Wat vinden inwoners zelf belangrijk bij de lokale verkiezingen?

by Conny van den Bor
February 25, 2022at 7:29PM

'Stel de mens centraal, en niet de financiën'

Fieke1.jpg

Fieke Thomassen (74 jaar) uit Amersfoort had een eigen praktijk in de zorg en is nu gepensioneerd. Ze heeft een sociaal kloppend hart en is van plan te stemmen op een partij die dat ook heeft. “Ik lees veel kranten, ook het AD, maar het valt me op dat er nog maar weinig nieuws over de komende verkiezingen wordt gebracht. Ik heb de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen die meedoen nog niet doorgenomen, maar ben wel van plan dat te doen. Landelijk heb ik op VOLT gestemd omdat ik denk dat we onze problemen Europees moeten oplossen, ik hoopte even dat VOLT ook in Amersfoort zou meedoen, maar ze hebben het niet gered helaas.”

Fieke heeft zich mateloos opgewonden over de Toeslagenaffaire. “Wat je ziet is dat mensen op basis van achternaam of huidskleur onrechtvaardig worden behandeld door de overheid. Met behulp van algoritmes worden ze getraceerd. Daar let ik nu op gemeentelijk niveau dan ook scherp op. Wat gaan de diverse partijen doen om mensen die op of onder de armoedegrens leven beter te ondersteunen? Ik ben er bijvoorbeeld voor dat mensen die in de bijstand zitten mogen bijverdienen. Dat stimuleert meer om mee te doen met de samenleving, dan te stigmatiseren en achteraf beboet te worden. Veel mensen moeten om gebruik te mogen maken van financiële steun eerst helemaal met de billen bloot en worden steeds gecontroleerd. Uit schaamte maken ze daardoor geen gebruik van de mogelijkheden die hen geboden worden. Ik heb daar onderzoek naar gedaan in Amersfoort. Mijn conclusie is dat een basisinkomen voor iedereen een recht is, geen gunst en zeker niet onbetaalbaar. Het is de oplossing om dit soort ellende te voorkomen.”

Fieke ziet de ongelijkheid in de samenleving toenemen en maakt zich daar zorgen over. “Neem onderwijs. Alle studenten zouden gelijke kansen moeten hebben, maar die gelijke kansen zijn alleen maar afgenomen. Door het afschaffen van de basisbeurs onder andere, waardoor de studenten die deze beurs zijn misgelopen nu zijn opgezadeld met duizenden euro’s schuld en daarmee een achterstand voor het leven. Maar je ziet ook dat kinderen van hoog opgeleide ouders ook hoger worden ingeschat en andersom. Mensen die het kunnen betalen sturen hun kinderen naar particulier onderwijs. Hoe de gemeente dit zou moeten oplossen weet ik trouwens ook niet, dit zijn heel moeilijke kwesties.”

Wat Fieke gaat stemmen nu VOLT niet meedoet weet ze nog niet. “Wat ik vooral vind is dat het politieke systeem niet klopt. Het is nog steeds topdown en dat zou anders kunnen. Er zijn inspraakprocedures, dat wel. De gemeente zou mensen per wijk eerder kunnen betrekken bij beslissingen. Stuur mensen die willen meedenken alle informatie die ze nodig hebben en maak optimaal gebruik van hun expertise. Op grond daarvan krijg je dan ook betere voorstellen. Het is jammer dat de buurthuizen wegbezuinigd zijn. We missen een plek om bij elkaar te kunnen komen, om samen plannen te ontwikkelen en voeling met elkaar te houden. Maar je ziet ook dat het wel kán. Zo is het Elisabethpark een fantastische plek geworden, dankzij de samenwerking van de gemeente met omwonenden en belangstellenden. Gelukkig ook weten Amersfoorters elkaar regelmatig te vinden als er door de gemeente voorstellen gedaan worden waar ze meer over willen weten of waartegen ze in verzet willen komen. En ik vind het fijn dat een club als de Stadsbron een vinger aan de pols houdt en Rob Lampe de straat op gaat om bewoners te bevragen.”
Nog één ding wil ze kwijt, het allerbelangrijkste in haar opinie. “Mensen willen gewoon van betekenis zijn, zowel betaald als onbetaald. Stimuleer mensen daarin, stel de mens centraal en niet de financiën. Ik ben voor een veel socialere samenleving waarin we elkaar op een waardige manier ondersteunen.”

