tags:
1 comment

Jaarverslag 2021

by Harmen Zijp, Frank Krijnen, Tim Preger
September 5, 2022at 8:37AM

Voorwoord

Beste lezer,

Voor u ligt het eerste jaarverslag van stichting de Stadsbron.
Sinds de start in 2018 was de Stadsbron een project van Coöperatief Plan B. Deze onderzoekscoöperatie creëert maatschappelijke waarde in diverse projecten vanuit De WAR, de broedplaats voor innovatie in Amersfoort. Een bescheiden crowdfuning en een bijdrage vanuit de coöp maakten het mogelijk om het online platform te bouwen waarmee de Stadsbron van start ging.

In de afgelopen jaren is de meeste aandacht uitgegaan naar het verder ontwikkelen van het publicatieplatform, aan het onderzoeken van de mogelijkheden voor burgerjournalistiek en natuurlijk aan vele bijzondere journalistieke producties.

Met de ontwikkeling van De Stadsbron groeide intussen de wens om een aparte stichting op te richten die met een ANBI status makkelijker donateurs kan werven. Waar in de opstartfase veel is bereikt met steun van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek werken we nu aan een meer onafhankelijke eigen financieringsstroom.

In 2021 was de formele oprichting van Stichting de Stadsbron een feit.

Redactie

In 2021 verlieten Siem Eikelenboom en Joke Sickmann – redactieleden van het eerste uur – de Stadsbron. Nieuwe mensen vonden we ook, met ondermeer Nienke Zoetbrood, Evaline Schot, Anne Claire Vink, Yara Hooglugt, Marc Snoeck en Conny van den Bor.

Intussen was er een constante betrokkenheid bij twee projecten waarin inwoners meewerken aan de Stadsbron. Bij Tanden Erin als deeltijdjournalisten die in vrije tijd eigen onderzoek doen en daarover publiceren. En bij De Stadsbron Onderzoekt als lezers die onderwerpen aandragen die vervolgens door betaalde journalisten worden uitgewerkt.
Het oprichtingsbestuur bestond uit Arjeh Kalmann (secretaris), Frank Krijnen (penningmeester) en Harmen Zijp (voorzitter). In het eerste jaar vond de Stichting een nieuw bestuurslid in Tim Preger, die per oktober 2021 de functie van secretaris overnam van Arjeh Kalmann.

Een wissel was er dit jaar ook op het politieke volgersvlak. Jeroen de Valk stopte als politiek analist en daarvoor in de plaats vonden we Peter de Langen. Hij was twaalf jaar raadslid in Amersfoort voor D66 en achttien jaar voorzitter van de SGLA maar tegenwoordig geen lid meer van een politieke partij.

Publicaties

De Stadsbron heeft in 2021 een verscheidenheid aan artikelen gepubliceerd. Het waren er uiteindelijk 227. Eén van de eerste artikelen van 2021 ging over de resultaten van een lezersonderzoek. Vele van de respondenten vonden dat we moesten doorgaan op de ingeslagen weg. Ze zijn dit jaar op hun wenken bediend! De Stadsbron wordt gezien als een welkome aanvulling op het traditionele medialandschap in Amersfoort. Intussen werd ook duidelijk dat het lezersbereik nog relatief beperkt en eenvormig is. Daar wil de Stadsbron de komende jaren aan gaan bouwen, bijvoorbeeld met verbeteringen aan de website, meer aandacht voor marketing, het betrekken van lezers bij onderwerpkeuzes en samenwerking met partners in de stad.

Er was in 2021 een aantal noemenswaardige hoogtepunten. Het afscheidsartikel van de Grimlach-serie door Arjeh Kalmann kreeg bijzonder veel reacties, waaruit grote waardering bleek voor de 85 afleveringen die vanaf de oprichting van de Stadsbron verschenen. Samen met de door Rob Lampe geproduceerde ‘Straatpraat’ en het bondig commentaar in de serie ‘Haicees’ vormden zij een vaste basis van de productie in de Stadsbron.
Een ander artikel dat veel aandacht kreeg was een stuk van Siem Eikelenboom getiteld ‘Woningstichting zwaar in de fout bij huisuitzetting’. Hierop kwamen ook heel veel reacties.

Verder viel het op dat De Stadsbron aan het begin van dit jaar bovengemiddeld veel aandacht besteedde aan de affaire Vahstal, die met de gemeente Amersfoort in de clinch ligt over al dan niet toegezegde bouwplannen. Daarover lopen verschillende juridische zaken. Ook hadden we een aantal mooie artikelen in de serie ‘Bouwkoorts’ van Addy Schuurman en ‘Verborgen Schatkamer’ van Eric van der Velden.

