tags:

Het aantal nieuwe besmettingen stijgt nog steeds snel

by Addy Schuurman
March 28, 2020at 12:39AM

Het RIVM houdt dagelijks het aantal nieuwe besmettingen bij in alle gemeenten in Nederland. Ondanks het feit dat het testen bij slechts een klein deel van de bevolking gebeurt – met name zorgpersoneel en mensen die met zwaardere klachten opgenomen moeten worden in het ziekenhuis – geeft de trend van het aantal positief geteste mensen een duidelijk beeld: het aantal nieuwe besmettingen stijgt nog steeds en de stijging gaat ook steeds sneller. De hoopvolle berichten dat de groei in Nederland spoedig gaat afvlakken, daarvoor zijn vooralsnog in de provincie Utrecht geen aanwijzingen.

Op 2 maart werden de eerste meldingen gedaan van het virus: twee in Utrecht en een in Houten. Enkele dagen later ging de GGD voor het eerst actief op zoek naar mensen om te testen, vooral onder vakantiegangers, die na terugkeer uit Italië klachten ontwikkelden. Dat leidde op 5 maart tot de ontdekking van 22 nieuwe gevallen en op 6 maart van nog eens 14 zieken. In de regio Eemland testten twee mensen positief in de gemeente Soest. Op 10 maart werd voor het eerst een zieke in Amersfoort ontdekt. De dagen daarna volgden vrijwel elke dag nieuwe positieve testen in de keistad. Inmiddels staat het aantal positieve testen in Amersfoort op 59. Nogmaals, dit cijfer geeft dus niet het werkelijke aantal zieken aan. Dat kan makkelijk vele malen hoger liggen. We weten het niet.

Op 17 maart deed zich het eerste sterfgeval in de regio voor: een vrouw van 87 uit Amersfoort. Sindsdien sijpelen heel langzaam nieuwe sterfgevallen binnen bij de verschillende media. RTV Utrecht spreekt op dit moment van 8 bekende gevallen, waarvan één uit Amersfoort en twee uit Leusden. Maar ook hier geldt, dat de aantallen met een flinke korrel zout moeten worden genomen. Zo berichtte het AD vanochtend uitgebreid over een tweede Amersfoortse mevrouw (80 jaar), die al vorige week donderdag 19 maart overleden was. Kortom, de sterftecijfers per gemeente worden nergens systematisch bijgehouden en bekend gemaakt. Dat is toch informatie die belangrijk is om draagvlak voor de strenge maatregelen te behouden.

Ook de cijfers voor het aantal besmettingen van het RIVM geven geen volledig beeld, maar omdat het cijfer nu al een maand wordt bijgehouden met alle gebreken, zijn de trends wel heel duidelijk. Bovendien is het gebruikelijk om niet alle ziekten, maar alleen de ergste ziektegevallen te registreren. Doorgaans verzamelt het NIVEL, dat de eerstelijnsgezondheidszorg  nauwkeurig volgt, alle ziekmeldingen die bij huisartsen binnenkomen. Alle mensen die tijdens een griepepidemie met milde klachten hun bed induiken zonder een dokter te waarschuwen, blijven dus onder de radar. De medische statistiek houdt daar rekening mee en hanteert dan ook een relatief soepele maat: als slechts 50 mensen per 100.000 inwoners zich bij een huisarts melden met griepverschijnselen, spreken zij al van een griepepidemie (in het besef dat er buiten die 50 nog veel meer ziekgevallen zijn).

Die norm van 50 zieken per 100.000 inwoners wordt in steeds meer gebieden in Nederland ruim overschreden. Het gebied tussen Den Bosch en Eindhoven is nog steeds het epicentrum van de epidemie. Met 472 besmettingen per 100.000 inwoners is Boekel hier de zwaarst getroffen gemeente. Op een beperkt aantal plekken elders in het land nemen ook de zorgen flink toe. Zo dreigt de noordkant van de Veluwe en de Kop van Overijssel een tweede centrum te worden. Daar tegenover staat dat bijvoorbeeld Friesland, Groningen, Drenthe, Zeeland en de Achterhoek nog relatief weinig positief geteste coronapatiënten tellen. In de provincie Utrecht (met gemiddeld 53 zieken per 100.000 inwoners net boven de norm) worden vooral Utrecht en omgeving en het westen van de provincie zwaar getroffen. Oudewater is met 176 besmettingen op 100.000 inwoners koploper. In onze regio is dat nog steeds Soest met 60 besmettingen per 100.000 inwoners. In vergelijking met veel andere regio’s blijft Eemland dus vooralsnog redelijk gespaard.

Overigens komt slechts een minderheid van de patiënten op de Intensive Care terecht. Dat wordt misschien nog weleens vergeten in alle – soms nogal hijgerige – berichtgeving over zoektochten naar beademingsmachines en nieuw in te richten IC-ruimtes in tenten of noodlokalen. In het Meander Medisch Centrum waren er een week geleden 12 patiënten met coronaverschijnselen, waarvan 8 op de intensive care. Gisteren werden er al 25 patiënten geteld, waarvan 16 op de Intensive Care. Precies een verdubbeling dus, in een week tijd. Maar nog altijd zit meer dan driekwart van de positief-geteste mensen in quarantaine, thuis.

corona provincie utrecht 27 maart.png

Coronabesmettingen in Eemland
20 maart
27 maart
aantal
aantal per 100.000 inw.
Amersfoort 32 59 37,5
Baarn 1 5 20,1
Bunschoten 0 3 13,7
Eemnes 1 1 10,8
Leusden 4 16 52,6
Soest 14 28 60,1

sources

https://www.rtvutrecht.nl

https://www.rivm.nl/coronavirus-kaart-van-nederland-per-gemeente

https://www.ggdru.nl/over-de-ggd/wat-doet-de-ggd/rampen-en-crises/coronavirus-in-de-regio-utrecht.html

    no comments yet

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!