'Onze stad moet goed bestuurd worden'

Marion 1.jpg

Marion van der Voort heeft altijd al interesse in politiek gehad en volgt de Amersfoortse politiek dan ook al vele jaren. “Ik hou veel van Amersfoort, onze stad moet goed bestuurd worden.”

Marion heeft een eigen bureau in gebiedscommunicatie, door haar werk heeft ze regelmatig te maken met hoe de stad bestuurd wordt. “Mijn werk en interesse in politiek vallen samen, ik volg veel lokale politici op allerlei manieren, door de krant goed te lezen, via Twitter, door ze te spreken omdat ik betrokken ben bij allerlei projecten in de stad.”

Marion vindt dat Amersfoort ‘over het algemeen’ redelijk goed bestuurd wordt, maar ronduit beschamend vind ze de manier waarop sommige politici met elkaar omgaan. “Elkaar de maat nemen op Twitter, elkaar affakkelen voor eigen gewin, zonder oog te hebben voor het algemeen belang of het belang van de stad, ik vind het af en toe stuitend.”

Ze gaat zeker stemmen in maart, want democratie is niet vanzelfsprekend. “Het minste dat je kunt doen is de invloed die je hebt via je stemrecht te gebruiken.” Ze stemt altijd op een ‘oude partij’ omdat die een gewortelde cultuur hebben, voor bepaalde principes staan en elkaar niet of in elk geval minder afbranden in het openbaar.

“Ik stem bovendien op iemand die ik ken en als het even kan ook nog op een vrouw. Ik let altijd al heel erg op de manier waarop raadsleden zich oriënteren op bepaalde onderwerpen. Met name op bouwprojecten, omdat ik me daar ook mee bezig hou. Sommige raadsleden oriënteren zich heel goed. Die bellen als ze iets niet weten, tonen oprechte interesse, zijn echt intrinsiek gemotiveerd om de stad mooier te maken. Dat soort raadsleden krijgt mijn stem.

Duurzaamheid en de woningmarkt zijn wat Marion betreft de grote thema’s van de komende jaren. “Het tekort aan betaalbare woningen is het grootste probleem in Amersfoort. Betaalbaar kunnen wonen is een grondrecht voor iedereen. De nood, met name voor jongeren die vaak alleen nog maar terecht kunnen in de vrije sector, is echt hoog.”

'Ruimte moet optimaal benut voor woningbouw'

Petra1.docx.JPG

Petra van den Broek is Cliënt Service Coördinator bij FranklinCovey Benelux. Ze gaat hoe dan ook stemmen, ook voor de gemeenteraadsverkiezingen mag haar stem niet verloren gaan, vindt ze. Wat ze gaat stemmen weet ze nog niet. Ze let altijd scherp op wat goed is voor Amersfoort en stemt lokaal dan ook meestal anders dan landelijk.

“Ik vind het belangrijk dat de ruimte binnen de stad zo optimaal mogelijk wordt benut voor woningbouw. Dus oude troep slopen en daar dan efficiënt op bouwen, zodat het groen wat er nog is niet extra wordt aangetast. Maar ik besef ook hoe lastig ‘efficiënt bouwen’ is. In de hoogte bouwen lijkt me een goed plan, maar dan wel in overeenstemming met de buurt. Want als jij geen zon meer in je tuin krijgt omdat er opeens een woontoren voor staat, is jouw woongenot naar z’n grootje. Ik snap dat spanningsveld wel, maar de woningnood is zo groot dat er wel iets moet gebeuren.”

Een ander thema waar Petra lokaal goed op let is de verkeersveiligheid. Ze vindt het verkeer op de Stadsring te druk en ook op De Kamp is het wat haar betreft nog steeds een chaos, met al die fietsers en auto’s die alle kanten opschieten. Dat moet in goede banen worden geleid. En sociale veiligheid is ook een ‘dingetje.’ Maar welke politieke partij dan het beste bij haar past weet ze nog niet. “Ik heb me nog niet georiënteerd, maar ga dat wel doen. Ik hoop dat er een mooi overzicht komt wat de diverse partijstandpunten zijn.”

'Wat ik nodig heb als jongere is een culturele hotspot'

Yonah1.jpg

Het liefst zou de in Amersfoort geboren en getogen Yonah Kalmann in Amersfoort willen blijven wonen. Maar waarschijnlijk vertrekt hij na zijn studie naar ‘de grote stad.’ Net zoals bijna alle andere jongeren die hij kent.

