1 comment

Minionderzoek 1

by Diana Wildschut
June 17, 2018at 11:14PM

Mini-onderzoek #1: stemmen binnen de gemeenteraad

De komende maanden zult u in de Stadsbron een aantal mini-onderzoekjes zien ontstaan op allerlei gebieden. Het zijn onderzoekjes waarin we kijken of onze vermoedens over een bepaald onderwerp gegrond zijn. We onderzoeken onze eigen vooronderstellingen door cijfers te verzamelen en te analyseren. Het eerste onderzoek in deze serie: Stemmen binnen de gemeenteraad.

In de vorige raadsperiode leek er in de gemeenteraad opvallend veel gestemd te worden volgens een strikte scheiding tussen oppositiepartijen en coalitiepartijen: een voorstel van de oppositie kon het zo eigenlijk niet halen omdat de meerderheid automatisch tegen was. Althans, zo leek het voor een regelmatige toeschouwer bij raadsvergaderingen. Maar ik heb het niet echt onderzocht. Nu, met een nieuw aanbrekende raadsperiode, hebben we de kans om van het begin af bij te houden hoe er gestemd wordt. Stemmen partijen naar de inhoud van een voorstel? Of stemmen ze zo dat de machtsbalans in stand blijft? Raadsleden hoeven ook niet perse te stemmen wat de rest van hun eigen partij stemt. Zijn er partijen waar ieder raadslid naar eigen inzicht stemt? Of voegt degene die u als kiezer uit hebt gezocht om uw stem te ontvangen, zich direct naar de wil van de anderen? En is dat jammer of is er wel wat voor te zeggen?

En dan samenwerkingen. Als er in de gemeenteraad moties worden ingediend, worden die vaak door meerder partijen ondertekend, dus mede-ingediend. Dat vertelt ons hoe er samengewerkt wordt. De eerste indiener is vaak de initiatiefnemer van de motie. Welke partijen werken graag en makkelijk samen met anderen? En op welke onderwerpen nemen ze het vaakst initiatief?

In dit item van de Stadsbron kijken we regelmatig naar het stemgedrag en samenwerking in de raad. Op de achtergrond houden we alle stemmingen bij en voegen we tags toe. Zo kunnen we per onderwerp het stemgedrag analyseren.

Er zijn nog veel meer dingen die we zouden kunnen bekijken, bijvoorbeeld wie er van mening durft te veranderen. Op maandagavond bepalen de fracties wat ze de volgende dag gaan stemmen, dan luisteren ze op dinsdagavond naar de insprekers uit de stad en naar de argumenten van de andere partijen, en dan? Maken die argumenten dan nog uit? Krijgt voortschrijdend inzicht wel eens een kans? Of wordt er op de afgesproken stemknop gedrukt en heeft inspreken geen enkele zin?

In de komende weken zetten we een systeem op waarin dit makkelijk bij te houden en te analyseren is. Iedereen kan de cijfers zien en downloaden. We laten het u weten wanneer het systeem af is. Van tijd tot tijd zullen we een analyse publiceren.

In de commentaren onder deze aankondiging kunt u uw eigen analyses, ideeen of mening kwijt. Ik begin graag een discussie met u, zodat we samen kunnen bedenken wat de cijfers ons kunnen vertellen, en wat we daarvan vinden. En natuurlijk wat we nog meer zouden moeten bijhouden en analyseren.

method

Diana Wildschut is zelfstandig kunstenaar en als wetenschapper verbonden aan Universiteit Amersfoort en Universiteit Bergen, Noorwegen. Dit artikel is een poging om de eigen vooroordelen te onderzoeken met behulp van cijfers die niet ter discussie staan, in dit geval de stemmen in de gemeenteraad zoals vastgelegd in het verslag van de griffie.

sources

https://amersfoort.notubiz.nl/document/6569737/1

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!