de kruising met de A27) wel een fraaie te vinden. Iemand anders uit het publiek reageerde duidelijk gefrustreerd: ,,Het is absurd dat er partijen zijn die het klimaatprobleem ontkennen.’’ Hij vond dat er nu doorgepakt moest worden en dat de politiek vooral ‘treuzelargumenten’ gebruikte om geen knopen door te hoeven hakken.

Een mooi voorbeeld van hoe theorie en praktijk elkaar hinderlijk in de weg kunnen staan, was de zaak van de Bunschotense biogascentrale, waar afval wordt omgezet in groene energie. ,,De centrale stinkt en mensen zijn bezorgd over de veiligheid’’, vond Tineke Koelewijn, die pleitte voor sluiting van de fabriek. Dat was tegen het zere been van Gedeputeerde Van den Berg: ,,We moeten niet sluiten, maar de problemen oplossen. De fabriek moet de vergunningen naleven.’’ ,Maar het lukt helemaal niet om te handhaven’’, vond Koelewijn (zelf ook woonachtig in Bunschoten). ,,Het lukt al acht jaar niet.’’ Op aandringen van gespreksleider Kees Hoogendijk erkende Van den Berg dat sluiting van de fabriek ‘een ultieme stap’ zou kunnen zijn.’

Over de noodzaak van woningbouw waren de standpunten duidelijker. GroenLinks (Huib van Essen) vond dat de ‘rode contouren’ (de vastgestelde grenzen van de gebieden waar gebouwd mag worden) niet overschreden moeten worden. ,,Als we de plekken in de steden en dorpen niet benutten, verliezen we twee keer; we leveren natuur in en in de bebouwde kom blijven we zitten met verpauperde gebieden.’’

De VVD (André van Schie) was het daarmee oneens. ,,Er kan geschoven worden met de contouren als dat dorpen en steden kan helpen de leefbaarheid en de lokale economie overeind te houden.’’ Hij benadrukte dat het écht nodig is om te bouwen om woningen voor brede groepen betaalbaar te houden. Oók in de grote steden.

Gedeputeerde Pim van den Berg (D66), die als lijstduwer deelnam aan het debat, zag voor Amersfoort mogelijkheden om 13.000 woningen te bouwen binnen de bestaande contouren. Hij vond het ook geen taboe om de hoogte in te gaan, als dat nodig zou zijn. Wel wees Van den Berg op de samenhang tussen bouwplannen en de infrastructuur (wegen en openbaar vervoersverbindingen). ,,Dat moet op elkaar worden afgestemd, maar dat maakt het ook complexer.’’

De stelling of de provincie moet meebetalen aan het aardgasvrij maken van woningen, verhitte de gemoederen ook aardig. De ChristenUnie -bij monde van lijsttrekker Arne Schaddelee- wond zich op over de karige prestaties van het huidige College. ,,Wij zijn ervoor. We willen geld uitgeven aan dingen die we belangrijk vinden en dit vinden we belangrijk! En ik vind de prestaties van het huidige College -dat hier de afgelopen periode 1,5 miljoen aan uitgaf, schril afsteken tegen de 2 miljoen die we stopten in het naar Utrecht halen van de wielerronde van Spanje (Vuelta). 

De PVV bereed ook nu een favoriet stokpaardje. ,,We gaan ook in de verkiezingsperiode geen gratis geld weggeven, zoals andere partijen. Van het gas af? We zijn krankzinnig geworden! Voor andere landen is gas het toppunt van schone energie en wij gaan het afschaffen’’, vond René Dercksen.

    no comments yet

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!