tags:
2 comments

De Plek 4 Een mysterieuze projectontwikkelaar

by Siem Eikelenboom
November 5, 2018at 8:32PM


Een troosteloos graslandje vol onkruid. Hekken er omheen die schots en scheef zijn neergezet. Ooit stond hier, op de hoek Van Randwijcklaan/Neptunusplein, het wijkcentrum van Kruiskamp met daarin een dependance van de bibliotheek.

Na het wegbezuinigen van de bibliotheek en de andere buurtvoorzieningen kwam de Fietswerkplaats erin. Hierin werkten twaalf mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan fietsen. Oude fietsen werden opgeknapt en voor een habbekrats van de hand gedaan. ‘Organisaties zoals stichting Leergeld en de diaconie delen bonnen uit aan behoeftigen in de stad, zodat ze bij ons een fiets kunnen halen. Wij bedienen het laagste segment’, zei initiatiefnemer Ton Beckers december 2016 in het Algemeen Dagblad.

Maar na de bieb moest ook de Fietswerkplaats verdwijnen. Reden? De gemeente Amersfoort heeft in een voorlopige koopovereenkomst de grond verkocht aan de projectontwikkelaars Markus (73) en Willem  (49) van den Bedem uit Leusden. Speciaal voor dit project richtten vader en zoon op 16 februari 2016 De Drietand BV op. Op 31 augustus 2016 diende deze vennootschap een aanvraag in voor de bouw van een winkel.

De nieuwe BV kreeg alle hulp van de gemeente. Zo is de vijver, waar regelmatig zwanen verbleven, achter het oude Drietand-gebouw op kosten van de gemeente verlegd. Kosten: 107.000 euro. De sloop van het gebouw en de sanering van de daarin aanwezige asbest kwam de gemeente op nog eens 57.387 euro te staan. Deze kosten, van bij elkaar ruim 164.000 euro, worden volgens een woordvoerder van de gemeente gedekt uit de opbrengst van de verkoop aan De Drietand BV.

Maar wat gaat De Drietand op dit troosteloze stuk grasland nu ontwikkelen? Een nieuwe winkel voor supermarktketen Aldi. De super in de binnenstad, op de hoek van de Kreupelstraat en Achter De Kamp, verhuist naar het Neptunusplein. Bezoekers kunnen straks parkeren op het dak. Ruim twee jaar geleden voorspelde Willem Van den Bedem in het weekblad De Stad Amersfoort dat najaar 2017 de eerste winkelwagens door de super zouden rollen. Nu, eind 2018, is met de bouw nog geen begin gemaakt.

Met de komst van de Aldi is het Neptunusplein drie supermarkten rijk. Want daar zitten al een Hoogvliet en een Jumbo. Die laatste zou de deuren sluiten maar in de laatste week van september werd het winkelend publiek verrast met een groot doek dat de winkel open zou blijven.


Is drie supermarkt op zo’n klein plein niet teveel van het goede? ja, zeggen winkeliers en omwonenden. Nee, vindt de gemeente Amersfoort. Die stelde juni 2017 een omgevingsvergunning op van liefst 272 pagina’s en een zienswijzennota van 42 bladzijden. Een besluit gaat altijd gepaard met veel papier.

Uit deze stukken blijkt de komst van de Aldi in strijd was met het oude bestemmingsplan. Maar nadat dit in oktober 2012 was veranderd, lag de weg naar een derde supermarkt open.

Personen en instanties die bezwaar hadden konden tot 29 maart 2017 hun zienswijze indienen. Uiteindelijk kwamen tien zienswijzen binnen. De bezwaren richtten zich op de te verwachte verkeersdrukte, de mogelijke negatieve invloed op het leefklimaat in Kruiskamp en de overbodigheid van een derde supermarkt.

Maar de bezwaren werden door de gemeente verworpen. De komst van een derde super past in de nota Detailhandel uit 2014. Bovendien heeft de gemeente de behoefte laten onderzoeken.

