2 comments

College zoekt uitweg in peperdure zaak Vahstal

by Miro Lucassen
January 25, 2021at 1:11PM

Wat de gevolgen zijn van de verloren veldslag met bouwer en ontwikkelaar Hans Vahstal? Het college van b. en w. van Amersfoort heeft nog geen idee, blijkt uit de jongste brief aan de gemeenteraad. En het wil dinsdag 26 januari dan ook niet met de gemeenteraad praten over de gevolgen van de einduitspraak, die de gemeente verplicht om Vahstal een schadevergoeding te betalen wegens misgelopen bouwprojecten.

De brief aan de gemeenteraad houdt het vaag: ‘Het college heeft inmiddels (op 12 en 15 januari jl.) een juridische toelichting gehad op de eindbeslissing van advocaten die de gemeente hebben bijgestaan in het bindend adviesproces. Er zijn nog verschillende zaken die uitgezocht moeten worden om als college een standpunt voor het vervolgproces in te kunnen nemen. Om een meer compleet beeld te krijgen, laat het college zich de komende week verder informeren over de mogelijke vervolgstappen die de gemeente ter beschikking staan en de mogelijke gevolgen daarvan.’

Verkennende bespreking

Dat gaat nog wel even duren, als het aan het college legt, zeker tot medio februari. En daarmee werken b. en w. een stuk minder snel dan diverse partijen in de gemeenteraad lief is. De Burger Partij Amersfoort (BPA) heeft een motie aangekondigd die op 26 januari in stemming moet komen, de SP wil op 2 februari een verkennende bespreking houden. Die initiatieven komen de wethouders niet goed uit, blijkt uit de brief: ‘Het college wil de informatie over de juridische positie van de gemeente en de mogelijke vervolgstappen graag met de raad delen, maar kan dat pas op een verantwoorde wijze doen nadat het college voor zichzelf een goed beeld heeft kunnen vormen van die juridische positie, de mogelijke vervolgstappen en de mogelijke gevolgen daarvan. Zo ver is het college op dit moment nog niet.’
In de BPA-motie staat dat Amersfoort zich neerlegt bij de uitspraak in de arbitrage. Als de meerderheid van de gemeenteraad dat steunt, is het college van één afweging af: het mag de uitspraak dan niet meer aanvechten, maar moet op pad om het met Vahstal eens te worden over de omvang van de schade. Die stap gaat b. en w. nog te ver, blijkt uit de brief: ‘Het betreft immers een complexe casus, met een decennialange geschiedenis en met mogelijk grote gevolgen voor de gemeente. Het college kiest ervoor om eerst zorgvuldig de opties te wegen.’

Juridische positie

Nog geen politieke of inhoudelijke discussie dus, als het aan het college ligt, op 26 januari en 2 februari. Wat kan er wel: informatie van de betrokken advocaten ‘over de juridische positie van de gemeente na de eindbeslissing en de verschillende ter beschikking staande vervolgstappen.’
Dat is te lezen als zorgvuldig omspringen met belastinggeld, want de miljoenen die Amersfoort aan Vahstal moet betalen gaan ten koste van andere zaken in de stad. Het is ook te lezen als een volgende poging om de zaak zo lang mogelijk te rekken, in de hoop dat de claim ooit verdwijnt, of dat de wederpartij met de hand over het hart strijkt. Maar wie er zakelijk naar kijkt, moet vaststellen dat de stad met elke week uitstel zichzelf verder in de nesten werkt.

method

Miro Lucassen (1961) is schrijver en journalist. Hij werkte van 1996 tot en met 2002 voor de Amersfoortse Courant en schreef later voor de stichting Regionaal Spitwerk twee boeken over brisante politieke dossiers in de stad waaronder Vahstal versus Amersfoort, kroniek van dertig jaar strijd.

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!