2 comments

Politiek belicht 27 VVD isoleert zich steeds meer

by Peter de Langen
May 26, 2022at 11:16PM

De avond begon met de presentatie van studenten van de Hogeschool Saxion. Zij hadden van de VVD Amersfoort de opdracht gekregen om te kijken wat voor mogelijkheden er zijn om in Stoutenburg Noord woningen te realiseren.
Volgens een artikel op De Stadsbron van Klaas Mulder - hij stond oorspronkelijk op de VVD-kandidatenlijst op nr. 17 - kregen de studenten mee dat ze zich voor dit onderzoek niet al te veel hoefden te laten hinderen door wet- en regelgeving. Zie https://www.destadsbron.nl/nl/Bouwen_in_Stoutenburg_een_verkenning
De studenten presenteerden verschillende opties: ombouwen van boerderijen, tiny houses en minibuurtschappen, zelfs het bouwen van appartementen. Het was duidelijk dat de studenten niet wisten welk gevoelig politiek landschap het hier betreft.

 
afb 3 bij pol belicht 27.png

Een voorbeeld uit de presentatie van de studenten

In eerste instantie reageerden de politici met vragen aan de studenten. Er werd gevraagd om hoeveel woningen het ging. Op die vraag hielden de studenten de boot af. Er was veel mogelijk, maar dat hing ook af van keuzes. Uit overige beantwoording bleek dat er geen onderzoek was gedaan naar benodigde infrastructuur of naar de natuurwaarde en biodiversiteit van het gebied. Uit de reacties op andere vragen bleek dat het vooral een onderzoek was naar eventuele woningtypen en buurtjes, niet een echt plan.

Ongemakkelijk

Al snel begon de politieke werkelijkheid. CDA-er Alex Engbers opende de aanval. Hij gaf de studenten nog wel het compliment dat zij hun stinkende best hadden gedaan, maar vervolgde met een reactie naar de VVD. De wijze waarop dit onderwerp aan de orde werd gesteld, vond hij verre van zorgvuldig. Praten over ontwikkelingen in een gebied zonder dat bewoners ook maar op enige manier betrokken waren: hij vond het onfatsoenlijk. En om hiervoor 2e-jaars studenten in het politieke spelletje te betrekken vond hij buitengewoon misplaatst. Hij vergeleek de werkwijze van de VVD met het idee dat Poetin live op TV plannen voor de oorlog in Oekraïne zou uitwerken.

De toon was gezet en de andere partijen volgden snel. D66-woordvoerder Dirk-Joost van Hamersveld deelde het gevoel van ongemakkelijkheid en gaf direct aan dat het voor D66 geen enkele optie was om te bouwen in Stoutenburg Noord. Uit beleefdheid, zo bleek later, stelde hij nog wel de vraag aan de studenten of zij ook gekeken hadden naar het industriegebied bij station Hoevelaken. Dat bleek niet het geval, de studenten gaven aan dat het dan juist een grote bouwlocatie zou worden.

GroenLinkser Jeroen Bulthuis nam het de VVD enorm kwalijk dat dit onderwerp op zo’n onzorgvuldige manier aan de orde werd gebracht. De VVD wist dat er geen enkel draagvlak is voor bouwen in Stoutenburg Noord, niet in de politiek en niet bij bewoners of bij belangenorganisaties.

De partijen buitelden over elkaar heen om dat te bevestigen. Alle partijen, behalve de VVD uiteraard, spraken zich uit tegen bouwen in Stoutenburg Noord en spraken schande van de handelswijze van de VVD.

Verdediging VVD

De verdedigingslijn van de VVD was opmerkelijk. Woordvoerder Ivo Beekers gaf aan dat de partij zich ervan bewust was dat een motie voor een onderzoek geen meerderheid zou krijgen en er daarom voor gekozen had om een eigen onderzoek op te starten. Om de woningnood op te lossen moet alles worden ingezet. En als D66 het industriegebied in Stoutenburg Noord wil gebruiken voor woningbouw, wat is er dan tegen ons plan? En mensen hebben voorrang boven de natuur, aldus de VVD-er.

Dit leidde direct tot een felle reactie van Dirk-Joost van Hamersveld (D66). Hij zei meerdere malen te hebben aangegeven niet te willen bouwen in dit gebied en de VVD legde hem nu woorden in de mond. Hij was alleen maar beleefd naar de studenten om hen een vraag te stellen. Het werd duidelijk dat de D66-er zich boos maakte. “Ik ben woest. De VVD gebruikt studenten om deze plannen aan de orde te stellen. Ik ben helemaal klaar met deze kul. Ik zeg er verder niets meer over en doe niet meer mee aan deze vertoning.”

