1 comment

de ingezonden brief

by Diana Wildschut
November 13, 2018at 10:43PM

reactie van de redactie

De ingezonden brief van Riek Brons, over GroenLinks en de Westelijke ontsluiting, was de eerste die de redactie van onze nog opgroeiende krant ontving. Dat hadden we nog niet meegemaakt, een echte ingezonden brief. Eerder ontvingen we wel gastbijdragen die onder opinie vielen, of aan onze journalistieke maatstaf voldeden. Maar over deze inzending waren de meningen binnen de redactie meteen verdeeld. Plaatsen? Waarom? Het stuk past niet bepaald in ons profiel. 

De brief staat vol vervelende en sturende taal, ongefundeerde aantijgingen, verdachtmakingen en vergelijkingen waarvan de maag zich zou kunnen omdraaien ('dodelijk donkerbruin'? Ik hoop toch dat ik die verkeerd begrijp...)

De reden waarom we het hebben geplaatst is de volgende: Het sentiment in deze brief is breed gedeeld. We horen vaak dat mensen de beweegredenen van GroenLinks over de Westelijke ontsluiting niet begrijpen. Nou is breed gedeelde sentimenten uitventen ook niet perse onze missie, maar we zagen een kans om deze brief aan te grijpen om de fractievoorzitter van GroenLinks, Dilian Hos, te vragen om op de brief te reageren. Dan komt er misschien een antwoord op de vraag: wat zijn de beweegredenen van GroenLinks? Daarmee hopen we die meerwaarde te creëren die u van de Stadsbron verwacht. We zijn heel blij dat mevrouw Hos daar ja op heeft gezegd, en we zullen haar reactie zeker met u delen.

Nog iets wat de ingezonden brief teweeg heeft gebracht: We gaan schrijven aan een setje criteria waar een ingezonden brief aan moet voldoen. Geen klaagzangen, wel vragen om opheldering. Geen verdachtmakingen, wel onderbouwingen. Geen pogingen tot polarisatie, wel tot begrip en discussie. Daarover snel meer in De Stadsbron!

De brief van mevrouw Brons vindt u hier.

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!