Nieuwsplein 33 blij over toekenning zendmachtiging

by Daan Bleuel
September 3, 2022at 9:29AM

Op 1 september maakte het Commissariaat voor de Media in een brief aan betrokkenen bekend dat Nieuwsplein33 de nieuwe lokale omroep voor Amersfoort en Leusden wordt. Het digitale nieuwsplatform wordt daarmee de opvolger van streekomroep Eemland1, dat recentelijk EVA inlijfde. EVA was sinds 2011 de lokale omroep voor Amersfoort en Leusden. EVA volgde destijds Omroep Amersfoort op. 

Nooit getwijfeld

,,Hoewel het lang duurde, heb ik aan de goede afloop nooit getwijfeld’’, zegt Krijnen, voorzitter Mediaplatform Amersfoort - Leusden, zelfverzekerd. ,,Er lag een degelijk plan en alle voortekenen wezen ook in deze richting.’’ Krijnen doelt daarmee ook op de behandeling van het onderwerp in de gemeenteraden van Leusden en Amersfoort, waar het voorstel op unanieme steun kon rekenen. Krijnen zegt op een gegeven moment wel gevoelens van irritatie te hebben ervaren over het feit dat het zo lang duurde. ,,Aan de andere kant, het is ook belangrijk dat zo’n procedure zorgvuldig wordt doorlopen. En blijkbaar was het hier nodig om er meer tijd voor te nemen.

Beroepszaak

Eemland1 kan nog tegen het besluit van het Commissariaat in beroep gaan. Krijnen: ,,Maar zo’n eventuele beroepszaak zie ik met vertrouwen tegemoet. In ieder geval heeft het geen opschortende werking en kunnen we nu aan de slag.’’ Dat wil niet zeggen dat Nieuwsplein33 op korte termijn van start zal gaan. ,,Dat vergt nog de nodige voorbereidingen’’, denkt Krijnen. ,,Ik vermoed dat het nog wel een paar maanden gaat duren voor we daadwerkelijk met ons werk kunnen beginnen.’’ 

Hij zegt aan de pittige strijd met Eemland1 geen wrokgevoelens te hebben overgehouden. ,,Wat ons betreft no hard feelings. Het is hun goed recht om voor de eigen belangen op te komen.’’ Hij hoopt dat Nieuwsplein33 en Eemland1 goede buren kunnen zijn. ,,We staan ook open voor suggesties om mettertijd samen te werken waar dat voor beide organisaties wenselijk en profijtelijk kan zijn.’’ 

Teleurgesteld

 ,,Natuurlijk zijn we teleurgesteld in het besluit van het Commissariaat’’, zegt Peter Joziasse. Hij is voorzitter ad interim van de stichting Streekomroep Eemland1. ,,We zullen ook gebruik maken van de mogelijkheid om tegen het besluit in beroep te gaan. We denken dat we daarvoor goede argumenten hebben. Tegelijk lag er ook een duidelijk advies van de gemeenten en dat hebben we te respecteren.’’ 

Hij zegt zich nu eerst te willen concentreren op het neerzetten van een sterke streekomroep voor de gemeenten Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Door het wegvallen van Amersfoort en Leusden uit het voorgenomen samenwerkingsverband is de basis daarvoor ook aanzienlijk smaller geworden. 

De strijd om de nieuwe zendmachtiging ging tussen Nieuwsplein33 en streekomroep Eemland1. Nieuwsplein33 is een initiatief van regiozender RTV Utrecht, de site voor onderzoeksjournalistiek De Stadsbron, BDUmedia (uitgever van lokale nieuwsbladen) en bibliotheek Eemland. Eemland1 is sinds 2020 de regionale koepel van lokale omroepen in Leusden, Amersfoort (EVA), Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Beide kandidaat-zendgemachtigden dienden op essentiële punten verschillende concepten in. EVA (Eemland1) hield daarin vast aan een traditionele vorm van lokale omroep, waarin radio en televisie -naast een nieuwssite- een centrale rol spelen. Vooral bepaalde doelgroepen (zoals laaggeletterden en ouderen) zouden anders van nieuwsvoorziening verstoken blijven, redeneert Eemland1. 

 Digitaal platform 

Nieuwsplein 33 neemt journalistieke informatie als vertrekpunt en wil die nieuwsvoorziening vooral via een digitaal platform (een website) en daaraan gekoppelde social-mediakanalen gaan verzorgen. Radio en televisie vinden de initiatiefnemers van Nieuwsplein33 te duur en niet meer van deze tijd. 

De procedure van toewijzing duurde veel langer dan normaal gesproken het geval zou zijn geweest. Dat had onder meer te maken met het bezwaar dat de streekomroep bij het Commissariaat aanhangig maakte tegen een voorgenomen toewijzing aan Nieuwsplein33.  Eemand1 vond dat er tijdens de procedure een ‘ongelijk speelveld’ zou zijn ontstaan. De streekomroep ging bij de plannenmakerij uit van een budget dat te vergelijken was met de bedragen die de gemeenten eerder voor de lokale omroep uittrokken. Nieuwsplein33 diende een plan in dat op een veel ruimere begroting stoelde. 

In een vinnige reactie maakten de gemeenten Amersfoort en Leusden het Commissariaat vlak voor het zomerreces duidelijk dat de procedure zorgvuldig was verlopen. Het zou de plannenmakers van Eemland1 zijn aan te rekenen dat ze niet goed op de hoogte waren van de voorwaarden die met de aanbesteding gepaard gingen. 

Eemland1 heeft ook nog een zogeheten WOO-onderzoek in gang gezet. Daarbij zijn de gemeenten Leusden en Amersfoort verzocht documenten die betrekking hebben op de procedure rond de verlening van de zendmachtiging openbaar te maken. Of dat tot verdere juridische stappen zal leiden, is nog onbekend. 

 Woordvoerders van EVA waren niet bereikbaar voor commentaar.

method

Daan Bleuel is (politiek) verslaggever van de BDU-nieuwsbladen Leusder Krant en De Stad Amersfoort.

    no comments yet

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!