5 comments

Nieuwsplein33 kan starten

by Arjeh Kalmann
September 1, 2022at 9:37PM

Nieuwsplein33 is een initiatief van de samenwerkende lokale en regionale partners RTV Utrecht, BDUmedia, De Stadsbron en bibliotheek Eemland. De aanvraag van streekomroep Eemland1 is afgewezen. Deze omroep krijgt geen zendmachtiging in Amersfoort en Leusden, maar wel in Baarn, Bunschoten en Soest. Dat betekent het einde van de Amersfoortse omroep EVA die zich verbonden had aan Eemland1.

Aan de toewijzing ging een lang traject vooraf. De Stichting Streekomroep Eemland 1 was het niet eens met de keuze van de gemeenten Amersfoort en Leusden voor Nieuwsplein33 en tekende bezwaar aan. Het Commissariaat voor de Media concludeert nu dat ‘de voorkeursadviezen van de gemeenteraden van Amersfoort en Leusden op zorgvuldige wijze tot stand zijn gekomen en dat de gemeenteraden hun voorkeursadviezen voldoende kenbaar en deugdelijk hebben gemotiveerd. Het Commissariaat acht geen zwaarwegende gronden aanwezig om van de voorkeursadviezen af te wijken’.

Digitaal platform

Nieuwsplein33 is in eerste instantie een digitaal platform dat voor zichzelf een journalistieke taak ziet weggelegd. In tegenstelling tot de traditionele lokale omroepen wil Nieuwsplein33 geen televisieprogramma's of radio-uitzendingen gaan verzorgen. Wel zullen bewegend beeld en geluid deel uitmaken van de kanalen die Nieuwsplein33 gaat gebruiken om de nieuwsconsumenten in Leusden en Amersfoort te bereiken. Het is de bedoeling dat na de start samenwerking wordt gezocht met lokale en regionale partijen om de nieuwsvoorziening naar een hoger plan te tillen.

Wanneer Nieuwsplein33 precies van start gaat is nog niet bekend. Formeel is de concessie nu al geldig, vanaf augustus, maar het platform heeft zeker tijd nodig om op te starten. Met het werven en aantrekken van journalisten voor het nieuw te vormen redactieteam is bijvoorbeeld gewacht tot de definitieve toekenning van de zendmachtiging. 

Wel is er al een Mediaraad gevormd die verschillende geledingen van de samenleving in Amersfoort en Leusden vertegenwoordigt en die erop moet toezien dat de nieuwe omroep zich op een breed publiek richt. Hun namen en andere informatie over de nieuwe omroep is te vinden op www.nieuwsplein33.nl

method

Arjeh Kalmann is oud-hoofdredacteur van de Amersfoortse Courant en het Utrechts Nieuwsblad. Hij is mede-oprichter en bestuurslid van de Amersfoortse stichting Regionaal Spitwerk.

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!