tags:

Zorgbedrijf krijgt boete wegens misleiding klanten

by Siem Eikelenboom
May 15, 2019at 8:39PM

Het Amersfoortse zorgbedrijf Wijkverpleging Nederland krijgt een boete van 150.000 euro wegens misleiding van zijn klanten.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de toezichthouder op de zorg, legt het Amersfoortse zorgbedrijf Wijkverpleging Nederland BV een boete van 150.000 euro op. Volgens zijn website levert Wijkverpleging Nederland 24 uur per dag en zeven dagen per week verpleging en verzorging voor mensen met een chronische ziekte of die thuis herstellen na een ziekenhuisopname. Wijkverpleging Nederland levert zorg in de regio Eemland en op de Veluwe. Deze wijkverpleging wordt vergoed door zorgverzekeraars op basis van een indicatie van een (wijk)verpleegkundige. De NZa heeft Wijkverpleging Nederland recent een boete opgelegd omdat het klanten heeft misleid. Wat is er aan de hand?

190515foto1.jpg
Foto 1 overzichtsfoto pand

Lege Ruimten

Woensdagochtend 15 mei. Tegen tienen is het druk op het deel van bedrijventerrein De Hoef dat pal tegenover station Amersfoort Schothorst ligt. Vooral kleine door dames bestuurde auto’s rijden bijna in rij het parkeerterrein op dat achter het bedrijfsverzamelpand op Computerweg 1 ligt. Gevestigd zijn hier onder andere Marxman Advocaten, Werkstek, een bedrijf dat start-ups onderdak biedt, en Zorg voor de Zaak, dat bedrijfszorg aanbiedt. In dit pand werken veel zzp’ers.

Op de onderste verdieping zetelt volgens de opschriften op de ramen ook de Stichting Wijkverpleging. Maar voor zover de zonwerende ruiten een blik naar binnen toestaan, is van enige activiteit achter de ramen niets te bespeuren. De ruimten lijken leeg.

Volgens de Kamer van Koophandel is de stichting nog actief. Woensdag 15 mei was ook de website van de Stichting Wijkverpleging nog in de lucht. Wel is sinds begin dit jaar Centrum Wijkverpleging failliet. Deze besloten vennootschap was ook gevestigd op Computerweg 1 en had via een stichting dezelfde bestuurder als de stichting.

Op Computerweg 1 is volgens de Kamer van Koophandel ook nog gevestigd Wijkverpleging Nederland BV, een zusterbedrijf van het failliete Centrum Wijkverpleging. Maar van Wijkverpleging Nederland is geen werknemer, geen bordje, geen deurbel te bekennen. 

In het failliet Centrum Wijkverpleging waren het personeel en de salarissen ondergebracht. De feitelijke zorg werd verleend voor Wijkverpleging Nederland dat het personeel van zusje Centrum inhuurde. Maar de grote vraag is hoelang Wijkverpleging Nederland het na het faillissement van het zusterbedrijf nog zal volhouden. Recent kreeg het zorgbedrijf namelijk een fikse boete van 150.000 euro.

De boel aan het flessen

Die boete werd op 7 mei opgelegd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de toezichthouder op de zorgsector. Die was in de loop van 2018 een onderzoek begonnen na signalen dat Wijkverpleging Nederland de boel aan het flessen was.

Op 29 november 2017 had het bedrijf naar 170 klanten een brief gestuurd waarin stond dat het een collectieve zorgverzekering had afgesloten bij zorgverzekeraar ONVZ. Klanten die via Wijkverpleging Nederland van hun oude zorgverzekeraar wilden overstappen naar ONVZ konden rekenen op een korting van maar liefst 53,10 euro per maand. Niet voor niets besloten 165 klanten op dat aanbod in te gaan.

Er was een probleem: ONVZ wist van niks. De verzekeraar was stomverbaasd toen zich opeens veel nieuwe klanten aandienden die gebruik wilden maken van de korting.

190515foto2.jpg
foto 2

Boze brief

Op 28 maart 2018 stuurde ONVZ een boze brief naar Amersfoort. Of Wijkverpleging Nederland zo snel mogelijk aan zijn klanten wilde laten weten dat er helemaal geen collectieve zorgverzekering met ONVZ bestond en dat van een maandelijkse korting van 53,10 euro geen sprake was.