Op Twitter bemoeide de VVD fractievoorzitter Maarten Flikkema, die op de tribune zat, er zich mee:

afb 4 bij pol belicht 27.jpg

Met direct weer een reactie uit D66 hoek:

 afb 5 bij pol belicht 27.jpg

Het kwam deze avond niet meer goed tussen VVD en D66. Andere partijen bleven de VVD verwijten de studenten te misbruiken voor haar politieke proefballonnetje en hadden geen goed woord over voor de partij. GroenLinks vatte het nog eens samen: bouwen in dit gebied is niet aan de orde vanwege het behoud van het groen, het ligt veel te ver van de stad, is niet autoluw te krijgen en voor een laag bouwvolume is het een veel te dure bouwlocatie. De PvdA sprak van een doodgeboren ding en de PvdD wees op de natuurwaarde en de biodiversiteit van het gebied. De SP wees bouwen in het gebied ook af en vond de tiny houses vervuilend. DENK was simpel: de VVD laat een proefballon op en misbruikt daarvoor studenten. De CU vond het onderzoek sowieso geen basis voor bespreking van dit onderwerp. En ook Amersfoort2014 en Amersfoort voor Vrijheid spraken zich uit tegen bebouwing in Stoutenburg Noord. Eind van het liedje was dat er geen enkele steun was voor het idee van de VVD.

Tot 2030 bouwlocaties genoeg

Wethouder Astrid Janssen (GroenLinks) bleef beleefd. Ze sprak waarderend over de studenten en gaf ook nog een inhoudelijke reactie namens het college. Tot 2030 zijn inmiddels genoeg bouwlocaties, ook regionaal. Er is in het kader van het regionaal ontwikkelkader ook weleens gekeken naar Stoutenburg Noord. Er is toen geconstateerd dat het geen geschikte bouwlocatie is. Het gebied ligt tussen de snelweg en de spoorlijn in. De geluidsproblematiek om daar te bouwen is veel te groot. Om het gebied bereikbaar te maken, is veel infrastructuur nodig en alles bij elkaar is dit geen efficiënte woonlocatie. Daarom is bouwen in dit gebied door dit college afgeserveerd. Blijkbaar mede namens de VVD-wethouder die nog deel uitmaakt van het huidige college, want het college spreekt met één mond.

Bewoners

Voorafgaande aan de bespreking hadden bewoners nog van zich laten horen. Er was een uitgebreide brief aan de raadsleden gestuurd. Daarin werd een aantal praktische problemen aangestipt. Na de bespreking haalden bewoners opgelucht adem, de dreiging voor nu is voorbij, maar “we gaan die man (bedoeld werd Ivo Beekers) goed in de gaten houden.”

Opnieuw een kamikaze-actie VVD

Zo langzamerhand is het de vraag of de VVD helemaal de weg is kwijtgeraakt na de verkiezingsnederlaag. Eerst de motie van wantrouwen tegen de informateur en nu deze kansloze actie. Wat is de strategie erachter of is het juist een gebrek aan strategie én aan leiderschap? De fractie wist dat geen enkele partij bouwplannen voor Stoutenburg Noord zou steunen. 

Als de strategie was om de onderhandelingen dwars te zitten en te stoken tussen de onderhandelingspartners, dan is dat mislukt. Het enige wat is bereikt, is een verdere verwijdering van de macht. Met deze actie heeft men ook het CDA van zich vervreemd. Als het de bedoeling was om D66 een loer te draaien (zie de tweets) dan heeft dat ook niet gewerkt. Deze partij was al klaar met de VVD en is dat nu helemaal. Zelfs bij de CU was de ergernis over deze actie merkbaar.

En als het de bedoeling was om projectontwikkelaars, die al door het gebied struinen, te steunen, dan is ook dat faliekant mislukt. Die projectontwikkelaars kunnen beter hun geld in de zak houden, want woningbouw gaat er niet komen.

De VVD komt steeds meer in een isolement en dat heeft de partij toch echt aan zichzelf te wijten.

method

Peter de Langen was twaalf jaar raadslid in Amersfoort voor D66 en achttien jaar voorzitter van de SGLA, een koepelorganisatie van Amersfoortse bewonersorganisaties. Hij is geen lid meer van een politieke partij.

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!