tags:

Grimlach 38 Is aan Leusden de verloedering voorbijgegaan?

by Arjeh Kalmann
January 22, 2020at 3:25PM
Bric-à-brac is volgens Wikipedia een Franse uitdrukking voor een verzameling van allerhande, meest goedkope, kleine voorwerpen en snuisterijen die doorgaans niets met elkaar van doen hebben.

Vandaag een Grimlach vol bric-à-bracjes.

  • Het koffieapparaat in de hal van het Amersfoortse stadhuis is verdwenen, er gaapt daar nu een gat waarin nog wat snoertjes zichtbaar zijn. Geen gratis koffie meer voor de burger die voor paspoort of iets dergelijks bij de burgerlijke stand moet zijn of die tussen de vele inspraaksessies door even bij wil komen. 

  • Die besparing op gratis koffie zal wel stevig bijdragen aan het bedrag van één miljoen euro dat de gemeente aan de Hogeschool Utrecht moet betalen vanwege de weigering om een kantoorbestemming op het HU-gebouw toe te staan. Kan de Hogeschool dan ook een boete krijgen voor misleiding van de Amersfoortse bevolking? Heeft op een prachtplek een prachtig gebouw voor hoger onderwijs neergezet, en vervolgens alle mooie creatieve, culturele, sociale Amersfoortse opleidingen sluipenderwijs naar Utrecht verplaatst. Het is eigenlijk pure speculatie: van een onderwijsgebouw stiekem een kantoorgebouw maken. Goed dat de gemeente daar een stokje voor heeft gestoken. 

  • Ik woon tijdelijk in Leusden en maak gebruik van buslijn 17 om naar Amersfoort en terug naar Leusden te gaan. Dat iedereen die de bus betreedt de chauffeur netjes goedendag zegt en dat deze even netjes antwoordt, is niet vreemd. Maar dat iedereen die uitstapt – ook achterin – de chauffeur ‘tot ziens’ toeroept en dat deze elke uitstappende passagier een ‘fijne dag’ toewenst, trof mij buitengewoon sterk. Is aan Leusden de verloedering van de maatschappij voorbij gegaan? 

  • Ik word er op gewezen dat er in Amerika ene J. Matthew Grimlach rondloopt. Deze naamgenoot van deze column heeft kennelijk ooit met justitie te maken gehad en dientengevolge wordt hij op mugshots.com met foto en al publiekelijk te kakken gezet als delinquent. Disgusting. Hoe zou je trouwens de achternaam van Matthew uitspreken? Grimledsj?

  • In een recente Politieke Ruis viel in de Stadsbron te lezen dat gemeentesecretaris Herke Erbers na zes jaar Amersfoort verlaat. Het is de zoveelste gemeentesecretaris die de stad na korte tijd de rug toekeert. De gemeentesecretaris is samen met gemeentedirecteur Nico Kamphorst de baas over het ambtelijk apparaat. Kamphorst blijft, de secretarissen gaan. Heeft dat iets met elkaar te maken? Het college van B en W heeft er inmiddels voor gekozen om geen interim-gemeentesecretaris aan te trekken maar om Nico Kamphorst waarnemend de taken van de gemeentesecretaris te laten overnemen. ‘Op dit moment werkt de ambtelijke organisatie met veel energie voor de bewoners, bedrijven en bezoekers van Amersfoort. Wij vinden het belangrijk dat de organisatie daar de komende tijd in een vertrouwde setting mee door kan gaan’, schrijft het college aan de raad. Het college neemt zich voor de werving van een nieuwe secretaris zorgvuldig voor te bereiden.

  • De mensen van De War proberen er al jaren achter te komen waarom zij bij de verkoop van hun onderkomen, het Warner Jenkinson complex, achter het net hebben gevist. Ze hadden het complex van de gemeente willen kopen tegen een marktconforme prijs, maar ze legden het af tegen een projectontwikkelaar. Via de Wet Openbaarheid van Bestuur vroegen ze alle informatie op die betrekking heeft op de koop, en op die manier kwamen ze erachter dat alle mails die Nico Kamphorst over deze zaak naar ambtenaren en bestuurders gestuurd heeft, verdwenen zijn. Maar mails behoren volgens de Archiefwet net als schriftelijke stukken bewaard te worden. Omdat de rechter de gemeente gelastte actiever op zoek te gaan naar de mails, nam de gemeente een onderzoekbureau in de arm, maar ook dat bureau wist geen van de gewiste mails boven water te krijgen. De Raad van State vindt dat geloofwaardig en wijst het WOB-verzoek van de WAR daarom af. In het blad Binnenlands Bestuur is aandacht besteed aan deze uitspraak van de RvS. ‘Hoog tijd voor de mogelijkheid om een boete op te leggen als blijkt dat ná indiening van de Wob stukken zijn gewist. De overheid behoort gewoon zijn zaakjes op orde te hebben,’ luidt een van de reacties op het stuk.

    Waarmee deze Grimlacher het van harte eens is.

    no comments yet

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!