Kan het Hoefkwartier een duurzame wijk worden

by Conny van den Bor en Clary Stäb
February 27, 2023at 5:38PM

Studenten van maar liefst 16 studierichtingen werkten mee aan prototype 2 van het Celsiushuis. Aangestuurd door Eugene Zaaijer, programmaleider van innovatiewerkplaatsen, deel van de onderzoekspoot van de HU. De even moeilijke als uitdagende vraag van het onderzoek waarover de studenten in het Celsiushuis zich buigen is: Hoe maak je een duurzame en gezonde stad(swijk).

17 verschillende eigenaren en ontwikkelaars

 Het eenvoudige antwoord is: door er burgers, toekomstige bewoners en buren bij te betrekken. Door met verschillende disciplines samen een vraagstuk aan te pakken. Door de frisse creativiteit van jonge mensen in te zetten en te ontwikkelen. 


Taaie materie
Maar de materie blijkt taai. Er zijn al mooie presentaties gemaakt door studenten, over de samenhang (het metabolisme) van materialen in de wijk, het hergebruik van water en afval/bouwstoffen. Dat zijn spannende kwesties voor het Hoefkwartier, met de 17 verschillende eigenaren en ontwikkelaars van de gebouwen die in het Hoefkwartier staan, plus de gemeente voor het openbare groen, de ondergrond, kabels, pijpen en wegen. Met de verschillende belangen van projectontwikkelaars voor koopappartementen en de langdurige inzet van corporaties voor sociale huurwoningen. En dat allemaal op een postzegel, uitgaande van de huidige aanwezige kantoorgebouwen. Idealiter kunnen de betrokken partijen samen efficiënte en duurzame oplossingen bedenken, door bijvoorbeeld energie op te slaan in buurtbatterijen, maar dat is geen licht parcours. En hoe kunnen toekomstige bewoners zich thuis voelen in een kantorenwijk? Wat willen toekomstige bewoners, hoe betrek je ze? Het gevaar dreigt van treuzelen, afwachten en uitstel. De invloed vanuit de gemeente Amersfoort lijkt gering.

Eugene Zaaijer: ‘’Wij proberen om belangrijke vraagstukken die spelen in het Hoefkwartier met studenten vanuit verschillende opleidingsrichtingen te benaderen in diverse projecten. Bij duurzaamheid moet je denken aan: kan de afvalstroom van het ene gebouw (bijvoorbeeld voedselresten uit de kantine) een energiebron zijn voor het andere gebouw? Hoeveel water heeft een gebouw nodig en hoeveel water kun je opvangen? Kun je voedsel verbouwen op de daken van gebouwen? De studenten moeten op zoek naar data om dit soort vraagstukken te kunnen beantwoorden.’’ 

Rustige plek in het groen 

‘’Maar waar we ook naartoe willen is burgerprojecten aanjagen, dat gebeurt nu nog niet. De vragen van (toekomstige) bewoners moeten voor ons het uitgangspunt zijn. De betrokkenheid van bewoners is nu nog lastig te organiseren. De 450 huidige bewoners zijn in meerderheid statushouders, die hier geen permanente woning zoeken. De huidige bewoners hebben nauwelijks contact met elkaar. Bewoners van aanpalende wijken worden wel uitgenodigd voor ontmoeting en inspraak, maar de echte toekomstige bewoners zijn nog niet zo in beeld. De studenten van het Celciushuis doen met straatinterviews hun best om de wensen van huidige en toekomstige gebruikers van de wijk te achterhalen. Een voorbeeld: er is onderzocht waaraan de vele ROC- studenten hier nu behoefte hebben? En wat blijkt: ze willen een rustige plek in het groen om te leren of even bij te komen. Op dit thema ligt al een uitgewerkte aanpak voor inspraak bij de groene omgeving.”

Er is nu een stagiair aan de slag als community-developer, die zoekt naar mogelijkheden voor de huidige bewoners om de (fiets-)veiligheid in de wijk te bevorderen en buiten het eigen huis met elkaar aan de praat te raken. Best lastig in een wijk zonder winkels, terras of sportschool. Ook lastig is het om de vele neuzen die er bij het herontwikkelen van het Hoefkwartier betrokken zijn min of meer dezelfde kant op te krijgen, geeft Eugene Zaaijer toe. “Wij zijn met de studenten met maatschappelijke dingen bezig. Maar de gemeente is bezig hoe ze met projectontwikkelaars en de woningcorporatie al die woningen kunnen realiseren. Wij vragen ons af hoe bewoners zich prettig kunnen voelen in hun wijk, bijvoorbeeld door het gebruik van natuurlijke materialen als hout en veel groen in de wijk, door een gezamenlijk energieplan te maken ook voor de hele wijk. Maar de projectontwikkelaars moeten dan wel samen willen werken, hun plannen op elkaar afstemmen. Willen ze dat? Hebben de grondeigenaren belang bij de sociale vraagstukken die spelen?’ Uitdagingen te over dus voor de studenten die betrokken zijn bij de projecten. Momenteel zijn enkelen van hen bezig een ontmoetingsplek van sloopmateriaal te maken voor de statushouders die in het Hoefkwartier wonen. De bedoeling is dat de statushouders de plek zelf bouwen, in ruil voor Engelse les die de studenten dan geven. Ook wordt er nagedacht over een plek waar sloopafval opgeslagen kan worden, een website waarop mensen kunnen meepraten over een inrichting van de wijk waarin ze zich prettig voelen. En waarop mensen spullen kunnen aanbieden of zelfs voedsel dat over is. Maar ja, wie beheert vervolgens zo’n website? Eugene Zaaijer is heel enthousiast over een door studenten ontwikkeld kaartspel.

“Dat spel gaat over de natuur en is bestemd voor ontwikkelaars die willen bouwen in het Hoefkwartier. Het is nog maar een prototype, maar het is echt zo’n leuk kaartspel geworden. Hopelijk kunnen we dit spel door ontwikkelen en aanbieden.” Gelukkig hebben de studenten voorlopig de tijd om met het Hoefkwartier bezig te zijn. En Het Celciushuis zou wel eens buurthuis kunnen worden, als de studenten uitgestudeerd zijn. Het mag er voorlopig 8 jaar blijven. 

method

Conny van den Bor is freelance journalist en Clary Stäb doet aan burgerjournalistiek voor De Stadsbron. Voor de serie artikelen over de ontwikkeling van het Hoefkwartier interviewden ze Eugene Zaaijer, die namens de Hogeschool Utrecht samen met studenten onderzoek doet naar de vraag hoe het Hoefkwartier van kantorenwijk kan transformeren naar een gezonde en duurzame woonwijk. 

    no comments yet

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!