4 comments

Grimlach 60 Prophile blijkt een waar gedrocht

by Arjeh Kalmann
November 5, 2020at 9:04PM

Terwijl er in Amersfoort Zuid een oversteekplaats aangelegd wordt tussen park Randenbroek en het nieuwe nepnatuurpark Elisabeth, waardoor de Ringweg ter plekke dagenlang geheel afgesloten is en terwijl bulldozers en andere machines massaal in de weer zijn om nieuwe, speelse en zogenaamde educatieve natuur aan te leggen in het gebied dat grenst aan het Lockhorsterbos, aan Bos Nimmerdor en landgoed Den Treek-Henschoten en terwijl elders in de stad, in het groenrijke en welgestelde Bergkwartier riante villa’s en appartementen gebouwd worden op de terreinen van de Lichtenberg en de Amerberg, smacht de stad naar nieuwe woningen. 

Duizenden huizen moeten er de komende jaren worden bijgebouwd, ieder vrijkomend plekje staat op de nominatie om zo dicht en zo hoog mogelijk bebouwd te worden. Inbreiden heet dat, en het gaat overal, behalve in de rijke en groene wijken, van ‘au’. 

Een van de meest geslaagde voorbeelden van inbreiding vind ik zelf het wijkje Weltevreden, tussen de Bergstraat en de Kersenbaan. Hier stonden vroeger kleine, verkrotte huizen en er staan nu mooie woonblokken, modern en ruim. Stedelijk. 

Een paar dagen geleden moest ik er even zijn, en ik kon mijn ogen niet geloven. Ik viel werkelijk bijna van mijn fiets van verbazing. Tussen de laatste rij nieuwe huizen van Weltevreden en de achterkant van de panden aan de Bergstraat is een heel nieuw appartementengebouw ingeprutst. Drie verdiepingen bovenop een parkeerdek, achttien appartementen, op een postzegelplekkie. De brandtrappen hangen over de tuinen van de bewoners van de Bergstraat, het gebouw staat tot in de tuin van bijvoorbeeld antiquariaat Demian en vanaf hun balkons zitten de nieuwe huurders bijna op schoot bij de bewoners van de omringende huizen. 

Op Funda zie ik dat het om huurappartementen gaat, van twee kamers, met een huurprijs van €950 per maand. Dit fraaie plaatje staat erbij. 

Grimlach 60 foto 1.jpg

 Het complex heet Prophile; ‘royaal wonen in een compact appartement’ luidt de verkoopslogan. En, nog een wervende kreet: ‘Ruim 300 vierkante meter groene gevels en balkons zorgen voor een beter leefmilieu én voor een prachtige aanblik’. 

Hier een foto van hoe het er echt uitziet. Bepaald geen prachtige aanblik. 

Grimlach 60 foto 3.jpg

Het gebouw kon er komen, wordt me verteld door buurtbewoners, doordat in het bestemmingsplan voor het gebied geen achterrooilijn was opgenomen, waardoor de projectontwikkelaar precies tot aan de erfgrens van de huizen aan de Bergstraat kon bouwen. De omwonenden hebben nog geprobeerd de bouw tegen te houden, maar dat is niet gelukt. De buurt heeft alleen kunnen voorkomen dat de huurders van Prophile met hun auto’s via Weltevreden naar hun parkeerterrein konden rijden; dat moet nu via een aparte toegang vanaf de Bergstraat.

Grimlach 60 foto 4.jpg

De eigenaar van antiquariaat Demian, Anton Ploeg, heeft zich inmiddels bij de opdringerige achterbuurman neergelegd. “We hebben als buurt bezwaar aangetekend. Maar de gemeente heeft het bouwplan goedgekeurd, dus toen waren we uitgepraat. Er zal wel veel geld mee verdiend zijn.” 

De buurtbewoners hebben inmiddels een andere naam voor Prophile bedacht: Het Gedrocht.

method

Arjeh Kalmann is oud-hoofdredacteur van de Amersfoortse Courant en het Utrechts Nieuwsblad. 

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!