1 comment

“Vooral zo doorgaan!” Lezers van De Stadsbron geven hun mening

by Addy Schuurman
January 2, 2021at 10:12AM

Afgelopen maand heeft De Stadsbron een kleine enquête gehouden onder zijn lezers. Daar kwam uit, dat ons lezerspubliek best tevreden is met ons digitale platform, maar dat er op verschillende terreinen ook nog verbeteringen mogelijk zijn.

De Stadsbron is een welkome aanvulling op het traditionele medialandschap, met een eigen positie naast De Amersfoortse Courant en De Stad Amersfoort. Diepgang en kritisch onderzoek – in bijvoorbeeld de politieke verhalen – worden zeer gewaardeerd. Het blijkt dat sommige lezers bijdragen op De Stadsbron wel eens (te) vooringenomen vinden, terwijl andere lezers menen dat het allemaal nog (veel) kritischer mag. Het is voor ons soms balanceren op het smalle koord….

Hoe dan ook, over het algemeen is het oordeel positief. Zelfs zodanig dat meer dan de helft van de vaste lezerskern jaarlijks een bedrag over zou hebben voor ons medium.

Maar er zijn ook kritische noten te kraken. Het lezerspubliek zelf is nog tamelijk eenzijdig samengesteld: vooral oudere, hoogopgeleide mannen weten ons te vinden, terwijl bijvoorbeeld jongeren ons nauwelijks volgen. Een ander punt van kritiek betreft de vormgeving van de site; die kan beter.

De lezers deden verder allerlei waardevolle suggesties: voor nieuwe onderwerpen, nieuwe financieringsbronnen, enzovoorts. Te veel om op te noemen en een bron van inspiratie.

Alle opmerkingen en suggesties zijn te vinden in het onderzoeksverslag. Dat kunt u hier downloaden.

Rest ons nog om alle mensen die de moeite hebben genomen de enquête in te vullen, hartelijk te bedanken.

method

Addy Schuurman is (lokaal) historicus maar heeft in het verleden ook voor een economische onderzoeksbureau gewerkt.

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!