1 comment

Wind in de zeilen voor Nieuwsplein33

by Daan Bleuel (De Stad Amersfoort)
October 27, 2021at 10:30AM

Het inhoudelijke debat over de opvolger van lokale omroep EVA (tegenwoordig onderdeel van streekomroep Eemland1) moet nog volgen. Maar wethouder Koser Kaya vroeg in een tussentijdse peiling van de raad toestemming om met de procedure door te gaan, ondanks het feit dat één van de aanvragers (Nieuwsplein33) beduidend meer geld wil (grofweg het dubbele) dan er tot nu toe beschikbaar was voor de lokale omroep.

Onder de oppervlakte borrelt en gist het al geruime tijd als het gaat om de zendmachtiging voor de periode 2022-2026 binnen te slepen. Mediagroep EVA zocht aansluiting bij regionale partners (uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg). De samenwerking binnen streekomroep Eemland1 moet de potentiële zendgemachtigde meer inhoudelijke slagkracht geven, is de gedachte erachter.

Parallel daaraan ontwikkelden RTV Utrecht, BDUmedia (met de nieuwsbladen Leusder Krant en Stad Amersfoort), het digitale platform voor onderzoeksjournalistiek De Stadsbron en bibliotheek Eemland een digitaal alternatief. Of, zoals voorzitter Frank Krijnen van Nieuwsplein33 het samenvatte: ,,De keuze die in Amersfoort en Leusden voorligt is die tussen een vrijwilligersorganisatie die aan de top aangestuurd wordt door een professional of een professionele journalistenclub die ondersteund wordt door vrijwilligers.’’

Spelregels

Bestuurslid Peter Joziasse van Eemland1 reageerde verongelijkt op de procedure tot nu toe. ,,Wij worden nu vergeleken met een aanvrager die meer geld wil.’’ Hij vond dat daarmee de spelregels tijdens het spel werden veranderd.

Ook stoorde het hem dat de regionale zender RTV Utrecht ervoor koos een alternatief voor de bestaande lokale omroep te steunen. Hij verwees naar de bestaande structuur voor publieke omroep op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau. Joziasse zei radio en televisie, kanalen die concurrent Nieuwsplein33 niet meer op de traditionele manier wil gebruiken, belangrijk te vinden om doelgroepen als ouderen en laaggeletterden te bereiken.

Dat kwam hem op een honende reactie van Marc Smits van de SP te staan. Hij sloeg Joziasse met voor zichzelf sprekende bereikcijfers om de oren. ,,Zo’n 85% van de bevolking geeft aan nooit naar de uitzendingen van EVA op de televisie te kijken. Slechts 1% kijkt vaak. Het bereik van internet is nog slechter; 95% van de mensen zegt nooit op jullie site te komen.’’

Smits leek het EVA vooral kwalijk te nemen dat het de afgelopen jaren niet was gelukt vormen van duurzame samenwerking te ontwikkelen. ,,Terwijl dat wel nadrukkelijk de wens van de raad was.’’ Hij verwees naar het plan van de concurrentie die naar zijn mening daarmee aantoonde wel te kunnen samenwerken op een manier die de raad graag wil zien. ,,En met samenwerken bedoelden we samenwerken met partijen in de stad. We hebben niet gesproken over samenwerking met de regio.’’ Smits bedoelde daarmee de ontwikkeling van streekomroep Eemland1.

Amendement 

De SP’er kondigde op voorhand al een amendement aan waarmee tijdens de behandeling van de begroting extra geld voor de lokale omroep kan worden vrijgemaakt. VVD, de Burgerpartij Amersfoort, Amersfoort2014 en PvdA namen al een voorschot op dat debat door onomwonden aan te geven zo’n amendement te zullen gaan steunen.

Ook geen van de andere partijen zag in de financiën aanleiding om het proces nu al stop te zetten of in gewijzigde vorm voort te zetten. Alleen Gert Hunink van de ChristenUnie aarzelde. Hij gaf Joziasse van de streekomroep in die zin gelijk dat hij vond dat er nu appels met peren werden vergeleken.

Wethouder Koser Kaya vond -net als GroenLinks-raadslid Linda van Tuyl- dat de keuze van Eemland1 om zichzelf in een budgettair keurslijf te persen bij het maken van de plannen een eigen verantwoordelijkheid was. ,,Niemand heeft gezegd dat er financiële kaders waren. Dat was uw eigen aanname.’’

Het inhoudelijke debat over de nieuwe zendmachtiging vindt later dit jaar plaats. Ook de gemeenteraad van Leusden -de buurgemeente trekt al jaren samen met Amersfoort op als het gaat om de lokale omroep- zal zich er nog over moeten uitspreken. Burgemeester Gerolf Bouwmeester woonde de beraadslagingen in Amersfoort als waarnemer bij. Uiteindelijk zal ook het Commissariaat voor de Media moeten oordelen dat het plan van de samenwerkende partijen past binnen de kaders van de Mediawet. Gezien het sterk afwijkende concept, is die beoordeling niet louter een formaliteit.

method

Daan Bleuel is verslaggever bij de BDU van de Stad Amersfoort en de Leusder Krant. 

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!