Journalistiek café bij Halewijn

by Harmen Zijp
July 17, 2023at 3:34PM

Ruim vijf jaar geleden werd de Stadsbron opgericht om te voorzien in een leemte in het Amersfoorts medialandschap: onderzoeksjournalistiek, duiding en achtergronden bij het nieuws waardoor inwoners en bestuurders van Amersfoort en omstreken een beter beeld krijgen van hun stad.

Inmiddels ziet dat landschap er anders uit. In samenwerking met RTV Utrecht, de Stad Amersfoort en bibliotheek Eemland richtte de Stadsbron Nieuwsplein33 op. Met gelden uit de zendmachtiging kan de komende jaren kwaliteitsjournalistiek worden geleverd.

Is de missie van de Stadsbron daarmee volbracht? Geenszins! Onafhankelijke journalistiek staat nog steeds onder druk. Met alleen abonnementen en advertenties lukt het niet om lokale onderzoeksjournalistiek te financieren. De afhankelijkheid van subsidies (zoals de zendmachtiging) maakt kwetsbaar. En de wisselvallige kwaliteit van overvloedig aanwezige online bronnen wordt met de komst van AI voorlopig niet beter.

Daarom probeert de Stadsbron om journalistiek in te bedden in een grotere gemeenschap van mensen die zich verantwoordelijk voelen voor de beschikbaarheid van degelijke informatie om keuzes over de stad op te baseren. Niet alleen professionale journalisten en een uitgever, maar ook burgerjournalistiek en betrokken lezers die onderwerpen aandragen of cofinancieren.

Hoe dat precies moet weten we niet. Er zijn weinig voorbeelden om te volgen. Daarom nodigen we u, lezer, uit om met ons mee te denken tijdens een Journalistiek Café op woensdag 26 juli in Grand Café Halewijn op de Hof.

Op deze avond worden interessante onderwerpen en thema’s opgehaald en besproken. Vervolgens verkennen we hoe een onderwerp kan worden uitgewerkt en onderzocht in een samenwerking tussen professionele journalisten en inwoners met een open blik die nieuwsgierig zijn naar beweegredenen en achtergronden bij de actualiteit. De Stadsbron wordt gemaakt voor en door de stad, dus kom luisteren, meepraten en wie weet meeschrijven of onderzoeken!

De start van deze avond is om 19:30 uur en de toegang is gratis.

method

Harmen Zijp is redacteur bij de Stadsbron

    no comments yet

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!