Met De Stadsbron Onderzoekt wil De Stadsbron er nog beter achter komen wat er leeft in Amersfoort. Lezers kunnen zelf onderwerpen aandragen waarvan ze vinden “dat zou nou eens tot op de bodem uiteplozen moeten worden”. Elke maand is er een ronde waarin onderwerpen ingebracht kunnen worden, en dan kunnen mensen stemmen. Het onderwerp met de meeste stemmen wordt door een professionele journalist uitgezocht.
Er zijn wel wat regels voor. Zo moet het onderwerp een beantwoordbare vraag bevatten en voor veel mensen van belang zijn. De ingestuurde onderwerpen worden beoordeeld voordat ze in de stemlijst verschijnen, en soms in samenspraak met de indiener aangepast en aangescherpt.
Het liep met de onderwerpen niet zo storm als we hadden verwacht, maar we hebben er wel een twintigtal heel goede suggesties aan overgehouden die ofwel zijn uitgewerkt, ofwel in de toekomst nog eens kunnen worden opgepakt.

Nienke Zoetbrood nam de rol over van Negin van den Berg als begeleider van Tanden Erin, en gaf leiding aan De Stadsbron Onderzoekt. Na een lange aanloop met covid-19-hindernissen en veel ontwikkelwerk aan het platform zijn de eerste journalisten aan de slag gegaan met onderwerpen die door lezers werden aangedragen.

Enkele malen heeft de redactie bijdragen van lezers gemodereerd in de reactiesectie onder artikelen, als de spelregels voor reacties die De Stadsbron heeft gesteld werden overtreden. Deze spelregels hebben als doel om te zorgen dat de discussies beschaafd blijven en van toegevoegde waarde zijn. Desondanks bleek het reactieveld regelmatig een plek voor persoonlijke aanvallen en ongefundeerde aantijgingen. Dit leidde tot discussies binnen de redactie over het moderatiebeleid. In 2022 zal de Stadsbron een analyse maken van alle reacties tot dusver en zich beraden op de handhaving van de regels die een respectvolle en vooral waardevolle discussie kunnen faciliteren.

Terugkijkend zijn we tevreden over 2021 en de inspanningen die door eenieder zijn geleverd en zien we in de vele reacties ook draagvlak voor de Stadsbron, hoewel het lezersbereik nog kan groeien.

Samenwerkingen

In 2021 werd de basis gelegd voor een aantal samenwerkingen.
Een subsidie van gemeente Amersfoort maakte het mogelijk om in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 een serie artikelen te produceren waarin verschillende aspecten van de verkiezingscyclus werden belicht. Zowel een historisch artikel over het stadsbestuur, een data-analyse van het stemgedrag in de gemeenteraad in de afgelopen 4 jaar, verschillende politieke beschouwingen en achtergrondinformatie over de werking van het gemeentebestuur. In samenwerking met radio de Golfbreker, RTV Utrecht en Bibliotheek Eemland werd een serie duodebatten tussen de lijsttrekkers georganiseerd.
De Stadsbron Onderzoekt heeft enkele lezers dichter bij De Stadsbron getrokken, maar we zien vooralsnog geen tekenen dat het aantal lezers hierdoor omhoog is gegaan. Dat is niet erg, want een versterking van bestaande banden is ook waardevol. Hiermee heeft een aantal lezers een actievere rol gekregen.

Samen met RTV Utrecht, De Stad Amersfoort (BDU) en Bibliotheek Eemland werkte de Stadsbron aan Nieuwsplein33 dat een plan maakte voor de beschikbaar komende zendmachtiging in Amersfoort en Leusden. In december 2021 hebben de gemeenteraden van deze gemeenten hun voorkeur voor Nieuwsplein33 doorgegeven aan het Commissariaat voor de Media. Recent heeft het Commissariaat de zendmachtiging aan Nieuwsplein33 toegewezen voor Amersfoort en Leusden.

Er zijn afspraken gemaakt over het project Jonge mantelzorgers in 2022, waarin samen met de Balie en met redacties in Ede en in Amsterdam het onderwerp mantelzorg uitgezocht gaat worden. De Stadsbron gaat daarvoor bekijken hoe het zit met vooral de jonge mantelzorgers in de stad. Het resultaat zal zijn een aantal artikelen en een theatervoorstelling. Hiermee komt er een heel nieuw gereedschap in de gereedschapskist van De Stadsbron terecht. Wie weet smaakt het naar meer.

Financien

Stichting De Stadsbron heeft inmiddels ook de ANBI-status, wat het donateurs makkelijker maakt om een donatie te doen. Er kwamen ook aardig wat donaties binnen, veel kleintjes van 2 euro en enkele grotere van een paar honderd euro.

Een nieuwe subsidie van het Stimuleringsfonds werd niet toegekend. Wel kon het (als gevolg van covid-19) nog niet uitgegeven geld van de vorige subsidie meegenomen worden naar 2022.

Door de opstart van de stichting en de gefaseerde overdracht vanuit Plan B ging er in 2021 nog niet veel geld om in de stichting. De balans eindigde dit boekjaar op €676 aan gemaakte onkosten voor een bankrekening en een enkele uitstaande factuur. In 2022 zal het eerste volwaardige boekjaar worden opgetekend.

method

Harmen Zijp (voorzitter), Frank Krijnen (penningmeester) en Tim Preger (secretaris) vormen het bestuur van stichting de Stadsbron.

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!