Een rondetafelgesprek over de festivals

by Ron Jagers
June 29, 2019at 9:17PM

Begin mei berichtte ik over de leegloop bij Spoffin. Het complete productieteam legde zijn taken neer. In dat bericht ging ik niet dieper in op de specifieke situatie van die medewerkers. Dat wilden zij zelf ook niet. Jarenlang hebben zij hun ziel en zaligheid in het werk gelegd. Voor heel weinig geld veel werk verstouwen. Aan die wrange situatie is nog geen eind gekomen, want het is zeer de vraag of Spoffin bereid is wel te betalen voor reeds verrichte werkzaamheden.


Dat staartje toont de noodzaak aan om uitvoerig stil te blijven staan bij de verhoudingen bij de kunstenwereld, nu specifiek bij de festivalwereld. Radio Inconsequentas heeft dit aangepakt en twee ronde tafelgesprekken georganiseerd. (Twee, omdat het praktisch onmogelijk was iedereen gelijktijdig aan tafel te krijgen). 

De deelnemers aan het eerste gesprek waren Ida Bromberg, voormalig Spoffin medewerkster, Floor Visser, ingehuurde productiekracht bij Amersfoort Jazz, Jan Evers, muzikant en artiest, speelde bij zowel Spoffin als Amersfoort Jazz, Eric van der Velden, jarenlang kunstrecensent bij AD/AC en nu medewerker bij De Stadsbron, Harmen Zijp, theaterman en onder meer organisator van het fringefestival Franje. Tot slot namen ook Dick Cools en Ron Jagers deel aan het gesprek. Zij zijn van Radio Inconsequentas.
Bij het tweede gesprek zijn aanwezig Adinda van Wely, betrokken bij de ontwikkeling van de Fair Practice Code, Harmen Zijp, Alexander Beets, festival directeur van Amersfoort Jazz, Mike Iking, zakelijk leider van Spoffin, Eric van der Velden,  Dick Cools en Ron Jagers.

Het complete gesprek vindt u op https://www.radio-inconsequentas.nl/project/podcast-36/ en op het Radio Inconsequentas kanaal bij soundcloud.com

Voor wat betreft de festivals heeft Radio Inconsequentas zich niet onbetuigd gelaten. Vorig jaar heeft Radio Inconsequentas verslag gedaan van 5 festivals: https://www.radio-inconsequentas.nl/specials/
Dit jaar heeft Radio Inconsequentas verslag gedaan van musicamundo2019.radio-inconsequentas.nl en de mobiele studio zal present zij bij "Rondje van de stad."

    no comments yet

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!