In een brief van 11 juni 2018 bood de directie van Wijkverpleging Nederland de verzekeraar haar verontschuldigingen aan. ‘Ongelukkigerwijze’ was aan de klanten geschreven dat ze een premiekorting zouden krijgen, maar eigenlijk had Wijkverpleging willen schrijven dat een klant die zou overstappen naar ONVZ gedurende 2018 iedere maand een bedrag zou betalen van 53 euro. Voor deze slechte communicatie excuseerde Wijkverpleging zich. De brief van 29 november 2017 was onder grote tijddruk geschreven en zonder voldoende kennis van zaken.

Maar in een uitgebreid rapport van 35 pagina’s, dat recent is gepubliceerd, neemt de NZa geen genoegen met deze uitleg. De toezichthouder vindt dat Wijkverpleging de boel heeft geflest en klanten misleid. Van een collectieve verzekering en een premiekorting was geen sprake. Bovendien lag de aangeboden premiekorting van 53,10 euro per maand ver boven de maximale korting van tien procent die een zorgverzekeraar volgens de wet aan zijn klanten mag berekenen. Kortom, Wijkverpleging Nederland kon een fikse boete verwachten.

In een verweerbrief aan de NZa van 6 februari 2019 stelde Wijkverpleging verontschuldigend dat de misleidende brief van november 2017 slechts naar een ‘beperkt aantal’ van 170 klanten was gestuurd, waarvan uiteindelijk 165 de overstap naar ONVZ hadden gemaakt. In de brief verzocht Wijkverpleging de NZa om rekening te houden met het feit dat de Amersfoorters volledig aan het onderzoek hadden meegewerkt en dat ze de hand in eigen boezem hadden gestoken. Een boete vond Wijkverpleging niet nodig omdat het zorgbedrijf geen enkel financieel voordeel had gehad bij de overstap van de 165 klanten naar ONVZ. Sterker: de in de brief beloofde korting had het bedrijf maar uit eigen zak betaald.

190515foto3.jpg
Foto 3

Zorgbedrijf misleidde klanten

Maar aan die argumenten had de toezichthouder geen boodschap. Hoe je het ook wendt of keert, het zorgbedrijf heeft klanten misleid. Niet alleen door te liegen over de zogenaamde collectieve verzekering en de fikse maandelijks korting maar ook door te schrijven dat ONVZ alle zorg die nodig is ‘netjes’ zou vergoeden en dat ONVZ geen zorg kent die niet wordt vergoed. Dat is onjuist. Net als alle andere zorgverzekeraars moet ONVZ zich houden aan de Zorgverzekeringswet en die vergoedt alleen die zorg die in het pakket zit. Door misleidende informatie te verstrekken zijn bovendien 165 klanten overgestapt naar ONVZ. Zonder de brief van november 2017 zouden zij die overstap nooit hebben gemaakt.

Op misleiding staat een maximumboete van 500.000 euro.

Maar de NZa wilde rekening houden met de omzet die Wijkverpleging in 2018 had. Hoe hoog die dat jaar was, weten we niet. Het bedrag is in het openbaar gemaakte boetebesluit weggelakt omdat de jaarcijfers nog niet door de accountant zijn goedgekeurd. (In 2017 was er een klein verlies van zevenduizend euro op een omzet van 1,3 miljoen euro).

Omdat Wijkverpleging niet aan de misleiding heeft verdiend en aan zijn klanten heeft geschreven dat ze desgewenst kunnen terugkeren naar hun voormalige zorgverzekeraar, legde de NZa het Amersfoortse bedrijf een boete op van 150.000 euro. Wijkverpleging kan tegen deze boete in bezwaar gaan.

Voormalige eigenaar verkocht zorgbedrijf aan echtgenote

Volgens de Kamer van Koophandel is Wijkverpleging Nederland, net als het failliete zusje Centrum Wijkverpleging, een dochter van de Amsterdamse stichting Betsaida Thuiszorg Amsterdam. Die nam het bedrijf in september 2017 voor maar 10 euro over van Arx Investment BV. 

