2 comments

Onbegrip en zorgen over nachtelijk taxi-beleid

by Eric van der Velden
December 21, 2019at 2:45AM

Het wordt in de nachtelijke Amersfoortse weekend-uurtjes een eind lopen naar de taxistandplaats. Medio maart kan het uitgaanspubliek op de Hof, de Lavendelstraat en het Lieve Vrouwekerkhof alleen nog terecht op het Stadhuisplein voor een veilige rit naar huis. Dit als uitkomst van een decennialang geworstel met de vraag hoe uitbundige horeca het best valt te combineren met leefbaar wonen in de binnenstad. Het draagvlak is minimaal, de zorgen zijn groot.

Het is een kloek besluit. Amersfoort loopt voorop met deze verbanning uit het uitgaansgebied. Andere steden willen ook wat graag van de ronkende diesels in de binnenstad af, maar weten dat de oplossing zich organisch aandient. Nog even, en alle taxi’s rijden elektrisch. Duurt het wachten daarop toch nog te lang, dan valt er een maatregel zoals in de stad Amsterdam te overwegen: subsidie op de aanschaf van uitstootvrije taxi’s.

Veiligheid

Het milieuaspect speelt in Amersfoort mee, maar is niet de belangrijkste reden waarom de gemeente een wandelparcours uitzet. Je kunt inderdaad spreken van een parcours, want leg een niet-Amersfoorter maar eens uit hoe je van de Hof naar het Stadhuisplein loopt. En dan zo - want dat wil de gemeente - dat de woonstraten worden vermeden. Het lopen kost circa zes minuten, wat op zich te doen is, al zal het er wel verleidelijker door worden om voortaan de eigen fiets, scooter of auto te pakken.

191221tax1.jpg

Taxistandsplaats op de Varkensmarkt.

Niet het milieu, maar veiligheid staat voor het college voorop, zo blijkt uit het verkeersbesluit van 14 augustus 2018. Een groep binnenstadbewoners vond gehoor met hun klachten over chauffeurs die in een dertig kilometer-zone ongegeneerd hard optrokken tot wel 70 kilometer. Ook persten taxi’s in de zeer vroege uurtjes door straatjes zoals de Provenierssteeg en Achter de Heilige Geest. En dan was er nog de invasie van taxi’s van buiten de stad. De taxistandplaats op de Varkensmarkt barstte geregeld uit zijn voegen, zo luidde de klacht.

De politie was heel wat minder gevoelig voor deze bewonersklachten. Die keek vooral naar de veiligheid van het uitgaansgebied. De politie ziet het liefst een zo kort mogelijke afstand tussen kroeg en taxistandplaats. Want hoe eerder een beschonken stapper het uitgaanscentrum verlaat, hoe kleiner de kans op gedonder. Is de drank in de man, dan wordt de straat er niet veiliger op, zoals vrouwen maar al te vaak ondervinden. 

Geen bezwaar

Uiteindelijk switchte de politie van standpunt. Het ‘negatieve advies’ veranderde in een zuinig ‘geen bezwaar’. Als het college dan toch per se wil kiezen voor een lokatie buiten de binnenstad, dan is er ook volgens de politie geen beter alternatief denkbaar dan het Stadhuisplein. 

Uit een op 28 juli 2018 gedateerde brief aan het college valt op te maken dat de politie de rond die periode beëindigde proef met een tweede taxistandplaats op de Langestraat (hoogte Society Shop) meer kans had willen geven. Het uitgaanspubliek was er te weinig bekend mee, en daarbij bleek de gestelde sluitingstijd van 05.00 uur een uur te vroeg. De kroegen in de Lavendelstraat liepen ook na dat tijdstip nog leeg, met als gevolg dat de taxi’s zich alsnog op de Havik verdrongen. En daar was de proef op van de Langestraat nu juist voor bedoeld: ontlasten van het gebied in de directe omgeving van jongerencafé De Karsenboom, waar de Havik slechts vier taxiplaatsen kon bieden. 

Een klein groepje binnenstadbewoners kijkt uit naar medio maart, als de taxistandplaats op Stadhuisplein een feit is en die op de Varkensmarkt verdwijnt. Een veel grotere groep andere binnenstadbewoners moppert en mort. Tot aan de bestuursrechter toe hebben ze zich verzet tegen de komst van taxizoekers door hun straten. Tevergeefs. De rechter begreep de zorgen van de bewoners in- en nabij de Breestraat, maar vond ook dat die door de gemeente zijn meegewogen in de besluitvorming.

Onevenwichtig

De werkgroep openbare ruimte van het Bewoners Binnenstad Netwerk (BBN) beoordeelt het taxi-beleid als ‘onevenwichtig’. ,,Het uitgaanspunt behoort te zijn dat je de lasten in de binnenstad zo eerlijk mogelijk verdeelt’’, zegt woordvoerder Jan Bronius, ,,Dat mis ik in dit hele verhaal. De noordkant van de stad ondervond al veel hinder van horeca en krijgt er nu een lawaaiige stoet naar de taxistandplaats bij.’’

