Eemland1 legt zich niet meer bij komst Nieuwsplein33

by Daan Bleuel
November 19, 2022at 1:01PM

Het Commissariaat nam eind augustus het besluit om de zendmachtiging voor beide gemeenten aan Nieuwsplein33 toe te wijzen. Daarbij legde het Commissariaat eerdere bezwaren van Eemland1 naast zich neer.

Eemland1 komt met een zestien pagina’s tellend bezwaarschrift dat is opgesteld door het advocatenkantoor Boekx Advocaten in Amsterdam, onder meer gespecialiseerd in mediazaken. Daarin richt het zich bijvoorbeeld tegen de betrokkenheid van regionale omroep RTV Utrecht  en BDUmedia, de commerciële uitgever van lokale nieuwsbladen De Stad Amersfoort en de Leusder Krant, bij de totstandkoming van Nieuwsplein33.

In Eemland1 zijn de lokale omroepen van Baarn, Soest en Bunschoten samengegaan en is ook de voormalige lokale omroep voor Amersfoort en Leusden EVA opgegaan. Eemland 1 vindt dat er tijdens de procedure van toewijzing van de zendmachtiging geen sprake is geweest van een 'gelijk speelveld'.  Eemland1 baseerde haar plannen op een veel lagere jaarlijkse subsidie dan de initiatiefnemers van Nieuwsplein33. 

Niet correct 

De gemeenten Amersfoort en Leusden lieten het Commissariaat eerder weten dat argument niet correct te vinden. Volgens beiden was er voldoende informatie over de procedure voorhanden om te kunnen weten dat er geen budgettaire limieten werden gehanteerd.

Ook krijgen de initiatiefnemers van Nieuwsplein33 het verwijt aan ‘cherry-picking’ te doen. De fusie-omroep Eemland1 bracht lokale omroepen in vijf verschillende gemeenten bij elkaar, met als oogmerk te profiteren van schaalvoordelen die de samenwerking kan opleveren. Door het financieel aantrekkelijke Leusden, maar vooral Amersfoort eruit te lichten, resteert er voor de rest van Eemland1 (Soest, Baarn en Bunschoten) een te mager draagvlak, vindt de streekomroep.
UITEENLOPENDE PLANNEN 

Beide kandidaten voor de lokale zendmachtiging presenteerden uiteenlopende plannen voor invulling daarvan. Zo wil ‘Eemland 1’ vooral televisie- en radiokanalen gebruiken om de lokale doelgroepen te bereiken. Daarnaast beschikt EVA over een website waarop lokaal en regionaal nieuws wordt gebracht.

Nieuwsplein33 heeft als uitgangspunt dat de beschikbare subsidie vooral in het produceren van journalistieke inhoud moet worden geïnvesteerd en niet in relatief dure kanalen als televisie en radio. Nieuwsplein33 wil een digitaal platform lanceren, waar kwalitatief hoogwaardig nieuws -óók in de vorm van bewegend beeld en geluid- wordt aangeboden. De initiatiefnemers vinden daarbij dat deze wijze van nieuwsverspreiding beter past bij snel veranderende trends in mediagebruik. Behalve RTV Utrecht en de BDU waren ook de Stadsbron en bibliotheek Eemland nauw betrokken bij de oprichting van Nieuwsplein33.

method

Daan Bleuel is verslaggever bij de Stad Amersfoort en de Leusder Krant.

    no comments yet

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!