1 comment

Partijvergelijker gemeenteraadsverkiezingen 2022

by redactie de Stadsbron
February 28, 2022at 4:30PM

Op 16 maart 2022 wordt een nieuwe gemeenteraad gekozen. In Amersfoort doen 15 partijen mee. Zo'n 114.000 stemgerechtigde inwoners mogen dan bepalen welke 39 Amersfoorters hen de komende vier jaar zullen vertegenwoordigen in het stadsbestuur. Om enige orde te scheppen in de veelheid van informatie maakte de Stadsbron per thema een overzicht van wat de partijen van plan zijn met de stad. De redactie nam in totaal zo'n 400 pagina's door van alle verkiezingsprogramma's waarmee de partijen zich profileren. Het huiswerk dat de partijen maakten loopt sterk uiteen, van 1.200 woorden (BPA) tot 23.000 woorden (ChristenUnie), en van zeer concrete voorstellen (Partij voor de Dieren) tot hoofdzakelijk algemene visie (PvdA). In sommige programma's staan voorstellen die niet door de gemeenteraad kunnen worden geregeld - zoals een gekozen burgemeester - of waarvan dat niet helemaal duidelijk is (Amersfoort voor Vrijheid). Alleen van de lijst 'Zwarte Piet is zwart' was in geen velden of wegen een website of programma te vinden.

Het was niet steeds eenvoudig om uit de tekst op te maken wat de partijen nu concreet voorstellen en in veel gevallen hebben we sterk moeten samenvatten. In alle gevallen hebben we algemene visie of louter intenties weggelaten en ons gericht op concrete voorstellen die de partijen doen voor de komende 4 jaar. Hieronder kun je meerdere partijen en onderwerpen selecteren, waarna deze in een tabel vergeleken kunnen worden. Wil je weten wat een partij ergens precies over heeft opgeschreven dan is achter de naam van de partij een link te vinden naar het betreffende verkiezingsprogramma.

Bij de Stadsbron verschenen al eerder artikelen over de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Alle artikelen over dit thema (ook die nog zullen verschijnen) zijn te vinden in ons dossier gemeenteraadsverkiezingen 2022.

method

Aan dit artikel werkte een groot deel van de redactie van de Stadsbron mee. Met dank aan Anne Claire Vink, Harmen Zijp, Diana Wildschut, Peter de Langen, Nienke Zoetbrood, Addy Schuurman, Arjeh Kalmann, Stan Iking, Tim Preger

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!