Nieuwsplein33 stap dichterbij

by Daan Bleuel
March 15, 2022at 12:03PM

Het Commissariaat voor de Media is van plan de aanvraag van aspirant-lokale omroep Nieuwsplein33 toe te wijzen. Dat heeft het Commissariaat de gemeentebesturen van Amersfoort en Leusden en het bestuur van Nieuwsplein33 in een brief laten weten. Met dit voornemen is de komst van een nieuwe lokale omroep in de gemeenten Leusden en Amersfoort een reuzenstap dichterbij gekomen. Tegen het voorgenomen besluit van het Commissariaat kan de andere kandidaat (streekomroep Eemland 1, waarin opgenomen lokale omroep EVA) nog in beroep gaan. Pas na afhandeling van zo’n eventuele beroepszaak is de toewijzing van de zendmachtiging definitief.

Het is nog niet bekend wanneer Nieuwsplein33 officieel van start kan. Na de definitieve toewijzing van de zendmachtiging zal er nog enige tijd van voorbereiding nodig zijn om effectief van start te kunnen.

Nieuwsplein33 is een initiatief van samenwerkende organisaties in Leusden en Amersfoort. Het plan werd ontwikkeld door RTV Utrecht, Bibliotheek Eemland, De Stadsbron en nieuwsbladuitgever BDUmedia. Nieuwsplein33 is een zelfstandige organisatie. Wel is het de bedoeling dat na de start samenwerking wordt gezocht met lokale en regionale partijen om de nieuwsvoorziening naar een hoger plan te tillen.

Nieuwsplein33 is in eerste instantie een digitaal platform dat voor zichzelf een journalistieke taak ziet weggelegd. In tegenstelling tot de traditionele lokale omroep wil Nieuwsplein33 geen (lineaire) televisieprogramma's of radio-uitzendingen gaan verzorgen. Wel zullen bewegend beeld en geluid deel uitmaken van de kanalen die Nieuwsplein33 wil gebruiken om de nieuwsconsumenten in Leusden en Amersfoort te bereiken.

method

Daan Bleuel is redacteur bij de Leusder Krant en de Stad Amersfoort, twee uitgaven van BDUmedia.

    no comments yet

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!