1 comment

Beslisboom referendum

by Diana Wildschut en Harmen Zijp
November 19, 2023at 10:14AM


Op 22 november kunnen inwoners van Amersfoort zich in een (raadgevend) referendum uitspreken over een nieuw parkeerbeleid dat door het stadsbestuur wordt voorgesteld. Het onderwerp kan vanuit verschillende invalshoeken worden bekeken (autobezit, leefbaarheid, klimaat, ongelijkheid) en is bovendien eerder een visie dan een uitgewerkt plan. Daarom is de ogenschijnlijk eenvoudige vraag "Vind je dit nieuwe parkeerbeleid een goed idee voor de stad?" niet zo makkelijk te beantwoorden. De Stadsbron maakte een beslisboom.

method

Diana Wildschut en Harmen Zijp zijn als redacteur verbonden aan de Stadsbron.

Met dank aan Gerrit voor de link naar informatie over huidige vergunningen.

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!