Of de zuidkant inderdaad veel minder last krijgt van het taxiverkeer, moet nog maar blijken. De gemeente is niet consequent. Op aandringen van de horeca en taxibedrijven kwam het college recent terug op het besluit dat er na 21 uur geen taxi’s meer in de binnenstad mogen worden besteld. Dat mag nu tot 24 uur. Amersfoort wil een gastvrije stad zijn, en dan past het ook volgens het college niet dat je toeristen het donker van het Stadhuisplein instuurt. 

Tobias Bosman, eigenaar van café van Zanten in de Bloemendalsestraat, is blij met deze versoepeling. ,,Niet alleen voor toeristen, je wilt natuurlijk voor iedereen gastvrij zijn. Soms gaat het verder, komt er ook verantwoordelijkheidsgevoel bij kijken. Geen horecabaas wil dronken mensen in zijn zaak. Al is het maar, omdat het slecht voor de sfeer is. Maar het kan gebeuren, en dat moet je wel een taxi voor zo’n persoon kunnen bellen, zodat je er zeker van bent dat hij veilig thuis komt.’’

Tom Tom-rijders

De horeca mag na middernacht geen taxi’s meer bestellen. Binnenstadbewoners mogen dat wel. Ook kunnen zij tot in de vroege uurtjes met de taxi thuis worden gebracht. ,,Hoe valt dit te controleren?,’’ vraagt Willem-Jan Boute van het Amersfoortse taxi-bedrijf Boute zich vertwijfeld af. ,,Aan de buitenkant van een taxi kun je niet zien of hij besteld is. Hou je een taxi aan, en de chauffeur beweert dat hij gebeld is, hoe bewijs je dan het tegendeel? En als ik gebeld word, hoe kan ik dan weten of dat door een bewoner gebeurt, of door iemand die op een stoep staat?’’ 

Boute draait voor negentig procent op belklanten. ,,Wij zijn niet afhankelijk van een taxistandplaats. Daar prijs ik me gelukkig om.  Nu op de Varkensmarkt, en straks op het Stadhuisplein staan de wagens van buiten. De Tom Tom-rijders. Overal komen ze vandaan, tot aan Amsterdam toe. De sfeer op het Stadhuisplein gaat er niet beter op worden. Afgelegen, donker. Wat als je moet plassen? De klandizie neemt mogelijk af. Het wordt voor de collega's van buiten verleidelijk om alsnog de binnenstad in te rijden. Gebeld of niet, er staan altijd wel ergens mensen op een stoep die een taxi kunnen gebruiken.’’

De gemeente onderschatte het probleem van de handhaving. ,,De verplaatsing van de standplaats duurt veel langer dan verwacht,’’ schreef het college in augustus 2018 aan de bewoners, ,,Dat heeft te maken met feit dat wij erg lang hebben moeten wachten op toestemming van het Openbaar Ministerie om onze gemeentelijk handhavers de bevoegdheid te geven taxi’s, die toch nog de binnenstad in rijden, te mogen bekeuren.’’

Feestje van burgemeester

Ben Philipsen, drijvende kracht achter het bewonersprotest aan de noordkant, is zwaar teleurgesteld door het gebrek aan empathie van de gemeente. ,,Volgens het collegeakkoord zijn we de oren en de ogen van de binnenstad. In naam zijn de bewoners belangrijk, maar de praktijk is dat er wel naar de horeca en totaal niet naar ons wordt geluisterd. De gemeente stelde zich van meet af aan onbuigzaam op. Het was het feestje van burgemeester Bolsius, de portefeuillehouder op dit dossier. Niemand kon en mocht dat nog verpesten. Zo voelde dat voor ons.’’ 

Philipsen, gepensioneerd projectleider en voormalig raadslid voor de PvdA, vond ook geen gehoor voor zijn suggestie om het taxi-beleid te koppelen aan het autoluw maken van de binnenstad. ,,Het autoluw maken gaat middels kentekenregistratie. Wat ligt er meer voor de hand om daar ook het taxi-verkeer bij te betrekken? Dit hele plan liep toch al een enorme vertraging op. Nog wat maanden extra, kan er dan ook wel bij.’’

Bananasplit

Ondertussen doet de gemeente haar best om in gesprek te blijven met alle betrokkenen. Onlangs hoorden ze dat er een communicatieplan is opgesteld. De kortste en minst overlast bezorgende route naar Stadhuisplein krijgt fluorescerende markeringen. Ook zullen er in de eerste weekenden mimespelers worden ingezet (‘Zij wijzen op de route én werken bovendien geruisloos’)’ 

"Moet je voorstellen," lacht Philipsen, "Je zoekt met je dronken kop een taxistandplaats en opeens duikt er een mimespeler op. Je schrikt je toch rot. Bananasplit. Zo’n mimespeler moet uitkijken dat hij niet in de gracht belandt."

191221taxi2.jpg

method

Eric van der Velden is journalist en bewoner van de Amersfoortse binnenstad (zuidkant). Hij ervaart geen overlast van taxi-verkeer, wel soms van dronken fietsers en wandelaars. 

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!