tags:
2 comments

Grimlach 12 Blowen in de oude hoedjeszaak (2)

by Arjeh Kalmann
November 16, 2018at 9:46AM

Ik kom, met uw welnemen, lezer, nog even terug op de plannen om in het oude Maison Härtel aan de Snouckaertlaan een koffieshop te vestigen. Ik zie er te zijner tijd een mooie lokale soapserie in, met als werktitel: blowen in een oude hoedjeszaak. Het antwoord op de vraag of de koffieshop er wel of niet komt, is op dit moment nog blowing in the wind.

Onze arme burgemeester Bolsius heeft minstens vijf weken nodig om tot dit antwoord te komen. Hij heeft de vergunning verleend, geweigerd en – op last van de rechter – weer verleend, en daar is opnieuw bezwaar tegen aangetekend. Vorige week was er een hoorzitting waarin eenieder zijn grieven kon uiten. Bolsius zat voor en luisterde, stelde vragen en maakte af en toe – vond ik, zittend op de publieke tribune – een behoorlijk gepijnigde indruk.

Op het fraaie pand aan de Snouckaertlaan, naast de bioscoop, rust een horecabestemming, en daarom mag er zich ook een koffieshop in vestigen, mits er zich geen scholen binnen een straal van 250 meter van deze plek bevinden. Je moet de jonge kat niet op het spek binden, is de redenering daarachter.

Het Luzac-college op de Zonnehof lag ten tijde van de vergunningverlening verder dan 250 meter van de voordeur van villa Härtel vandaan, maar de afstand is door de herinrichting van de Zonnehof kleiner geworden, minder dan 250 meter zeggen de tegenstanders en zegt nu ook de gemeente. Door een hek dat de beoogde exploitant van de koffieshop nu rond de villa geplaatst heeft, is de afstand weer toegenomen, maar de vraag is (een van de vragen) of dat hek er wel of niet mag staan.

Ik heb het dossier Zonnehof na weken wachten in de kelder van het gemeentehuis onder toeziend oog van een aardige medewerkster van de afdeling communicatie mogen bestuderen. Ik was benieuwd of het pleintje misschien met opzet zó is heringericht dat de afstand naar Härtel kleiner werd, maar dat is niet gebeurd. Maar ik heb wél geconstateerd dat het gemeentebestuur al in oktober 2016 ingestemd heeft met het door het Burger Initiatief Zonnehof gemaakte ontwerp voor een park. Hierdoor zou er onder meer een nieuwe looproute komen van het Luzac-college langs het Rietveldpaviljoen richting Utrechtseweg.

Zou de burgemeester de aanvraag voor een koffieshop op basis van dit goedgekeurde ontwerp beoordeeld hebben, dan zou hij die aanvraag vanwege het afstandscriterium hebben afgewezen. Maar hij heeft, in mei 2017, de aanvraag beoordeeld op de toen nog bestaande situatie, en deze dus goedgekeurd. Ik vind dat persoonlijk, om met Maxima te spreken, een beetje dom. Hij wist op dat moment toch dat de situatie anders zou worden.

Je moet als burger – ook als burger met koffieshopplannen – op de overheid  kunnen vertrouwen. Je moet er van op aan kunnen dat als je een vergunning krijgt, die niet weer wordt ingetrokken op grond van nieuwe feiten die al bekend waren op het moment dat je je vergunning kreeg.

Lastige zaak, ik wens onze burgervader veel sterkte en wijsheid toe bij het nemen van zijn eindbeslissing.

Ik vond het overigens een waardige hoorzitting waarin de juridische vertegenwoordigers van de voor- en tegenstanders van de koffieshop elkaar met argumenten bestreden. Maar ik was stomverbaasd over de verontwaardigde toon waarmee Robbert Roos zich in de discussie mengde. Hij is kennelijk bewoner van de Snouckaertlaan en ergert zich dood aan de huidige verkeersoverlast en is als de dood voor de verkeersbewegingen die de koffieshop op de hoek gaat veroorzaken. Robbert Roos kende ik tot nu toe als de directeur van Kunsthal Kade, als een bevlogen vernieuwer, als een brede en maatschappelijk betrokken culturele ziener, als een Randstedeling met mondiale connecties, nou ja, als een vooruitstrevende, moderne nieuwe ingezetene van onze stad, maar hier zat een neo-autochtoon zó truttig te doen dat ik mijn oren gewoon niet kon geloven.  Hij, de directeur van onze Kunsthal, vroeg nota bene om meer politietoezicht tegen ‘een groep die minder gedisciplineerd in het verkeer optreedt’. Wie heeft die Roos eigenlijk gedwongen om in de Snouckaertlaan te gaan wonen?

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!