De 20-jarige Yonah is creatief ondernemer en studeert Kunst & Economie aan de HKU in Utrecht. Hij is verbonden aan het kunstcollectief ATMosphere in Amersfoort en is vaak te vinden in hun werkplaats aan de Kleine Koppel, waar huispapegaai Yuri (24 jaar oud) regelmatig op zijn schouder neerstrijkt. In maart brengt hij voor het eerst van zijn leven zijn stem uit voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Yonah weet nog niet wat hij gaat stemmen, maar wel wat hij belangrijk vindt. “Een sociaal vangnet voor iedereen, een goed cultureel aanbod voor jongeren, sowieso aanbod voor jongeren zodat ze niet uit de stad vertrekken. “Amersfoort ligt middenin de randstad, maar is helaas nog steeds net een groot dorp. Wat ik nodig heb als jongere is een culturele hotspot. Meer budget voor zoiets als FLUOR bijvoorbeeld. Je hebt hier wel een culturele scene, met Per Expressie en de WAR, maar je moet hard zoeken en de gemeente vindt dat niet belangrijk merk ik. Alle creatieve opleidingen zijn de stad uitgegaan, er is hier maar één hogeschool. Het is belangrijk om jongeren te behouden voor de stad en ook aan te trekken, maar dan moet je wel wat te bieden hebben.”

Yonah houdt van Amersfoort, maar denkt wel dat hij naar Amsterdam, Rotterdam of Utrecht verkast als hij klaar is met zijn studie. “Als het lukt natuurlijk om daar een plek te vinden om te wonen. Ik studeer in Utrecht en kan daar geen betaalbaar huis vinden, daarom blijf ik maar hier. Ik moet nog uitzoeken of er een lokale politieke partij is die aansluit bij wat ik wil, namelijk grootsteedse ambities hebben. Meer hoogbouw, meer hogescholen, meer culturele hotspots, meer durf en oog voor jongeren. Straal als stad uit dat je in het middelpunt wilt staan en dat je er niet alleen bent voor mensen die een mooi huis hebben en voornamelijk aan hun eigen portemonnee denken.”

'Elke stad heeft een mix van mensen nodig'

Julia1.jpg

De 26-jarige Julia Rot is er stellig in. “Als je wat te zeiken hebt, moet je ook actief meedenken over wat goed is voor Amersfoort. Doe je dat niet, door niet te stemmen, moet je ook niet zeiken.”

Julia gaat dan ook zeker stemmen. In elk geval op een progressieve partij, welke weet ze nog niet. “Ik lees de partijprogramma’s van de partijen waarover ik nog twijfel, de rest lees ik niet. Zo’n partij als ‘Zwarte Piet is Zwart’ laat ik al direct links liggen. Ik let op het totaalplaatje, dat het programma zoveel mogelijk overeen komt met mijn ideeën.”

Wonen in een stad die toegankelijk is, waar jongeren en mensen met ideeën de kans krijgen. Dat is de droom van Julia. Ze ziet hoe moeilijk jongeren het hebben om te kunnen wonen, ze was tot voor kort ook iemand met een torenhoge huur. “Alleen de echt sociale gevallen hebben nog recht op een sociale huurwoning. De rest moet noodgedwongen huren in de vrije sector en dan mag je ergens maar twee jaar wonen. Dat was zogenaamd om mensen te beschermen, maar in de praktijk kan de huurprijs na die twee jaar dan nóg een keer extra worden verhoogd. Veel jongeren zitten in een hok van een paar vierkante meter voor een schandalige prijs per maand. Daar móet iets aan veranderen.”

Julia heeft de mazzel dat ze met hulp van haar ouders een appartement kon kopen. “Maar dat systeem deugt eigenlijk niet. Amersfoort is een leuke stad, iedereen zou een kans moeten krijgen om er te wonen. Maar nu is het zo dat je hier alleen nog maar kunt wonen als je veel geld hebt. Dat is slecht voor de stad, elke stad heeft een mix van mensen nodig.”

method

Conny van den Bor is een onafhankelijke (radio) journalist en presentator. Zie http://connyvandenbor.nl/ .Ze heeft ook de foto's bij de interviews gemaakt. 

Dit verhaal is ook gepubliceerd in de Stad Amersfoort. De Stadsbron komt binnenkort met een eigen, lokale kieswijzer die het voor iedere inwoner makkelijker maakt een politieke keuze te maken voor de gemeenteraadsverkiezingen. 

    no comments yet

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!