Of er behoefte was aan een derde supermarkt is onderzocht. 


Maar wie is de man achter De Drietand? Als De Stadsbron hem op 1 oktober belt, kan hij niet praten omdat hij bij de notaris zit. Of we over een uur willen terugbellen? Als we hem weer bellen zit hij in de auto. ‘Nee dat bij de notaris heeft niets te maken met de bouwplannen aan het Neptunusplein. Willem Van den Bedem zegt dat hij De Drietand BV inderdaad speciaal heeft opgericht voor dit project. Op zich niet vreemd. Projectontwikkelaars zetten vaak voor elk apart project een aparte BV op. Dit om de juridische en economische risico’s te spreiden.

Maar wat zijn dan andere projecten van Van den Bedem. Welke gebouwen heeft hij ontwikkeld? ‘“O, we hebben zoveel gedaan!’”

-Zoals?

“Ach, dat is ook allemaal niet belangrijk. Maar meneer, ik heb andere dingen te doen. Ik bel een andere keer wel terug.”

Terugbellen doet hij niet.

Maar andere projecten of andere bedrijven zijn in de Kamer van Koophandel niet te vinden. Van den Bedem heeft op zijn eigen naam twee pandjes aan de Liendertseweg, gekocht in 2011 en 2013. En hij bezit een woonhuis in Hoogland. Maar projectontwikkeling?

Van 2007 tot en met 2013 had de geboren Amersfoorter KIMA Vastgoedbeheer, een eenmanszaak. Een beetje googlen levert niet meer op dan de vaststelling dat het bedrijf enkele keren wordt genoemd als beheerder van vastgoed. Maar welk vastgoed? We komen het niet te weten.

Tot slot per mail vragen gestuurd naar de gemeente. Op12 oktober volgen de antwoorden. Daaruit blijkt dat ook de gemeente niet weet of Van den Bedem andere projecten heeft ontwikkeld. Uit de antwoorden blijkt ook dat de gemeente dat niet aan hem heeft gevraagd, dat de gemeente van tevoren geen onderzoek heeft gedaan naar de projectontwikkelaar en dat de gemeente niet weet waar Van den Bedem met zijn Drietand BV de financiering vandaan haalt.

Tot slot gebeld met het Aldi-concern. Op vragen van De Stadsbron mailt een woordvoerder na een paar dagen de korte mededeling dat de Aldi het nog te bouwen pand aan het Neptunusplein gaat huren en dat de bouw maandag  5 november gaat beginnen. Over de projectontwikkelaar geen woord.

Als ik op maandag 5 november 10:45 langs de locatie fiets is er geen spoor van wat voor bouwwerkzaamheden dan ook te bespeuren. Inmiddels heeft de regen weer een klein vijvertjes gevormd, midden op het terrein. In het vijvertje dobberen enkele meeuwen rond.

Maar in de laatste week van november is er plotseling enige activiteit op het stuk braakland waarneembaar. En op maandag 3 december blijkt dat het groen en onkruid is verwijderd en dat de grond is geëgaliseerd. Kennelijk is de grond bouwrijp gemaakt. Maar het gebruikelijk bord dat je bij dit soort bouwprojecten altijd ziet en waarop de namen van de aannemer en de projectontwikkelaar en een afbeelding van het te bouwen pand zijn te zien, ontbreekt. Nu ligt er een stuk zandgrond met een hek er omheen.

method

Siem Eikelenboom is zelfstandig onderzoeksjournalist en op dit moment verbonden aan onderzoeksplatform Follow The Money en de Stadsbron. Hij is bereikbaar via siemoom@gmail.com

sources

Voor dit artikel is gebruik gemaakt van de registers van het Kadaster en de Kamer van Koophandel, diverse krantenartikelen en ambtelijke nota's. Verder is per telefoon of per mail contact geweest met de gemeente, de projectontwikkelaar en Aldi.

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!