Eigenaar Huize Randenbroek houdt zich niet aan renovatie-voorwaarden

by Eric van der Velden
July 26, 2019at 9:12AM

De renovatie- en verbouwingswerkzaamheden aan rijksmonument Huize Randenbroek zijn vorig jaar stil gelegd op last van de gemeente Amersfoort. Dit omdat eigenaar TeKa Groep zich niet houdt aan de voorwaarden van de omgevingsvergunning. Zo laat de gemeente desgevraagd aan de Stadsbron weten.

randenbroek1.jpg

Restauratie- en verbouwingswerkzaamheden mogen pas worden uitgevoerd als zij op detailniveau zijn goedgekeurd door de gemeentelijke Monumentenzorg. Tekeningen en berekeningen van de te wijzigen onderdelen aan het 17de eeuws landhuis werden volgens de gemeente niet (tijdig) ingediend. Ook is de eigenaar aangesproken op het niet nakomen van een voorwaarde bij de verkoopovereenkomst: alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door erkende restauratiebedrijven.

Bezoekers van park Randenbroek, buurtbewoners en kenners van de bijzondere historie van dit pand maken zich op social media zorgen over de kwetsbare staat van het al in 2017 gestripte monument. Dat vernieling en brandstichting een reëel gevaar vormen, erkent de TeKa Groep. In januari 2018 zegt directeur/eigenaar Timo Kruft in het AD: 'Het pand verpaupert. Er worden steeds ramen ingegooid en straks breekt er misschien nog brand uit'. Ramen ingooien is lastig. De meeste luiken zitten dicht. Hekken bieden enige bescherming.

Guido de Wijs, schrijver en organisator van tal van culturele activiteiten in Amersfoort, stuurde op persoonlijke titel een brandbief aan cultuurwethouder Fatma Koser Kaya over de langdurige leegstand van het voormalige woonhuis van Jacob van Campen (1596 - 1657). De Wijs vindt dat het pand een eerbetoon moet worden aan deze befaamde kunstenaar en architect.

Erfgoedwet

Op basis van de Erfgoedwet kan de gemeente de eigenaar dwingen tot maatregelen. Via de rechter valt er een dwangsom op te leggen voor elke dag dat het voortbestaan van een monument bedreigd wordt. "Op dit moment is er geen sprake van een dergelijke stap", aldus de gemeente, "Inmiddels zijn er weer gesprekken om de aangepaste plannen voor de verbouwing met ons te bespreken. Als aan de voorwaarden wordt voldaan, kan op korte termijn de bouwstop eraf.''

randenbroek2.jpg

De TeKa Groep werd in februari 2016 voor 857.000 euro eigenaar van Huize Randenbroek. De gemeente had het landhuis in de verkoop gezet 'omdat er geen geld beschikbaar was voor de herstelwerkzaamheden.' Om interesse van de markt aan te wakkeren, maakte het aangepaste bestemmingplan lichte horeca in Huize Randenbroek mogelijk. Vanwege de onpraktische indeling van het monument en de strenge verbouwingsvoorwaarden was de belangstelling bij de biedingsprocedure gering. TeKa Groep, in Amersfoort al eigenaar van het Centraal Ketelhuis en de Rijtuigenloods op de Wagenwerkplaats, bracht van de vier geïnteresseerden het hoogste bod uit.

Het persbericht van de gemeente sprak in 2016 over de bestemming van daghoreca en trouwlocatie. Timo Kruft, ook eigenaar van Kasteelfeesten ('unieke locaties voor bruiloft en bedrijfsevenement'), gaf in een interview met AD aan dat hij met lunches op het terras, en koffie met appeltaart, de zaak onmogelijk rendabel kon krijgen. Er moest immers ook nog eens voor zeker 1,5 miljoen euro voor de renovatie op tafel komen. Een vergunning voor lichte horeca betekende volgens hem dat je restauranttijden mag aanhouden, en open kunt blijven tot 01.00 uur. Omdat Huize Randenbroek ongeschikt is voor grote gezelschappen en omdat hij zich uiteraard aan alle regels zou houden, hoefde de buurt volgens hem niet te vrezen voor overlast.

Rechtszaak

Buurtbewoners, georganiseerd in Stichting Heiligenbergerbeekdal en Comité Huize Randenbroek, zagen dat anders. Zij stapten in januari 2018 naar de rechter uit vrees voor overlast en aantasting van de natuurwaarde van het park. Tegen late openingstijden kon geen bezwaar worden gemaakt, omdat de TeKa Groep de aanvraag voor een horeca-exploitatie vergunning voor zich uit had geschoven. "Een vergunningaanvraag kan pas beoordeeld worden als informatie door de aanvrager is aangeleverd'', aldus de gemeente. Tot op de dag van vandaag heeft de TeKa Groep geen werk gemaakt van een vergunning om horeca te bedrijven in Huize Randenbroek. Het is dus nog steeds afwachten wat er met de openingstijden gaat gebeuren.

randenbroek3.jpg

Voor de rechter benadrukte Kruft dat hij altijd alleen activiteiten ontplooit die passen in het bestemmingsplan. De bezorgde buurtbewoners werd het gras voor de voeten gemaaid met de volgende omschrijving: 'Teka Groep wil de begane grond gebruiken voor een restaurant of lunchroom en de eerste verdieping voor activiteiten die gericht zijn op cultuur en ontspanning, zoals het organiseren van een concert, een expositie of het houden van een huwelijksvoltrekking.' Over de openingstijden geen woord. Ontspanning is een heel ruim begrip, en een optreden van een bandje heet ook wel een concert, maar het werd wel duidelijk dat Kruft afziet van 'kasteelfeesten' in Huize Randebroek. In de rechtszaak werd het bouwplan summier toegelicht. Voor de activiteit 'cultuur en ontspanning' komt een ruimte voor 'slechts' 120 personen. Zwak stonden de klagers met hun vrees voor parkeeroverlast. De rechter toetste alleen of er voldoende parkeergelegenheid in de nabijheid is, en dat is het geval met het parkeerterrein van een voetbalclub. Of dat terrein ook gebruikt gaat worden door bezoekers van Huize Randenbroek liet de rechter buiten de beoordeling.

TeKa Groep is een van de snelst groeiende en meest succesvolle bedrijven in de evenementenbranche. Het kan zijn dat Kruft een schaarse zakelijke misstap beging met de aankoop van Huize Randenbroek en zijn verlies wil pakken. Het kan ook zijn dat hij het ziet als een project voor de lange baan: wacht met renoveren en de aanvraag van de horecavergunning, en de gemeente wordt vanzelf soepeler met de voorwaarden. Want alles is immers beter dan een rijksmonument dat nog eens jaren leeg staat en verder verpaupert.

Timo Kruft kan wegens vakantie niet reageren. Een woordvoerder van zijn bedrijf reageert verrast op de opgelegde bouwstop. "Dat hoor ik nu voor het eerst." Hij weet niet beter dat de vertraging is ontstaan door de rechtszaak. "Randenbroek staat voor ons  'on hold'. We hebben heel veel projecten lopen, die gaan nu even voor."

method

Eric van der Velden was verslaggever bij het AD en is nu actief als onafhankelijk journalist.

sources

Vragen aan de gemeente Amersfoort. Artikelen in AD Amersfoort. Collegestukken. 'Onderhoudsplicht voor rijksmonumenten'. Uitspraak 2 maart 2018 in zaak tegen gemeente Amersfoort voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor verbouw van Huize Randenbroek.

    no comments yet

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!