7 comments

Grimlach 56 Weg met de Stadsring! Breng de beek terug!

by Arjeh Kalmann
August 27, 2020at 11:43PM

Sloop de Stadsring! Breng de beek terug!

Ik werd getriggerd door een inwoonster van het Soesterkwartier die bij een door Rob Lampe gefilmde vergadering over de dreigende aantasting van de groengordel in haar wijk de volgende woorden sprak:
Denk er ’s over na wat je met de hele stad wil. Als je niet wil dat de Stadsring extreem druk blijft, dan moet je helemaal niet dat Eemplein sneller laten doorstromen, want dan verleng je de Stadsring, met na 200 meter weer een stoplicht. Dan wordt het stuk dat af en toe godsgruwelijk vaststaat, alleen maar groter. Denk veel groter, knip de Stadsring door, dat doen andere steden ook. Kijk breder, alleen naar een rotonde kijken heeft geen zin.
De woorden van deze naamloze wijkbewoonster - een reactie op de gemeentelijke plannen om rotonde De Nieuwe Poort weer voor miljoenen te gaan aanpassen - zijn mij uit het hart gegrepen. Ik vraag me al langer af waar in Amersfoort de visionaire politici zijn gebleven, de wethouders en raadsleden die verder kijken dan hun neus lang is, de Fons Asselbergsachtigen.
Welke partij durft het aan om de suggestie van deze Soesterkwartierse serieus te nemen en voor te stellen om de Stadsring door te knippen of, nóg visionairder, helemaal af te breken en de oude beek in ere te herstellen? 

Bij Grimlach 56 foto 2 't Laantje Utrechtschepoort 1905-1920 (alb.3).jpg
Foto collectie Ton Blom

De prachtige beek die tussen het plantsoen en statige huizen stroomde werd in de jaren vijftig van de vorige eeuw gedempt en vervangen door asfalt, omdat de Langestraat verkeersluw moest worden gemaakt. De Langestraat was toen nog onderdeel van de nationale autoverbinding tussen west en oost Nederland, de Varkensmarkt was een belangrijk en druk kruispunt, dus in die tijd was de aanleg van de Stadsring met de tunnel onder het spoor een baanbrekend idee. 

In de jaren zestig werd daar het plan voor de ringwegen rond het centrum aan toegevoegd. Met de aanleg van de westelijke ontsluiting, hoe omstreden die ook is, is die ring eindelijk helemaal rond.

Bewoners van wijken die met de auto naar een andere wijk willen, kunnen voortaan altijd de ringwegen gebruiken. Wil je van het Vermeerkwartier naar Kruiskamp? Dat kan via de Gasthuislaan, de Ringweg Randenbroek en de Ringweg Kruiskamp. Wil eenVermeerkwartierder naar het Soesterkwartier? Kan straks via de Everard Meysterweg, de Van Campenstraat, Jacob Catslaan, Utrechtseweg naar de Stichtse Rotonde en dan via de westelijke ontsluiting naar de Amsterdamseweg.

Gezelschapsspel

Maak er maar een gezelschapsspel van: puzzel zelf maar uit hoe je via de ringwegen van wijk X naar wijk Y kan.

De Stadsring is voor het verkeer tussen de Amersfoortse wijken niet meer nodig. Er moet alleen voor de gemobiliseerde bezoekers van de binnenstad een mogelijkheid blijven om de parkeergarages te bereiken en te verlaten. Maar dat kan een weggetje zijn, één baan want één richting uit. Een beetje zoals 't Laantje van vroeger.

Bij Grimlach 56 foto 1 't Laantje Amersfoort 1918.JPG

Foto collectie Ton Blom

Kijk ’s naar andere steden, zei die mevrouw in het Soesterkwartier.

Daarvoor hoeven de Amersfoortse politici niet ver te reizen. Laat ze maar in Utrecht gaan kijken.

In Utrecht hebben ze het aangedurfd de vierbaans Catharijnesingel – het kleinste stukje snelweg van Nederland - te slopen en het tracee weer vol te laten lopen met water. De oude singel wordt in ere hersteld.

Bij Grimlach 56 foto 4 Catharijnesingel.jpg

Foto: Binnenstadskrant Utrecht - Luuk Huiskes

Ik weet dat Amersfoorters zich graag afzetten tegen grote broer Utrecht, maar in dit geval is er werkelijk alle reden om die historisch bepaalde minderwaardigheidsgevoelens te laten varen. Op 12 september is de officiële opening van de herstelde singelstructuur. Laat ons hele college van B en W daar acte de presence geven en aan de planmakers vragen of die ook naar Amersfoort willen komen.

Utrecht heeft een links gemeentebestuuur, en waarschijnlijk heb je een college van die signatuur nodig om een plan verwezenlijkt te krijgen dat de toorn van veel automobilisten zal opwekken. Want met de auto moet je, als de Stadsring weer de Beek is, flinke omwegen maken; wie dat niet wil, kan overigens gewoon de fiets pakken. Maar dat durven rechtse partijen nooit aan hun kiezers voor te leggen.

Geweldige impuls

Of toch wel? Stel je voor wat een geweldige impuls het zou zijn voor de binnenstad, en dus ook voor de ondernemers, als er van het huidige stadhuis tot pakweg Amersfoortstate een prachtige Boulevard met een zee van terrassen langs de beek en het weer in ere herstelde Zocherplantsoen zou liggen, als de muziektent voor Amicitia heropgericht zou worden, als de verkommerde koopgoot het centrum zou zijn van nieuwe bedrijvigheid. Als De Zonnehof een organisch geheel zou kunnen vormen met de binnenstad.

Nog een argument dat ook rechts zal aanspreken: we hoeven niet weer miljoenen te steken in aanpassing van rotonde de Nieuwe Poort.

Afijn, die naamloze mevrouw uit het Soesterkwartier – bekijk het filmpje nog maar  eens op https://www.destadsbron.nl/nl/Leefplezier_3812 -  heeft mij aan het dromen gebracht.

Wie droomt er mee? Welke politieke partij pakt de handschoen op?

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!