Reorganisatie PrivaZorg leidt tot miljoenenverlies

by Siem Eikelenboom
July 10, 2020at 10:40AM

Na een jaar vol rechtszaken en berichten over wanbeleid en verdwenen miljoenen, heeft de Amersfoortse thuiszorgorganisatie PrivaZorg het bedrijf in 2019 grondig gesaneerd en opnieuw ingericht. Maar die reorganisatie kostte het nodige. Mede door de hoge kosten voor de accountant, advocaten, adviseurs en interim-managers steeg het verlies over 2019 naar 3,7 miljoen euro. (In 2018 bedroeg dat verlies 1,9 miljoen euro).

In april 2019 stelde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) thuiszorgbedrijf PrivaZorg, waarvan het hoofdkantoor in Amersfoort staat, onder verscherpt toezicht. Er waren zoveel conflicten tussen directie, raad van commissarissen en de aandeelhouder dat de inspectie zich niet langer afzijdig kon houden.

007DF6DC-6816-4AB0-8865-3EA10145376C.jpeg

Hoofdkantoor Privazorg aan de Hardwareweg in Amersfoort.

In augustus 2019 publiceerden FTM en dagblad Trouw een uitgebreide reconstructie van de trubbelingen binnen het thuiszorgbedrijf. De Stadsbron schreef al op 20 juni 2019 een artikel over het snoeiharde rapport dat de IGJ kort daarvoor had gepubliceerd. Aan de top was sprake van een schijn van belangenverstrengeling en de herstructurering, waarmee men 12 miljoen euro uit het bedrijf wilde wegsluizen, was onzorgvuldig en in strijd met de regels van goed bestuur in de zorg, zo oordeelde de inspectie.

Begonnen in 1996 als Stichting PrivaZorg groeide het bedrijf vanaf 2003 uit tot een vrijwel onontwarbare kluwen van vennootschappen en stichtingen waarin entiteiten ook nog eens regelmatig van naam of rechtsvorm veranderden. Op deze manier verloren alle toezichthouders het zicht op de onderneming. De raad van commissarissen had nog eens het nadeel dat zij statutair alleen toezicht kon uitoefenen op de zorg-bv’s en niet op de holding en de stichtingen waarin de aandelen en de certificaten waren ondergebracht.

Wie wel precies wisten hoe de structuur van PrivaZorg in elkaar stak, waren de oprichters: het Amersfoortse echtpaar Bertien Vries en Rob Verzijl. Via stichtingen en vennootschappen die in de officiële stukken van PrivaZorg niet voorkwamen, wisten zij op allerhande manieren geld aan PrivaZorg te onttrekken. FTM berekende dat het echtpaar vanaf 1996 tot eind 2014 minimaal 14,2 miljoen euro uit het bedrijf heeft gehaald. Het echtpaar wilde daar destijds niet op reageren en verwees naar accountantskantoor Grant Thornton. Dat kantoor beriep zich op zijn geheimhoudingsplicht.

Uit onderzoek van FTM en Trouw bleek dat Grant Thornton, dat PrivaZorg adviseerde, een zeer dubieuze rol vertolkte. In 2013 bouwden adviseurs een stappenplan van maar liefst 75 stadia om 6 miljoen euro uit het zorgbedrijf te laten vloeien naar twee vennootschappen van het echtpaar. In 2017 zetten adviseurs van Grant Thornton opnieuw een complexe structuur op om 12 miljoen weg te sluizen naar de stichting waarin de aandelen zaten. Omdat statutair een dividendverbod gold mochten de zorgonderdelen van PrivaZorg overschotten niet als dividend aan de aandeelhouders uitkeren. Om dit toch mogelijk te maken raadde Grant Thornton aan om dat dividendverbod uit de statuten te schrappen. Dat moest wel heimelijk gebeuren want anders zou het maar tot ‘maatschappelijke ophef leiden’. Dankzij een interne klokkenluider die naar de IGJ stapte, ging deze dividenduitkering uiteindelijk niet door.

Grant Thornton was ook betrokken bij een stichting die werd bestuurd door trustkantoor ANT in Rotterdam. Van deze stichting Derdengelden Volans was eind 2011 bijna 6 miljoen euro overgemaakt naar een stichting die in handen was van het echtpaar Vries-Verzijl. Kort na deze transactie werd Volans opgeheven. De voorzitter van deze stichting Volans was René Zijdeman, partner bij Grant Thornton en een van de vaste adviseurs van PrivaZorg.

Het advieskantoor verdiende als adviseur van de Amersfoortse thuiszorgorganisatie jaarlijks circa 500.000. De hoge advieskosten waren onderdeel van de klokkenluidersmelding die het wanbeleid bij PrivaZorg aan het licht bracht. In oktober 2019 nam PrivaZorg afscheid van Grant Thornton dat in 2017 en 2018 ook nog eens de accountant was die de jaarstukken moest beoordelen. In februari onthulde FTM dat de Autoriteit Financiële Markten de rol van Grant Thornton bij PrivaZorg onderzoekt.

Uit de deze week verschenen jaarrekening 2019 blijkt dat PrivaZorg onder druk van de IGJ en de Ondernemingskamer drastisch is gereorganiseerd: alle oude directieleden en toezichthouders zijn vervangen. De nieuwe raad van commissarissen oefent toezicht uit op het gehele bedrijf dat net als bij de oprichting weer is ondergebracht in een stichting. In september 2019 heeft de IGJ het verscherpte toezicht beëindigd.

privazorg vlaggen thuisorganisatie

Onder het kopje 'Toekomst’ schrijft het nieuwe bestuur dat PrivaZorg op zoek is naar een goede samenwerkingspartner die ‘sterk en betrouwbaar’ genoeg om de transitie van PrivaZorg te begeleiden. Want dat het thuiszorgbedrijf veranderen moet, is duidelijk. 2019 is het derde achtereenvolgende jaar dat verlies wordt geleden. ‘Dat gaat telkens ten koste van het eigen vermogen. De vraag is of dat maatschappelijk verantwoord is’, aldus het bestuur. Dat eigen vermogen bedroeg eind 2019 nog altijd ruim 21 miljoen euro.

Uit de jaarrekening 2019 blijkt dat de cliënten ondanks de crises en alle publicitaire ophef niet zijn weggelopen. Weliswaar is de omzet iets teruggelopen, maar dat is dan ook alles. Wel kampt PrivaZorg net als veel andere zorgaanbieders met het probleem dat het door de toegenomen vraag steeds moeilijker wordt om aan personeel te komen. Door de toegenomen vraag naar zorg en het feit dat steeds meer zzp’ers ermee stoppen, stijgen de tarieven van zelfstandige zorgverleners zodanig dat de zorgkosten van PrivaZorg te hoog worden. Het thuiszorgbedrijf probeert dit te ondervangen door een recruiter aan te stellen en zorgverleners zelf te gaan opleiden.

De gemeente Amersfoort en andere gemeenten uit de regio hebben een contract met PrivaZorg voor zorg in het kader van de Wmo.

method

Siem Eikelenboom is freelance onderzoeksjournalist, werkzaam bij o.a. De Stadsbron en onderzoeksplatform Follow the Money. Hij is tevens part-time docent onderzoeksjournalistiek aan de Universiteit van Amsterdam en geeft trainingen en lezingen.

sources

Jaarrekening PrivaZorg 2019. Eerdere artikelen geschreven voor De Stadsbron en Follow the Money.

    no comments yet

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!