Saillant detail: de eigenaar van Arx Investment is registeraccountant Peter van de Burgt. In het Amersfoortse zorglandschap is hij geen onbekende. Hij is namelijk lid van de Raad van Commissarissen van PrivaZorg, de thuiszorginstelling die door interne ruzies wordt verteerd en waarover De Stadsbron recent berichtte. 

De enige bestuurder van Betsaida Thuiszorg Amsterdam is weer een bekende van Peter van der Burgt: het is namelijk zijn echtgenote Lucia Van de Burgt-Zonnenberg. Met andere woorden: Van de Burgt verkocht voor 10 euro een verlieslijdend zorgbedrijf aan zijn eigen vrouw.

Als De Stadsbron op zoek gaat naar een telefoonnummer waar de bestuurder van Betsaida is te bereiken, krijgen we een 06-nummer dat wordt opgenomen door Peter van de Burgt. Erg veel zin om te praten heeft hij niet. Als we zeggen dat we bellen om een reactie op de boete van de NZa zegt hij dat dat niet klopt.

‘Dat is merkwaardig, want we hebben hier op een beeldscherm een boetebesluit van maar liefst 35 pagina’s staan!’

‘Maar dat klopt niet, we zijn tegen dat besluit in bezwaar gegaan’, zegt Van de Burgt.

Op de vraag of wij zijn echtgenote mogen spreken die op papier de uiteindelijke bestuurder is van Betsaida, zegt hij dat zijn vrouw toch niets wil zeggen. ‘En bovendien: Wijkverpleging Nederland verricht geen activiteiten meer.’

‘Kunnen we u dan wat vragen stellen over PrivaZorg?’

‘Daar heb ik geen zin in. '

Dat Wijkverpleging geen activiteiten meer ontplooit verklaart wellicht de lege ruimtes op de begane grond van het bedrijfsverzamelpand aan de Computerweg.  De website was overigens woensdag 15 mei nog in de lucht.

Ondoelmatige zorg

Het faillissement van Centrum Wijkverpleging wordt onderzocht door de Utrechtse curator Marie-Jose Cools. Het is een gebruikelijke gang van zaken om te kijken of de bestuurder(s) van een failliet bedrijf niets te verwijten valt. Uit het eerste faillissementsverslag dat de curator heeft opgesteld, blijkt dat Centrum Wijkverpleging in 2017 een verlies van ruim 173.000 euro had. Er werkten 115 mensen.

Uit het faillissementsverslag blijkt ook dat zusterbedrijf  Wijkverpleging Nederland al eerder onder vuur lag. In 2016 startte zorgverzekeraar Zilveren Kruis een onderzoek naar mogelijke fraude binnen Wijkverpleging Nederland en Centrum Wijkverpleging. 

Hoewel Zilveren Kruis fraude uiteindelijk niet kon bewijzen, kon de zorgverzekeraar wel vaststellen dat er sprake was van ondoelmatige zorg: er werden teveel uren besteed aan de te leveren zorg. Zilveren Kruis weigerde daarop een hoeveelheid uren te vergoeden. 

Ook ONVZ concludeerde na onderzoek dat Wijkverpleging Nederland ondoelmatig had gewerkt en ook deze zorgverzekeraar paste een verrekening toe. Dit was het begin van de financiële problemen die uiteindelijk in januari 2019 leidden tot de ondergang van Centrum Wijkverpleging.

Tips of vragen? Mail naar siemoom@gmail.com

method

Siem Eikelenboom is zelfstandig onderzoeksjournalist die onder andere werkt voor De Stadsbron en het onderzoeksplatform Follow The Money. Hij is daarnaast part-time docent Onderzoeksjournalistiek aan de multimediale opleiding van de universiteit van Amsterdam.

sources

Dit artikel is gebaseerd op een persbericht en een uitgebreid boetebesluit van de NZa, het eerste faillissementsverslag van Centrum Wijkverpleging BV, documenten van het Kadaster en de Kamer van Koophandel en een telefoongesprek met Peter van de Burgt en bronnen rondom Stichting Betsaida. Ook is twee keer een bezoek gebracht aan de locatie op de Computerweg.

    no comments yet

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!