Partijvergelijker Waterschap 2023

by redactie De Stadsbron
March 12, 2023at 11:44PM

Woensdag verkiezingsdag. Ditmaal wederom met twee stempassen in de hand. De een met een mogelijk iets duidelijker doel dan de ander. Voor de gemiddelde Nederlander is het misschien wel de meest vage verkiezing. Om te begrijpen wat er woensdag nou eigenlijk van ons verwacht wordt, is het wellicht goed om te weten wat een waterschap doet en waarom de Nederlander daar iets mee te maken heeft.

Een waterschap zorgt voor het waterbeheer in een bepaald gebied. Net als de Rijksoverheid, provincies en gemeenten is het een overheidsorganisatie. De Nederlandse burger betaalt waterschapsbelasting.

Met het geld dat hiermee geind wordt kan een waterschap, ook wel een hoogheemraadschap genoemd, bijvoorbeeld een dijk versterken. Maar een waterschap zorgt ook voor de begroeiing op die dijk. Op diezelfde dijk kan ook een pad liggen, zodat fietsers en wandelaars kunnen genieten van de omgeving. Daarnaast zorgt een waterschap voor schoon water waar inwoners bij of in kunnen recreëren. In deze tijd van klimaatverandering heeft Nederland veel te maken met periodes van droogte, maar ook van wateroverlast. Het waterschap heeft de taak om hier adequaat beleid voor te maken en uit te voeren.

Kortom, een waterschap heeft als taak om de Nederlander te beschermen tegen het water en het water zo schoon mogelijk te houden op een natuurvriendelijke en klimaatbestendige manier. Hoe natuur- klimaatvriendelijk hangt af van het algemeen bestuur dat de beslissingen neemt.

Hoe dit beleid eruit komt te zien de komende vier jaar, is afhankelijk van de mensen die gekozen gaan worden aanstaande woensdag. Op die dag kan Nederland kiezen welke mensen en partijen vertegenwoordiger worden in de algemene besturen van de 21 waterschappen.

De redactie heeft ook voor deze verkiezingen alle partijprogramma’s voor je doorgespit. De ene partij heeft een duidelijker en concreter plan dan de ander. Sommige programma’s zijn doorspekt met goede bedoelingen, maar nauwelijks concreet. Andere lijken vanuit een landelijke partij te zijn geschreven en niet gericht op een specifiek waterschap. Opvallend was dat een aantal andere partijen zeer concrete punten aandraagt die specifiek gericht zijn op het waterschap van Utrecht en Gelderland; Vallei en Veluwe.

Om het jou als stemgerechtigde makkelijker te maken heeft de redactie een handige vergelijker gemaakt waarin je naar hartelust de partijen en hun ideeën naast elkaar kan leggen. We hebben van elke partij alleen de concreten actiepunten per thema weergegeven. Daarvan hebben we er bij sommige partijen veel weg moeten laten of in moeten korten. Mocht je alsnog een partijprogramma door willen nemen, dan kan dat heel simpel door op het pijltje naast de naam van de partij te klikken. Voila, vergelijken maar.

Kies links de partijen waarop je overweegt te stemmen en rechts de onderwerpen waarop je ze met elkaar wilt vergelijken.

Klik op deze link als je ook de vergelijker voor Provinciale staten van Utrecht wilt bekijken!

method

Aan dit artikel werkte een deel van de redactie van de Stadsbron mee. Met dank aan Anne Claire Vink, Diana Wildschut en Harmen Zijp.

    no comments yet

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!